COMUNICAT REUNIÓ AMB LA CONSELLERIA DE TREBALL, ASSUMPTES SOCIALS I FAMÍLIES DE 30 DE GENER 2017

Ahir dilluns 30 de gener va tenir lloc la segona reunió entre la Conselleria de Treball, assumptes socials i famílies del govern de la Generalitat de Catalunya, i la representació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

Per la Conselleria van estar presents la Sra. Dolors Bassa i els Srs. Francesc Iglesias, Josep Ginesta i Josep Vidal.

Per la representació de la Comissió Promotora van participar la Sra. Núria Carrera i els Srs. Sixto Garganté i Diosdado Toledano.

En aquesta reunió la Comissió Promotora va distribuir entre la representació de la Conselleria una nova proposta en contestació al document que ens va lliurar la representació del govern en la reunió del 23 de gener.

Després de l'intercanvi d'aclariments i arguments sobre els diferents aspectes del contingut de la proposta, la conselleria es va comprometre a donar resposta a la propera reunió fixada per al 6 de febrer.

Els detalls més significatius de la reunió seran informats i valorats en la propera reunió de la Comissió Promotora que tindrà lloc el 2 de febrer a l'hora i local de costum.

S'adjunta en el missatge el document amb la nova proposta de la Comissió Promotora.

Barcelona 31 gener 2017

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

https://twitter.com/ILPRendaGC

Joomla templates by a4joomla