Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   16/03/2017

ACTA N º 86

 

Assisteixen a la reunió: Manuel Aguila,  Jaume Botey, Lluc Cahis, Neus Escofet, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Antoni Ferret, Miguel Ibarz, Cristina Lopez, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Joan Paz, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Luis Blanco, Javier Bernad, Judit Borrell, Rosa Cañadell, Nuria Carrera, Albert Escofet, Xan de la Torre, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Jesús García, Sixto Gargante, Núria Garrido, Rosa Gómez, Rafael Jiménez, Laura Marino, Ivan Molinos, Manel Navarro, David Papiol, Miquel Puente, Carles Rodríguez i Llorenç Serrano.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.-Informacions

2.- Informació reunió amb el govern de 13 de març

 

1.- Informacions

Els pressupostos de la Generalitat es votaran en el ple del Parlament la setmana que ve.

S'informa que ECAS que agrupa 98 entitats ha efectuat una declaració defensant la compatibilitat de la Renda Garantida de Ciutadania amb les Rendes del treball.

Montserrat informa de les gestions amb Ca la Dona per efectuar una declaració específica en suport d'aquesta compatibilitat.

 

2.- Informació reunió amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies de 13 de març

Diosdado informa de la reunió de 13 de març amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies. Per la Conselleria van estar presents la Sra. Dolors Bassa, i els Srs. Josep Ginesta, Francesc Iglesias i Josep Vidal. Per l'equip negociador de la Comissió Promotora la Sra. Núria Carrera i els Srs. Sixte Gargante i Diosdado Toledano.

La delegació del govern va iniciar la reunió amb una proposta de treball que consisteix en prendre els últims documents del govern i de la Comissió Promotora i abordar un a un els diversos temes.

Els temes que es van tractar en la reunió van ser: La quantia de la prestació de la primera persona a 2017, la incorporació d'un cinquè membre a la unitat de convivència o família amb el seu corresponent prestació en 2017 però amb un topall al final de la transició, la transitorietat amb propostes d'acostar les posicions respectives a una data intermèdia, el caràcter subjectiu de la Renda garantida de Ciutadania quantificant les prestacions en 2018 i 2019, sobre la compatibilitat amb les rendes de treball i la seva implementació al llarg de la transició començant des 2017 amb el col·lectiu més vulnerable (unitats de convivència amb fills menors d'edat), la complementarietat amb altres prestacions.

La reunió va transcórrer en un clima positiu. Es va acordar que en la pròxima reunió de 27 de març les parts portin per escrit les seves propostes. Van quedar pendents de tractar altres temes com ara la compactació, etc.

Després de la informació intervenen Jaume Botey, Cristina López, Antoni Ferret, Miquel Ibarz, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Pedro Fernandez, per aclarir o fer consideracions d'interès.

Es proposa prosseguir les iniciatives acordades sobre comunicats o declaracions d'entitats i mantenir la resta de gestions a l'espera del resultat de la reunió de 27 de març.

També es proposa ajornar la reunió de la Comissió Promotora al dimecres 29 de març.

 

 

 

ACORDS

 

- Continuar la gestió de noves declaracions amb economistes, el moviment feminista, institucions, persones representatives en l'àmbit social, polític, cultural i intel·lectual, entitats veïnals, etc.

- Seguir amb la preparació de noves accions de caràcter simbòlic i convocant per sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania.

- Ajornar la propera reunió al dimecres 29 de març a les 17 hores al local de CONFAVC.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 29 de març de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 17 de març 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

Joomla templates by a4joomla