Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   09/03/2017

ACTA N º 85

Assisteixen a la reunió:  Javier Bernad, Judit Borrell, Lluc Cahis, Laurent Faucheux, Patrizia Manzo, Joan Miquel Ortiz, Carles Rodríguez, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Luis Blanco, Jaume Botey, Rosa Cañadell, Nuria Carrera, Albert Escofet, Xan de la Torre, Neus Escofet, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Jesús García, Sixto Gargante, Núria Garrido, Rosa Gomez, Miguel Ibarz, Rafael Jiménez, Cristina Lopez, Laura Marino, Mingo Meseguer, Ivan Molinos, Manel Navarro, David Papiol, Joan Paz, Miquel Puente, Montserrat Rosaura i Llorenç Serrano.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions

2.- Seguiment gestions

 

1.- Informacions

S'informa que la data prevista per a la votació definitiva dels pressupostos s'efectuarà com més aviat a finals de març, un cop es compleixi el termini per presentar propostes després del dictamen del Consell de Garanties a la llei de mesures fiscals que acompanya els pressupostos. Es valora la possible incidència en l'aprovació dels pressupostos de les modificacions resultants d'incorporar aquests dictàmens, així com els efectes polítics de les denúncies de corrupció que afecten CDC. Les incerteses del context polític poden afectar l'agenda de la tramitació de la proposta de llei.

S'informa d'una moció o resolució que es presentarà pròximament al Parlament en suport de la Renda Garantida de Ciutadania.

Intervenen per dir la seva Juanjo Salbia i Juan Miguel Ortiz.

Un cop es produeixi la resposta de la Conselleria de Treball, assumptes socials i famílies en la reunió prevista de 13 de març a l'última proposta de la Comissió Promotora, i de la valoració col·lectiva corresponent, es gestionaran els passos a fer a continuació.

 

2.- Seguiment gestions

Es fa un repàs de les gestions acordades en la reunió anterior.

En relació a les entitats que lluiten contra la pobresa infantil, i després de les gestions realitzades per Jaume Botey, s'està a l'espera dels acords que adoptin els seus organismes gestors o directius.

Sobre la gestió de Lluc Cahis de la JERC s'informa del diàleg amb un membre d'ERC que participa en la negociació. La posició col·lectiva com JERC es tractarà en la seva pròxima reunió.

Diosdado distribueix un nou esborrany per recollir signatures d'economistes i professors. L'esmentada proposta s'enviarà a Jaume Botey perquè la gestioni costat de Arcadi Oliveres. Un cop es tingui el redactat definitiu es gestionarà l'adhesió de diverses persones conegudes del món acadèmic. S'esmenta a Vicenç Serrano, Ramon Franquesa, Albert Recio, Josep Manel Busqueta, Teresa Forcades, etc.

S'informa de les gestions realitzades cap a altres entitats.

Pel que fa a la preparació de noves accions en cas de trobar-nos amb escenaris que facin necessària la mobilització, i en particular la realització d'una vaga de fam, s'informa dels preus de lloguer de la Roulotte, de la capacitat del fons econòmic de la Comissió Promotora per atendre aquesta despesa, i de la tasca de trobar un conductor o conductora per a la caravana.

Intervenen per dir la seva i fer propostes Carles Rodriguez, Patrizia Manzo, Judit Borrell, Javier Bernad i Laurent Faucheux.

 

ACORDS

- Continuar la gestió de les noves declaracions amb entitats que lluiten contra la pobresa infantil, economistes, moviment feminista, institucions, persones representatives en l'àmbit social, polític, cultural i intel·lectual, entitats veïnals, etc.

- Seguir amb la preparació de noves accions de caràcter simbòlic i convocant per sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 16 de març de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 9 de març 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa #dejunirendagarantida 

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

 

Joomla templates by a4joomla