Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 26/01/2017 ACTA N o 79 

Assisteixen a la reunió: Javier Bernad, Judit Borrell, Jaume Botey, Lluc Cahis, Albert Escofet, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Antoni Ferret, Sixto Gargante, Rosa Gomez, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Manel Navarro, Miquel Puente, Carles Rodriguez, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Rosa Cañadell, Neus Escofet, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Núria Garrido, Cristina Lopez, Ivan Molinos, Joan Miquel Ortiz, David Papiol i Llorenç Serrano. 

Proposta d'Ordre del dia: 

1.- Informació reunió amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies 2.- Informació a grups i entitats. Gestió esmena transaccional.
3.- Avaluació proposta de la Conselleria i propostes
4.- Presentació esborrany Comunicat 

1.- Informació reunió amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies 

Diosdado informa que a la reunió amb la Conselleria celebrat el passat dilluns 23 de gener van estar presents la consellera Sra. Dolors Bassa i els directius del departament Srs. José Vidal i José Ginesta. Per la Comissió Promotora estar els seus representants Srs. Sixto Gargante i Diosdado Toledano. A la reunió se'ns presenta un document on es reconeix la interlocució de la Comissió Promotora amb el Departament (TASF) del govern de la Generalitat. 

A continuació, després de distribuir un quadre comparatiu entre les diferents propostes, inicial de Junt pel Si, ponència, govern, etc., Sixto detalla el contingut de la nova oferta i situa les diferències i aproximacions: 

- No complementarietat amb les rendes de treball a temps parcial 

- Transitorietat en la seva implementació fins a l'any 2020. 

- Quantia prestacions en 2017: el 82% IRSC a la primera persona, 41% IRSC a la segona persona, 11% tercera persona i 12% quarta persona. No estableix quanties per a la 5a i 6a persones. La sumi de totes aquestes prestacions és de 967 euro/mes o 146% de l'IRSC. 

El 2020 la primera persona arriba al 100% de l'IRSC, la segona el 50%, la tercera 100 euros/mes, la quarta 100 euro/mes. Tampoc estableix quanties per a la 5a i 6a persones. La família de quatre persones sense ingressos obtindria una prestació global de 1.196 euros/mes o el 180% de l'IRSC. 

- Sobre la Renda complementària s'està disposat a considerar la proposta de la Comissió promotora que tingui també un caràcter d'incentivació al trobar feina. 

- L'inici de la implementació és octubre de 2017, amb el traspàs dels beneficiaris de la RMI a la Renda Garantida de Ciutadania, en el redactat no queda clar que la resta de persones potencialment beneficiàries entrin en aquesta mateixa data. 

- Tampoc s'estableix amb claredat el caràcter de dret subjectiu i per tant no condicionat als pressupostos anuals de la Generalitat. 

Sixto i Diosdado valoren que es tracta d'una oferta amb avenços significatius pel que fa a la prestació econòmica, especialment a la 2 persones de la unitat familiar o de convivència, però que al seu torn conté importants insuficiències pel que fa a la transitorietat, quantia prestacions, límit de persones amb dret a la prestació en la unitat familiar, no complementarietat amb el contracte a temps parcial, necessitat d'una modulació progressiva i proporcional de la renda complementària, no està assegurat que totes les persones potencialment beneficiàries percebin la prestació des 2017, tampoc està garantit el dret subjectiu en la seva relació amb els pressupostos, etc. 

2.- Informació a grups i entitats. Gestió esmena transaccional. 

Diosdado informa que s'ha desenvolupat una ronda de reunions presencials per informar verbalment del contingut de la nova oferta i recollir les seves opinions amb els grups parlamentaris "Catalunya si que és pot", Ciutadans, CUP i PSC, fins al moment no ha estat possible parlar amb la representant del PP, i amb una representació de la Taula del Tercer Sector formada per Sonia Fuertes i Roger Civit, i telefònicament amb Teresa crespo d'ECAS i Núria Carreras del Col·legi Oficial de Treball Social, etc. 

Pel que fa a la gestió de l'esmena transaccional als pressupostos entre els diferents grups parlamentaris per presentar a la Comissió d'Economia de 1 de febrer, amb l'objectiu de dotar de suficients recursos per implementar la Renda Garantida de Ciutadania, s'informa que hi ha una voluntat d'acord entre la majoria dels grups, però que a última hora la CUP proposa una altra modalitat de mutu suport entre algunes de les esmenes, que de moment no té el consens de la resta de grups. 

3.- Avaluació proposta de la Conselleria i propostes 

Diosdado i Sixto valoren que amb aquesta nova oferta hi ha bases per negociar i avançar cap a un possible acord sobre bases dignes i de suficiència. Proposen fer una contraproposta que permeti corregir les insuficiències constatades en la nova oferta. Informen que la propera reunió amb la conselleria serà el dilluns 30 de gener. 

Després de les informacions s'obre una ronda de preguntes, aclariments i propostes. En aquesta ronda es coincideix en la valoració i propostes realitzades. Patrizia proposa l'actualització de l'IRSC congelat des de 2010. Miquel Puente informa que CCOO enviarà una relació de propostes per a la negociació, que els 100 euros/mes s'expressin en percentatge del IRSC, millorar la prestació de la primera persona, complementar les rendes de treball a temps parcial, actualitzar IRSC, concretar renda complementària en el seu vessant d'incentivació per al treball, etc. Carlos Rodriguez expressa el seu acord amb la contraproposta sobre prestacions econòmiques que plantegen Sixto i Diosdado. Pere Fernandez insisteix assegurar el seu caràcter de dret subjectiu i que no pugui es limitat pels pressupostos anuals, etc. 

4.- Presentació esborrany Comunicat 

Diosdado informa que diversos mitjans s'han posat en contacte per obtenir informació de la nova proposta i conèixer l'opinió de la Comissió Promotora reunida en el dia d'avui. Per facilitar la tasca informativa es presenta un esborrany de comunicat. Després de recollir les diferents propostes i opinions es dóna lectura als paràgrafs del comunicat que fan consens. Després del vist-i-plau a un comunicat més curt, es responsabilitza Sixto i Diosdado perquè donin els últims retocs. 

Nota: Aquest comunicat es va distribuir en la nit de dijous 26 a les diverses llistes de correu de la Comissió Promotora i els mitjans de comunicació. 

ACORDS 

- Presentar contraproposta de la Comissió Promotora en la reunió de dilluns 30 de gener amb la Conselleria. - Aprovar Comunicat de la Comissió Promotora en els termes indicats. 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 2 de febrer de 2017 a les 17 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé no 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV) 

Barcelona, 27 de gener 2017 Redacta Acta: Diosdado Toledano 

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/ 

https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

https://twitter.com/ILPRendaGC

Joomla templates by a4joomla