Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

PER DEFENSAR LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA I LA SEVA PLENA IMPLEMENTACIÓ
PEL DRET DE LES PERSONES VULNERABLES
APORTA LA TEVA SOLIDARITAT A LA DEMANDA EN MARXA

Las aportaciones para cubrir los gastos para las demandas en preparación se efectuarán al nº de cuenta de la Comisión Promotora indicando finalidad “aportación gasto demanda” y el nombre de la entidad o persona solidaria. 

Aportaciones al Nº Cuenta:            ES47 3025 0001 1714 3351 6817

 

RELACIÓN DE ENTIDADES Y PERSONAS QUE HAN REALIZADO APORTACIONES SOLIDARIAS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA DEMANDA CONTRA EL REGLEMANTO DE LA LEY RGC AL TRIBUNAL DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CATALUÑA

 

2020-06-01 PRIMERS COMENTARIS SOBRE EL RDL DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL

Comissió de govern de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania

La Renda Garantida de Ciutadania imprescindible davant la pandèmia

Els 'comuns' plantegen un decret llei per agilitzar la renda garantida durant el coronavirus
 TRÀMITS DE RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (COVID-19)

AVÍS

L'assessorament presencial sobre la Renda Garantida de Ciutadania que es realitza els dijous de 17 a 19 hores al local de la FAVB es suspèn per tancament d'aquest local com a conseqüència de les restriccions de mobilitat pel Covid-19.

En el seu lloc, es procedeix a realitzar l'assistència per via telemàtica escrivint a l'e-mail:

asesoriargc@gmail.com

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2020-03-02 Requeriment que exigeix el total i immediat compliment de la Resolució 114/2019 de 28 de febrer de 2019 de la GAIP

2020-02-28 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL ART 26 "RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES SOL·LICITUDS"

2020-02-07 Declaracion del relator de la ONU tras su visita a España.

 

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3  LA LLARGA LLUITA PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 

 

La Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Renda Garantida de Ciutadania es dirigeix ​​a vostès per exposar-los les següents consideracions i propostes:

La pobresa en el regne d'Espanya, segons l'indicador AROPE, ha crescut i s'ha estès al llarg dels últims anys. A la fi de 2014 afectava més de 13.600.000 persones (29,2% de la població). La pobresa severa (persones amb ingressos mensuals inferiors a 332 euros) copeja a 3,2 milions de persones (6,85% de la població). La pobresa infantil al nostre país supera el 30% de la població menor de 16 anys, sent la taxa més alta de la Unió Europea després de Romania.

Darrere d'aquestes xifres, que es distribueixen de manera desigual al llarg i ample de la península, trobem un terrible dolor, patiment i desesperança, que es perllonga des de fa molt de temps a les persones i famílies afectades, i que es tradueix en centenars de milers de desnonaments dels habitatges habituals, talls de subministraments bàsics, fam i pèssima alimentació, deteriorament de la salut física i psíquica, augment dels suïcidis.

En la nostra opinió, les polítiques econòmiques d'ajust i austeritat aplicades pels governs de torn són les responsables directes de la pobresa i desocupació existents, per tant per iniciar la superació de la pobresa, assolir la plena ocupació digna, i reduir la desigualtat cal canviar de política econòmica.

Però més enllà d'aquesta consideració general, l'objectiu de la superació de la pobresa és una tasca urgent que no admet més demora, que pot i deu aconseguir-se en el curt termini reconeixent i garantint per llei el dret de totes les persones i famílies en situació de pobresa a una Renda Garantida que els asseguri els mínims d'una vida digna.

Aquest dret que figura en l'artº 24.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya fonamenta el text de la Iniciativa Legislativa popular que va recollir més de 121.000 signatures, va obtenir el suport a través de mocions dels principals ajuntaments de Catalunya que en conjunt representen més del 70% de la població de la Comunitat.

En l'actualitat la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania es troba en tramitació parlamentària. Aquesta proposta de llei estableix el dret subjectiu a aquesta renda de tota persona major de 18 anys, que resideixi legalment de manera continuada durant un mínim de 12 mesos a Catalunya, que no tingui ingressos, o bé, siguin inferiors a l'Indicador de suficiència de renda a Catalunya des de quatre mesos abans de presentar la sol·licitud a la prestació. La quantia de la prestació per a una persona sense ingressos és de 664 euros al mes, que resulta de dividir en 12 pagues l'Indicador de suficiència de renda anual a Catalunya (7.968 euros). Entre les obligacions del titular de la prestació, en cas de trobar-se en condicions d'edat i salut per treballar, és mantenir-inscrit a l'oficina d'ocupació i no rebutjar una oferta de treball adequada.

Proposta:

Aquesta Comissió Promotora els proposa abordar l'elaboració i posada en marxa d'una llei per al conjunt del Regne d'Espanya que reconegui el dret subjectiu a una Renda que garanteixi el mínim vital per a tota persona o família sense ingressos, o amb ingressos inferiors a l'IPREM. Per elaborar el conjunt de condicions i requisits aportem la proposta de llei en tramitació a Catalunya.

En el marc d'un estat respectuós amb els drets i competències de cada autonomia, proposem buscar de manera dialogada les fórmules jurídiques que permetin conjugar la legislació del regne d'Espanya amb la de cada autonomia sobre aquesta matèria, així com de l'aportació a càrrec de els pressupostos de l'Estat dels recursos econòmics necessaris per finançar una part substancial de la Renda Garantida o de mínims vital, per entendre que tant per volum de recursos com per responsabilitat sobre els efectes socials de les polítiques econòmiques, té el govern de l'estat.

Estem convençuts que aplicar el dret a una Renda Garantida o de mínims per a totes les persones i famílies sense ingressos o baixos ingressos no només permetrà superar la pobresa, sinó que a més de generar cohesió social i reduir la desigualtat, tindrà un efecte estimulant sobre la demanda i el desenvolupament econòmic. L'experiència al respecte del País Basc, i d'altres països d'Europa, així ho indiquen i confirmen.

Amb disposició a col·laborar i dialogar sobre com fer realitat aquest Dret els saluda atentament

 

Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania a Catalunya

Joomla templates by a4joomla