Xerrada Informativa a Cardedeu  

 

31 de Maig 19 hores Biblioteca Marc de Vilalba

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Xerrada informativa a Barcelona

Dijous, 30 de maig a les 19 hores
Biblioteca Bon Pastor
C/ Estadella,62

Barcelona

_______________________________________________________________________________________________________________

28 de Maig

 

Moció Municipal de l'Ajuntament de Lleida

donant suport a la ILP de Renda Garantida

de Ciutadania 


Vista la moció presentada pel Grup Municipal del PSC, amb 14 vots a favor de Grup Municipal del

PSC i 11 abstencions dels grups municipals de CiU i PP, s’acorda aprovar els següents punts de la

 moció:

 


“1r. Sol·licitar al Parlament de Catalunya la reforma urgent de la Renda Mínima d’Inserció (RMI)

per tal que totes les persones aturades que avui estan sense prestació ni recursos puguin accedir a

un itinerari d’inserció sociolaboral i a la prestació de la RMI. La reforma ha de garantir que aquesta

prestació torni a ser un dret subjectiu no condicionat a disponibilitat pressupostària.
.../...


3r. Donar el suport institucional necessari així com facilitar la difusió del procés de recollida de

signatures de la ILP sobre la Renda Garantida de Ciutadania”.

Amb 19 vots a favor dels grups municipals del PSC i CiU i 6 abstencions del Grup Municipal del PP

s’acorda aprovar els següents punts:

“2n. Celebrar l’admissió a tràmit per part de la Mesa del Parlament de la ILP sobre la Renda

Garantida de Ciutadania (RGC) per tal de possibilitar la recollida de signatures i un posterior debat i

presa en consideració en el Ple del Parlament.
.../...


4t. Comunicar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, a la Comissió Promotora de la ILP i a les entitats socials del municipi.”.


Hi pots accedir des d'aquí:
Actes del ple de l'ajuntament

__________________________________________________________________________________________________

27 de Maig

 

L'ajuntament del Prat de Llobregat

dona recolzament a la ILP de Renda

Garantida

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

8 de Maig

L'ajuntament de Polinyà dóna

recolzament a la ILP de Renda

Garantida

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla