Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   29/03/2017

ACTA N º 87

 

Assisteixen a la reunió: Jaume Botey, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Miguel Ibarz, Cristina Lopez, Laura Marino, Patrizia Manzo, Joan Miquel Ortiz, Joan Paz, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Manuel Aguila, Javier Bernad, Judit Borrell, Lluc Cahis, Rosa Cañadell, Nuria Carrera Xan de la Torre, Albert Escofet, Neus Escofet, Laurent Faucheux, Ramón Franquesa, Jesus García, Sixto Gargante, Núria Garrido, Rosa Gomez, Rafael Jimenez, Mingo Meseguer, Ivan Molinos, Manel Navarro, David Papiol, Miquel Puente, Carles Rodriguez i Montserrat Rosaura.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació ajornament reunió amb la Conselleria de treball, afers socials i famílies. Valoració.

2.- Informació resolució aprovada al Parlament

3.- Informacions diverses i proposta iniciativa de solidaritat vaguistes de fam a Pais Basc.

 

1.- Informació ajornament reunió amb la Conselleria de treball, afers socials i famílies. Valoració.

S'informa que la reunió de negociació prevista el dilluns 27 de març, s'ha ajornat al dilluns 3 d'abril a petició de la consellera de Treball, afers socials i famílies. La posició de l'equip negociador de la Comissió Promotora va ser respectar aquesta decisió, tot i que vam comunicar que en la nostra opinió no hi havia raons suficients per a aquest ajornament.

S'obre una ronda d'intervencions per valorar la situació i el retard de la pròpia negociació. Intervenen Laura Marí, Llorenç Serrano, Joan Miquel, Pedro Fernández i Miguel Ibarz.

Es conclou amb l'esperança que aquest retard no tingui més conseqüències, que es consolidin els canvis positius de l'última reunió de negociació, i en cas contrari, procedir a implementar els acords adoptats en la reunió de la Comissió Promotora de 2 de març.

 

2.- Informació resolució aprovada al Parlament

S'informa de l'aprovació en el Plenari del Parlament de 23 de març d'unes mocions que afecten la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania. Particularment del segon punt del guió de mocions el fitxer s'adjunta a aquesta acta, que estableix la compatibilitat de la RGC amb les rendes de treball i dóna un termini d'un mes per arribar a acord. Aquest segon punt va ser votat per tots els grups parlamentaris a favor, excepte per Junts pel Si que es va abstenir.

 

3.- Informacions diverses i proposta iniciativa de solidaritat vaguistes de fam a País Basc

S'informa de la important declaració de la Fundació Pare Manel en suport de la Renda Garantida de Ciutadania i la seva compatibilitat amb les rendes del treball. També s'informa de la recepció de l'acord del Ple del Consell General d'Aran de 27 de febrer per la qual es declara a l'esmentat Consell "Institució promotora de la Renda Garantida de Ciutadania". Es valora positivament i agraeix tant la declaració de la Fundació com l'acord del Consell General d'Aran, i es proposa enviar com arxius adjunts a l'Acta per la llista de distribució.

Diosdado informa de la Vaga de fam iniciada per un col·lectiu de persones el 24 de març al País Basc a la ciutat de Bilbao amb la previsió de finalitzar-el 12 d'abril amb l'objectiu de rebutjar les retallades de la Renda de garantia d'ingressos d'aquesta comunitat, que acumularia una retallada de 8% + 7% (15%).

Durant els dies de la vaga de fam es desenvoluparan diversos actes culturals, reivindicatius, visites entitats, etc. Es planteja considerar diverses iniciatives de solidaritat amb aquesta vaga de fam.

Finalment s'acorda enviar un comunicat de solidaritat, prendre contacte amb els vaguistes per expressar la solidaritat i recollir les seves propostes, poder enviar una foto de la comissió promotora en suport dels vaguistes, i explorar la possibilitat de viatjar per comunicar-los la solidaritat presencialment.

 

ACORDS

 

- Enviar guió mocions al Parlament i resultat votacions, Declaració Fundació Pere Manel, i Acord del Ple del Consell General d'Aran, per la llista d distribució habitual.

- Enviar comunicat de solidaritat amb vaguistes de fam a País Basc contra retallades de la RGI, prendre contacte i explorar que una delegació viatge per expressar-los el nostre suport.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 6 d’abril de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 30 de març 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

Joomla templates by a4joomla