Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   29/06/2016

                                                                           ACTA N º 62

Assisteixen a la reunió:Elena Ferrero, Patricia Manzo, Juan Miguel Ortiz, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Laurent Faucheux, Núria Garrido, Laura Marino, Sixto Garganté, Miquel Puente, Carles Rodriguez i Judit Sánchez.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Repàs de tasques acordades

2.- Treball de la Ponència

3.- Noves tasques

1.- Repàs tasques acordades

Edició materials:

- La nova edició de les enganxines ja ha estat recollida de la impremta. La impremta "El foli Vert" ha tingut un gest solidari i ha editat el doble d'adhesius pel preu acordat inicialment.

- Una nova impressió de samarretes (50) està en procés.

- El díptic està finalitzat pendent d'una última gestió cap a dues entitats perquè confirmin la seva adhesió formal a la campanya de la RGC.

Declaració d'alcaldesses / alcaldes a suport RGC:

Fins a la data hem rebut la signatura de l'alcalde de Granollers que es suma a les anteriors. S'estan fent gestions cap als alcaldes de Lleida i Tarragona. S'ha connectat amb l'ajuntament de Barcelona per conèixer l'agenda de l'alcaldessa i poder comprometre la reunió amb la Presidenta del Parlament per fer lliurament de la Declaració.

Reunió amb el Col·legi de Treball Social de Catalunya:

Després de les oportunes gestions s'acorda confirmar la reunió amb el Col.legi per al 21 de juliol a la tarda.

 

2.- Treball de la Ponència

S'informa del treball de la ponència que avança amb lentitud. Aparcant per al final els assumptes en què hi ha distància com la quantia de la RGC. El plec de criteris presentat pel portaveu de "Junts pel Si" sobre complementarietat de la RGC ha estat retirat després de manifestar el seu desacord la resta de la ponència.

Per a la propera reunió es va a tractar de l'art 6º sobre els requisits d'accés, edat, etc.

La previsió de reunions de la ponència és: 1, 5, 15 i 22 de juliol (Nota: després de la reunió d'1 de juliol el calendari de reunions es redueix al 12 i 22 de juliol)

3.- Noves tasques

Juanjo exposa la necessitat de revitalitzar el treball informatiu a través de les xarxes web, twiter, Fcebook, etc.

Es proposa difondre en els materials, actes, etc., les adreces d'aquestes xarxes.

S'informa que la "Marea de marees" organitza un festival l'1 d'octubre al Parc Nou de Prat Llobregat on podrem tenir un espai per divulgar la situació de la RGC.

ACORDS

S'acorda difondre en els materials, actes, convocatòries, etc les adreces de les xarxes:

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net

Facebook: https://www.facebook.com/Forum-Alternatives-a-lAtur-la-Pobresa-i-la-Desigualtat-1385038821796378/

Twitter: @ILPRendaGC

Propera reunió de la Comissió Promotora (pendent de confirmar) dimecres 13 de juliol a les 18 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV).

En cas de no confirmar-se aquesta reunió, es traslladarà al dimarts 13 de setembre a les 18 hores al local de Confavc.

Barcelona, ​​3 juliol 2016

Redacta Acta: Diosdado Toledano

Joomla templates by a4joomla