Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   02/02/2017

  ACTA N º 80

 

Assisteixen a la reunió:Manuel Aguila,Javier Bernad, Luis Blanco, Rosa Cañadell, Lluc Cahis, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Sixto Gargante, Miquel Ibarz, Rafael Jimenez, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Ivan Molinos, Joan Miquel Ortiz, Manel Navarro, Carles Rodriguez, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Judit Borrell, Jaume Botey, Albert Escofet, Neus Escofet, Núria Garrido, Rosa Gomez, Cristina Lopez, David Papiol i Miquel Puente.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunió amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies

2.- Informació a grups i entitats. Gestió esmena transaccional.

3.- Avaluació proposta de la Conselleria i propostes

4.- Presentació esborrany Comunicat

 

1.- Informació reunió 30 de gener amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies

Diosdado i Sixto informen de la reunió amb la Conselleria celebrat el passat dilluns 30 de gener amb la presència de la consellera Sra. Dolors Bassa i els directius del departament els Srs. Francesc Iglesias, Josép Vidal i Josép Ginesta. Per l'equip negociador de la Comissió Promotora van estar la Sra. Núria Carrera i els Srs. Sixto Gargante i Diosdado Toledano.

A la reunió la representació de la Comissió Promotora fa lliurament a la Conselleria del document de propostes i explica el seu contingut.

Diosdado exposa el punt 3 relatiu a la defensa del dret subjectiu de la RGC i el nostre rebuig a la formulació del punt 7 de la proposta del govern perquè no garanteix el dret subjectiu des de l'inici en establir que durant el "període transitori es vehicularà mitjançant la llei de pressupostos anual i solucionar possibles elements de distorsió imprevistos ". En la seva resposta els membres de la Conselleria confirmen la nostra valoració en admetre que en la proposta del govern el dret subjectiu només s'assolirà al final de la transitorietat. S'expressa amb rotunditat que per Comissió Promotora no hi haurà acord si no queda garantit el dret subjectiu des de l'inici de la implementació de la RGC en 2017. La Sra. Dolors Bassa després de mostrar la seva disposició a retirar el paràgraf rebutjat es compromet a donar-nos resposta en la propera reunió.

Diosdado també exposa el punt 5 relatiu a l'entrada en vigor i efectivitat de la RGC, i en particular al fet que en l'inici de la seva aplicació el 2017 no pot limitar-se als beneficiaris de la RMI, tal com es pot interpretar en la proposta del govern, sinó que des que entri en vigor tenen dret totes les persones que compleixin els requisits establerts legalment. En la seva resposta la Sra. Dolors Bassa comparteix la proposta expressada per la Comissió Promotora.

Sixto exposa els aspectes de la proposta relatius a l'increment de la quantia de la primera persona a 2017, l'ampliació del nombre de persones beneficiàries en la unitat familiar de convivència de quatre persones (proposta govern) a cinc persones, o tercer fill (família nombrosa ), final de transitorietat en 2019, actualització IRSC (congelat des de 2010), modulació de la renda complementària, complementarietat amb les rendes de treball a temps parcial, explicant l'intens debat que es va produir sobre aquesta última qüestió.

Sobre la petició d'actualitzar l'IRSC la Sra. Dolors Bassa va mostrar la seva predisposició, però va expressar que aquesta qüestió havia de tramitar fora del marc de la tramitació de la RGC, ja que aquest indicador afecta altres prestacions i normes. Va plantejar que aquesta qüestió es tractarà amb el conjunt de grups parlamentaris i es negociarà directament amb sindicats i entitats.

Sobre la resta de temes, la Conselleria va respondre que es pensaran les propostes presentades, i que ens respondran a la propera reunió. L'esmentada reunió es fixa per al dilluns 6 de febrer.

2.- Valoració i propostes

A la ronda d'intervencions per valorar la informació sobre la reunió prenen la paraula Patrizia Manzo, Luis Blanco, Llorenç Serrano, Ramon Franquesa, Rosa Cañadell, Elena Ferrero, Juanjo Salbia, Juan Miguel Ortiz, Miguel Ibarz, Sixto Garganté i Diosdado Toledano.

Sobre la valoració del resultat de la reunió es coincideix en la defensa del dret subjectiu de la RGC des de l'inici de la seva implementació, ampliar el nombre de persones beneficiàries de la unitat familiar o de convivència a cinc persones, en el suport a la complementarietat amb les rendes de treball a temps parcial, etc.

En relació a la petició de Llorenç Serrano d'incorporar un membre de la seva organització a l'equip negociador i participar en la propera reunió, argumentant l'ampliació que es va fer anteriorment, la resta d'intervinents expressen el seu suport a l'actual equip negociador, i consideren que no és necessària cap ampliació.

Diosdado, en la seva intervenció de resum, a més de recollir les principals qüestions expressades (exigència dret subjectiu, etc.), de realitzar una sèrie de consideracions sobre el moment actual de la tramitació de la RGC i els intents de divisió de la Conselleria, que finalment no van prosperar pel suport   de les entitats i organitzacions a que sigui la Comissió Promotora qui gestioni la negociació amb el govern sobre la RGC, i després de constatar en la resta d'intervencions la no conveniència d'ampliar l'equip negociador, sol·licita a Llorenç Serrano que reconsideri la seva petició.

Finalment, es conclou aquest punt, amb la desestimació de la petició de Llorenç Serrano d'incorporació a l'equip negociador.

3.- Informació esmena transaccional

La Comissió promotora va enviar el 9 de gener una proposta redactada d'esmena transaccional als grups parlamentaris perquè la presentessin a votació en la tramitació dels pressupostos.

Finalment, els grups parlamentaris Catalunya si que és pot, Ciutadans, PP i PSC van acordar i van presentar una esmena transaccional diferent, en la reunió de la Comissió d'economia celebrada el passat dimecres 1 de febrer, amb el següent redactat: " El govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per a l’any 2017, inclourà una partida per a la Renda Garantida de Ciutadania, oberta, ampliable i dotada amb els recursos suficients per atendre la totalitat dels beneficiaris. Fins a la posada en marxa de la Renda Garantida, el Govern garantirà els recursos necessaris per a la cobertura del cent per cent de les sol.licituds de Renda Mínima d’Inserció de les persones que hi tenem dret a rebre-la."

Per la informació rebuda, pendent de conèixer els detalls i valoracions dels grups parlamentaris que la van presentar, aquesta esmena transaccional va ser votada per majoria amb l'única oposició de Junts pel Si.

4.- Informació d'iniciatives i accions

S'informa que la convocatòria de vaga del sector educatiu per al 9 de febrer ha estat desconvocada, la previsió de participar amb la pancarta de la Renda Garantida de Ciutadania en aquesta mobilització queda lògicament anul·lada.

Es planteja la necessitat d'estar alerta i preparats per impulsar iniciatives de sensibilització i pressió social, en el cas que la negociació amb la Conselleria es bloquegés.

S'informa de les següents accions i iniciatives:

- Concentració de la Marea pensionista el 8 de febrer a les 10:30 hores a l'Arc de Triomf per anar després al Parlament de Catalunya, en defensa de les pensions públiques.

- Assemblea AGO de la CNJC dissabte 11 de febrer (carrer València 302). En aquesta reunió es presentarà per a la seva aprovació una resolució de suport a la Renda Garantida de Ciutadania. Es proposa fer arribar aquesta resolució a la Comissió Promotora, grups parlamentaris i al Govern de la Generalitat.

ACORD

- Mantenir sense canvis nous l'equip negociador de la Comissió Promotora format per Nuria Carrera, Sixto Garganté i Diosdado Toledano.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 9 de febrer de 2017 a les 17 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 3 de febrer 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

https://twitter.com/ILPRendaGC

Joomla templates by a4joomla