Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   06/04/2017

ACTA N º 88

 

Assisteixen a la reunió: Judit Borrell, Jaume Botey, Lluc Cahis, Antoni Ferret, Sixto Gargante, Cristina Lopez, Laura Marino, Pilar Malla, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Joan Paz, Carles Rodriguez,  Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Manuel Aguila, Javier Bernad, Rosa Cañadell, Nuria Carrera Xan de la Torre, Albert Escofet, Neus Escofet, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Jesus García, Núria Garrido, Rosa Gomez, Miguel Ibarz, Rafael Jimenez, Ivan Molinos, Manel Navarro, David Papiol i Miquel Puente.

 

Visita de Núria Garrido i la seva filla Binda:

Una hora abans de la reunió vam celebrar la maternitat de Núria Garrido i la seva bella filla Binda amb la qual ens prenem unes postres i a les que fem entrega d'uns detalls plens d'afecte. Posteriorment visita la reunió de la Comissió Promotora i compartim un grat moment.

Fins aviat Núria. Tots i totes agraïm la teva col·laboració com a treballadora social amb la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions.

2.- Informació reunió de negociació de 3 d'abril.

3.- Valoració i iniciatives.

 

1.- Informacions.

La declaració de suport de diverses entitats del moviment feminista en defensa de la compatibilitat de les rendes de treball amb la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) s'ha difós amb l'última acta. Montserrat informa que aquesta declaració s'ha actualitzat amb noves adhesions.

Diosdado informa que, en el 11è Congrés de CCOO, al qual va ser convidat com a representant de la Comissió Promotora, tant en el discurs d'obertura realitzat pel secretari general sortint Joan Carles Gallego, com en el de cloenda a càrrec del nou secretari general Javier Pacheco es va destacar repetidament la importància d'aconseguir la RGC i l'exigència de compatibilitat amb les rendes de treball. Aquests discursos van ser realitzats davant el conjunt de persones delegades i convidades, entre les quals, una àmplia representació del Govern de la Generalitat.

2.- Informació reunió de negociació de 3 d'abril.

S'informa de la reunió de 3 d'abril amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies. Per la Conselleria van estar presents la Sra. Dolors Bassa, i els Srs. Josep Ginesta, Francesc Iglesias i Josep Vidal. Per l'equip negociador de la Comissió Promotora la Sra. Núria Carrera i els Srs. Sixte Garganté i Diosdado Toledano.

Aquesta reunió se celebra tres setmanes després de la reunió anterior de 13 de març que va ser valorada com un gir positiu en el procés de negociació després del bloqueig en diversos temes, compatibilitat amb les rendes de treball, dret subjectiu, etc. Com hem informat en anteriors reunions un primer ajornament de la negociació va ser justificat per la Conselleria per la seva visita al govern basc per conèixer amb més detall la gestió de la Renda de Garantia d'ingressos en aquesta comunitat, i el següent ajornament a petició del Govern, va ser per altres motius que considerem insuficients (tramitació de una moció parlamentària).

A la reunió s'intercanvien els documents de les parts que havien de recollir la formulació dels possibles acords i propostes verbalitzades en la reunió del 13 de març, particularment sobre la retirada de la incompatibilitat amb les rendes del treball d'anteriors documents del govern, la resposta a la proposta de l'equip negociador de la Comissió Promotora d'iniciar la implementació de la compatibilitat amb les rendes de treball el 2017 al col·lectiu d'unitats familiars o de convivència amb fills menors d'edat, en una transició que s'ha de completar amb caràcter general a l'abril de 2020; la inclusió de la proposta de la conselleria de fixar la quantia de la prestació de la primera persona a 2017 en el 85%; la inclusió de les propostes de prestacions per 2018 i 2019 a fi de garantir el dret subjectiu, etc.

En una primera lectura del document del govern, apartat 2, el redactat sobre la compatibilitat amb les rendes de treball queda limitat "als col·lectius vulnerables i desfavorits per ajudar a la seva inserció laboral". Que la conselleria concreta en persones drogodependents en procés de rehabilitació, i col·lectius en greu exclusió social. L'equip negociador s'observa que aquests col·lectius estan inclosos en l'actual PIRMI, i que la proposta del govern no recull la compatibilitat amb les rendes de treball amb caràcter general.

En l'apartat 6, de la proposta del govern, es manté un redactat que rebutgem en anteriors reunions per no garantir plenament l'aplicació d'aquesta compatibilitat. En aquest mateix apartat, la taula de quanties de les prestacions no recull el 85% de la quantia de la primera persona a 2017, ni l'ampliació a cinc persones de la unitat familiar amb dret a prestació, tampoc la quantia de les prestacions en 2018 i 2019.

Finalment, entre les propostes del govern s'inclou suprimir l'apartat 13 que estableix la compatibilitat de la RGC amb les prestacions i ajudes econòmiques establertes per les administracions locals de Catalunya que tinguin finalitat explicita de suplementar la RGC.

Després del corresponent encreuament d'aclariments, l'equip negociador de la Comissió promotora manifesta el seu desacord amb les propostes del govern, que signifiquen un pas enrere respecte del que s'ha parlat en la reunió de 13 de març.

S'aixeca la reunió fixant la següent pel dilluns 10 d'abril a les 12 hores.

3.- Valoració i iniciatives

Després de la reunió de negociació, s'ha gestionat una reunió per al 18 d'abril amb els grups parlamentaris que formen majoria en la ponència per a informar-los de l'estat de la negociació amb el govern. També s'ha fet la sol·licitud perquè la ponència torni a reunir-se el pròxim 21 d'abril, amb l'objectiu d'evitar més retards i avançar el redactat de l'articulat de la proposta de llei.

A continuació, s'obre una ronda d'intervencions per valorar el resultat de la reunió de negociació de 3 d'abril. Prenen la paraula Juanjo Salbia, Llorenç Serrano, Joan Pau, Sixto Garganté, Lluc Cahis, Laura Marí, Jaume Botey, Diosdado Toledano.

En general les intervencions valoren críticament el canvi de posició de la conselleria respecte del 13 de març, s'observa amb preocupació el retard de la negociació i que això pugui ser deliberat, s'afirma la necessitat de superar aquests retards reprenent el treball de la ponència, i en conseqüència continuar la negociació en els dos plans, amb la conselleria i en la ponència.

També es proposa tenir informades a les entitats que donen suport a la Comissió Promotora de la marxa de la negociació i la tramitació de la proposta de llei.

ACORDS

- Informar les entitats de la marxa de la negociació (després de setmana santa).

- Al mateix temps que segueixen les negociacions amb la conselleria, reprendre i accelerar els treballs en la ponència.

Es finalitza la reunió amb una foto col·lectiva que s'envia als vaguistes de fam a Bilbao que protesten contra les retallades a la Renda de Garantia d'Ingressos en País Basc.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 20 d’abril de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

Barcelona, 7 d’abril 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

Joomla templates by a4joomla