Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   02/03/2017

ACTA N º 84

Assisteixen a la reunió:  Jaume Botey, Lluc Cahis, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Sixto Garganté, Miguel Ibarz, Patrizia Manzo, Laura Marino, Joan Miquel Ortiz, Joan Paz, Miquel Puente, Carles Rodríguez, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Javier Bernad, Luis Blanco, Judit Borrell, Rosa Cañadell, Nuria Carrera, Albert Escofet, Xan de la Torre, Neus Escofet, Ramón Franquesa, Jesús García, Núria Garrido, Rosa Gómez, Rafael Jiménez, Cristina Lopez, Mingo Meseguer, Ivan Molinos, Manel Navarro, David Papiol i Llorenç Serrano.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions

2.- Informació reunió amb Conselleria de treball, assumptes socials i famílies

3.- Escenaris, perspectives i propostes

 

1.- Informacions

Després de les declaracions dels sindicats, de Càritas, Mans Unides, Justícia i Pau, Cristianisme i justícia, s'informa d'una nova declaració de l'entitat Cristianisme Segle XXI en termes semblants. Jaume Botey està gestionant noves iniciatives amb entitats referents en la lluita contra la pobresa infantil i Montserrat Rosaura presentarà el tema a una entitat referent del moviment feminista.

 

2.- Informació reunió amb Conselleria de treball, assumptes socials i famílies

Diosdado informa de la reunió de 27 de febrer amb la Conselleria de treball, afers socials i famílies. Per la Conselleria van estar presents la Sra. Dolors Bassa, i els srs. Josep Ginesta, Francesc Iglesias i Josep Vidal. Per l'equip negociador de la Comissió Promotora la Sra. Núria Carrera i els Srs. Sixte Garganté i Diosdado Toledano.

Sixte va lliurar i va explicar l'última proposta de la Comissió Promotora centrant-se en la compatibilitat amb les rendes del treball (temps parcial) i la seva implementació progressiva des 2017 fins a la seva generalització al final de la transitorietat, sobre els criteris per racionalitzar i compactar determinades prestacions socials que administra la Conselleria, excepte aquelles de caràcter finalista, i sobre la necessitat de fixar les quanties de la prestació en tots els anys de la transitorietat per garantir plenament el caràcter de dret subjectiu de la Renda Garantida de Ciutadania.

L'intens diàleg i debat que va tenir lloc a continuació amb la conselleria es va centrar en la compatibilitat amb les rendes de treball i en els criteris i metodologia de compactació de les prestacions.

Finalment, la reunió va concloure amb el compromís de la Conselleria de respondre a la nova proposta en la propera reunió que es va fixar per al dilluns 13 de març.

Sobre aquest punt de l'ordre del dia prenen la paraula Jaume Botey, Juanjo Salbia, Miquel Ibarz i Laura Marino aportant consideracions i informacions d'interès.

 

3.- Escenaris, perspectives i propostes

Diosdado exposa els diferents escenaris que tenim per davant, així com algunes de les alternatives a considerar.

En la seva opinió, després de l'aprovació dels pressupostos de 2017 en els plens previstos per als dies 9 i 10 de març, o com més tard la següent setmana, s'obre de fet un període polític de caràcter preelectoral. En aquest context prosseguirà la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania.

En el cas, que la Conselleria retiri la incompatibilitat amb les rendes del treball s'obre una possibilitat real d'arribar a un acord amb el govern, però si aquesta bloqueja la negociació en mantenir la incompatibilitat amb les rendes del treball, ens obliga a considerar la recerca de l'acord en el marc de la ponència, especialment amb els grups que van formar majoria sobre les quanties de la prestació de la Renda garantida.

Arribat a aquest punt planteja proposar als grups parlamentaris que formen majoria en la ponència una base d'acord sobre els assumptes pendents i mantenir la resta de l'acord aconseguit en la ponència.

Proposa també acompanyar aquest procés amb iniciatives d'acció de caràcter simbòlic i convocant que permeti sensibilitzar i mobilitzar l'opinió pública, per a la qual cosa cal tenir en compte el calendari fins abans de setmana santa, i entorn del 1r de maig.

A continuació, intervenen Juanjo Salbia que incideix en la necessitat de reforçar la difusió per les xarxes, particularment sobre les declaracions realitzades i preparar una roda de premsa al cas que es doni per finalitzada sense acord la negociació amb la Conselleria. Laura Marino proposa impulsar una declaració de suport amb signatures de personalitats. Joan Miquel proposa fer gestions a l'Institut d'estudis catalans. Joan Paz expressa en nom del PSC el suport a la compatibilitat amb les rendes del treball i la transitorietat en la seva implementació. Sixte proposa que en cas d'haver de tornar a la ponència hem de portar els grups parlamentaris com a base del possible acord l'última proposta que la Comissió Promotora ha presentat a la Conselleria. Patrizia proposa celebrar un debat públic. Montserrat Rosaura planteja la possibilitat d'impulsar un nou pronunciament d'alcaldes i alcaldesses. Jaume Botey proposa dirigir-se a la Confavc perquè expressi el seu suport. Pedro Fernàndez proposa un acte per presentar un text comú. Lluc Cahis expressa la disposició de la JERC a realitzar gestions cap a ERC.

Diosdado proposa rellançar la Declaració d'economistes amb Arcadi Oliveres, etc., i estudiar com a acció simbòlica de caràcter convocant la realització d'una vaga de fam que tindria com a logística una rulot per assegurar la mobilitat per tot Catalunya, els formats d'aquesta acció poden ser diverses: vagues de fam de caràcter progressiu, rotatives en la seva composició, indefinides temporalment, etc. Proposa dos períodes de temps a considerar per les accions després de constatar el bloqueig de la negociació, finals de març i principis d'abril, darrera setmana d'abril per incidir en les mobilitzacions del 1r de maig, posant èmfasi en la lluita contra la pobresa i precarietat laboral.

Finalment es proposa gestionar les propostes presentades, iniciatives de noves declaracions i preparació accions simbòliques en la propera reunió de la Comissió Promotora.

 

ACORDS

- Gestionar noves declaracions amb entitats que lluiten contra la pobresa infantil, economistes, moviment feminista, institucions, persones representatives en l'àmbit social, polític, cultural i intel·lectual, entitats veïnals, etc.

- Reforçar la difusió per les xarxes de les iniciatives en defensa de la Renda Garantida de Ciutadania.

- En cas de finalitzar sense acord la negociació amb el govern, a causa del bloqueig de la incompatibilitat amb les rendes del treball, proposar als grups parlamentaris com a base d'un possible acord de majoria parlamentària l'última proposta presentada per la Comissió Promotora de la Conselleria.

- Preparar noves accions de caràcter simbòlic i convocant per sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 9 de març de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 3 de març 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

Joomla templates by a4joomla