Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   23/02/2017

ACTA N º 83

Assisteixen a la reunió:  Javier Bernad, Luis Blanco, Jaume Botey, Xan de la Torre, Neus Escofet, Laurent Faucheux, Pedro Fernández, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Sixto Garganté, Rosa Gómez, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Carles Rodríguez, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Judit Borrell, Rosa Cañadell, Nuria Carrera, Lluc Cahis, Albert Escofet, Elena Ferrero, Jesús García, Núria Garrido, Miguel Ibarz, Rafael Jiménez, Cristina Lopez, Laura Marino, Ivan Molinos, Manel Navarro, David Papiol i Miquel Puente.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Registre Declaració sindical. Declaració de Càritas Diocesana de Barcelona, ​​Mans Unides, Cristianisme i Justícia i Justícia i Pau

2.- Informació reunió amb grups parlamentaris

3.- Presentació esborrany nova proposta

4.- Perspectives

1.- Registre Declaració sindical. Declaració de Càritas Diocesana de Barcelona, ​​Mans Unides, Cristianisme i Justícia, i Justícia i Pau

El 23 de febrer s'efectua el registre al Parlament de la Declaració sindical "Les persones i famílies treballadores pobres tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania sense exclusió" signada per CCOO de Catalunya, co.bas sindicat, FEMEC-CGT, IAC, UGT de Catalunya, USOC.

S'informa que s'ha publicat la declaració de Càritas Diocesana de Barcelona, ​​Mans Unides, Cristianisme i Justícia, i Justícia i Pau, amb el títol: "Càritas Diocesana de Barcelona, ​​Mans Unides, Cristianisme i Justícia i Justícia i Pau alerten que la actual proposta de Renda garantida de Ciutadania (RGC) exclou les persones amb contractes a temps parcial i amb ingressos inferiors a 664 euros ".

Es proposa distribuir àmpliament per les xarxes i mitjans comunicació.

2.- Informació reunió amb grups parlamentaris

Aquest dijous 23 de febrer ha tingut lloc al Parlament la reunió entre els representants de la Comissió Promotora i els representants en la ponència de Catalunya si que és pot, Ciutadans, CUP, PP i PSC.

En aquesta reunió es va informar de la situació actual de la negociació amb la Conselleria de Treball, afers socials i famílies, tant de les qüestions en què hi ha aproximació, com d'aquelles on hi ha diferències, particularment en el dret subjectiu, compatibilitat amb les rendes del treball, etc.

La reunió es va desenvolupar en un ambient positiu, amb intervencions dels grups que van insistir en la defensa del dret subjectiu i de la compatibilitat amb les rendes de treball, etc. Després de respondre a les preguntes i aclariments es va aixecar la reunió amb el compromís de mantenir la relació d'informació i diàleg.

3.- Presentació esborrany nova proposta

Sixte presenta un esborrany de nova proposta per a presentar a la reunió amb la Conselleria prevista pel proper dilluns 27 de febrer.

En aquesta proposta s'aborda la qüestió de la compactació de les prestacions amb la finalitat d'evitar conseqüències negatives, la transició a la implementació de la compatibilitat amb les rendes del treball, la transitorietat, quanties de la prestació, etc.

Després de l'exposició prenen la paraula Carles Rodríguez, Rosa Gómez, Luis Blanco, Juanjo Salbia, Montserrat Rosaura, Llorenç Serrano, Diosdado Toledano que matisen i aporten diverses consideracions de contingut i tàctica de negociació al conjunt de la proposta.

Com Resum Sixte recull la majoria d'aportacions que inclourà en el redactat de la nova proposta.

4.- Perspectives

Diosdado proposa per a la propera reunió de la Comissió Promotora i després de valorar el resultat de la reunió amb la Conselleria del dilluns 27 de febrer, realitzar una ronda de propostes sobre les iniciatives a impulsar en els diversos escenaris possibles.

ACORDS

- Distribuir àmpliament Declaració sindical i Comunicat de Càritas Diocesana de Barcelona, Mans Unides, Cristianisme i Justícia, i Justícia i Pau.

- Redactar nova proposta recollint les aportacions i consideracions plantejades.

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 2 de març de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

Barcelona, 24 de febrer 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa #dejunirendagarantida 

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

 

Joomla templates by a4joomla