Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 

Declaració: “Les persones i famílies treballadores pobres tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania sense exclusió ”

En les negociacions  sobre la ILP per la Renda Garantida de Ciutadania entre la representació del govern i la Comissió Promotora, la Conselleria de treball, assumptes socials i familiars va presentar un document de propostes que exclou les rendes del treball, fonamentalment dels contractes a temps parcial, de la prestació de la RGC tant del seu caràcter complementari a la persona que tingui un contracte de treball per sota del llindar de la mateixa Renda garantida de Ciutadania, com dels menors i persones sense ingressos que convisquin en aquesta unitat familiar o de convivència. Malgrat el ferm rebuig de la comissió Promotora a aquesta inacceptable exclusió, la representació del govern continua sense modificar substancialment la seva posició excloent, dificultant la possibilitat d'arribar a un acord digne i suficient, que sigui coherent amb el redactat de l'art 24.3 de l'Estatut d'autonomia.

Aquest comunicat, subscrit per totes les organitzacions sindicals que participem en la comissió Promotora i donem suport actiu a la ILP de RGC  volem fer arribar la nostra exigència al govern d'incloure a les rendes de treball a la Renda Garantida de ciutadania, i per tant defensem el seu caràcter complementari, i no excloent dels drets a la RGC dels membres de la unitat familiar o de convivència.  

Entenem que es puguin apreciar riscs d’abús en plantejar la compatibilitat de la RGC amb les rendes del treball. No són diferents d'altres que afecten al conjunt de la RGC i considerem que aquest tipus objeccions ja s’han superat. Entenent que l'eventual frau que es pugui donar no és un argument per privar a les persones que ho necessiten d’aquesta protecció davant la pobresa i que cal una forta acció inspectora de l'administració que persegueixi el mal ús de la RGC.

Entenem també, que la compatibilitat entre treball remunerat que generi ingressos per sota del llindar de l'IRSC i la RGC pot demanar de consideracions específiques per tal d'evitar que esdevingui un incentiu per a reduir les jornades de treball o fer-les opaques. Creiem que tenim propostes per evitar aquestes possibilitats.    

En tot cas, considerem que en el moment de desenvolupar la RGC com a prestació de protecció davant la pobresa, amb l'objectiu de garantir uns ingressos mínims per la subsistència no podem deixar de protegir l'anomenada "pobresa laboral". 

És un fenomen recent que gent que treballa no tingui un ingressos per subsistir. La gestió que s'ha fet de la crisi, tant en els plànols econòmic com en el dret del treball   ha incrementat la precarietat en el treball i ha devaluat els salaris -sobretot de les persones amb contractes temporal i a temps parcial. El resultat ha estat que la taxa de risc de pobresa en el treball a Catalunya és del 11,2% (2015). És a dir que el 11,2% de les persones que a Catalunya tenen ingressos per treball, tenen un renda disponible per sota del llindar de risc de pobresa. 

Cal oferir a aquestes persones, la mateixa protecció que la ILP de RGC preveu per les persones sense cap ingrés o amb ingressos per sota de l'Indicador de Renda de Suficiència Catalunya (IRSC) , que serà el llindar de la RGC.    

A més, volem fer notar que el 72% dels contractes a temps parcial (EPA 4rt. Trim 2015) corresponen a dones. Protegir als contractes d'aquests tipus que generen ingressos per sota de la RGC implica protegir també a les persones que en depenen i per tant una part molt important dels nens i nenes en risc de pobresa.    

Altrament, atès que les lleis de rendes de ciutadania de Navarra. País Basc i les Illes ja contemplen la complementarietat entre treball i la renda de protecció, considerem que no podem acceptar que la RGC de Catalunya no ho faci. La RGC   que està recollida a l'Estatut i ha estat objecte de una ILP amb un important suport ciutadà social i polític no pot ser una prestació de pitjor qualitat pel que fa a la protecció de la pobresa laboral que les abans esmentades.    

Els sindicats signants estem segurs que es pot trobar la manera de regular la complementarietat entre treball remunerat i RGC, evitant els riscos i perseguint els eventuals abusos, de manera que no es deixi exclosos de la protecció davant la pobresa a les persones que reben salaris per sota del que, el conjunt de la societat catalana   a través dels seus representants polítics i socials, hem considerat els mínims ingressos per viure. Es a dir, cal estendre l'acció protectora de la RGC a tothom que tingui rendes del treball per sota de l'IRSC.

Barcelona 20 febrer 2017

Sindicats signants:

CCOO de Catalunya, co.bas sindicat, IAC, UGT de Catalunya, USOC

 

 

Joomla templates by a4joomla