Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   04/05/2017

ACTA N º 90

 

Assisteixen a la reunió: : Jaume Botey, Neus Escofet, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Sixto Gargante, Miguel Ibarz, Pilar Malla, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, David Papiol, Joan Paz, Carles Rodriguez, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Javier Bernad, Judit Borrell, Lluc Cahis, Rosa Cañadell, Nuria Carrera, Xan de la Torre, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Núria Garrido, Cristina Lopez, Patrizia Manzo, Laura Marino, Montserrat Rosaura y Miquel Puente.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunió de negociació 28 d’abril

2.- Informació reunió amb grups parlamentaris 2 de maig

3.- Informació reunió amb consellera Dolors Bassa

4.- Valoració i propostes

 

1.- Informació reunió de negociació 28 d’abril

S'informa de la reunió de 28 d'abril amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies. A la reunió, van participar, per la Conselleria la Sra. Dolors Bassa, i els Srs. Josep Ginesta, Francesc Iglesias i Josep Vidal. Per l'equip negociador de la Comissió Promotora van participar els Srs. Sixte Garganté i Diosdado Toledano.

En aquesta reunió els representants de la Comissió Promotora van lliurar el nou document de proposta, que precisa i completa els articles 7, 9 i 10 del document anterior (veure fitxer adjunt). Sixte explica la fórmula consensuada amb Josep Ginesta per a la complementarietat amb les prestacions socials estatals. Aquesta fórmula es concreta en afegir a la proposta de llei una disposició addicional que estableix la via per a la seva aplicació a través de la llei 13/2006 art 21. Després del consens assolit sobre aquest punt, la consellera Dolors Bassa reobre la qüestió de la compatibilitat amb les rendes del treball a temps parcial i proposa iniciar la seva implementació amb les famílies monoparentals amb fills a càrrec, però sense fixar una data per a la seva generalització.

Aquesta proposta modifica el consens assolit a la reunió anterior i és rebutjada pels representants de la Comissió Promotora. Finalment, la consellera reformula la seva proposta afegint que la seva implementació s'efectuarà progressivament, però sense fixar una data per a la seva generalització. La reunió finalitza sense acord sobre aquesta qüestió i amb el compromís explícit dels representants de la Comissió promotora de sotmetre a consulta aquesta proposta. No es fixa propera reunió de negociació.

 

2.- Informació reunió amb grups parlamentaris 2 de maig

Diosdado informa de la reunió amb els representants dels grups parlamentaris a la ponència, reunions habituals després de les negociacions, per informar dels resultats d'aquesta, respondre a les peticions d'aclariment i recollir les seves aportacions. A la reunió del 2 de maig van assistir els representants de Catalunya si que és pot, Ciutadans, CUP i PSC. La representant del PP va justificar la seva absència.

Els representants de la Comissió Promotora després de la informació de la reunió, proposen un esborrany de declaració de tres punts (veure fitxer adjunt) que subscriu la proposta presentada per la Comissió Promotora en la reunió de negociació de 28 d'abril, es compromet a accelerar els treballs de la ponència per a finalitzar la redacció de la proposta de llei, fer les gestions necessàries per  aprovar-la en un ple parlamentari del mes de juny i assegurar el compliment dels terminis previstos per implementar la llei.

Els representants de Catalunya Sí que és pot i Ciutadans donen suport a la proposta de declaració, i els representants del PSC i CUP manifesten la seva posició personal favorable, però deixen pendent la posició definitiva a la consulta a les seves respectives organitzacions.

 

 

3.- Informació reunió amb consellera Dolors Bassa el 4 de maig

Després d'una gestió de mediació de Núria Carrera s'organitza una trobada amb la Consellera Dolors Bassa el dijous 4 de maig a les 14 hores. En aquesta reunió hi participen al costat de la consellera un membre del seu Departament i l'equip negociador format per Núria Carrera, Sixte Garganté i Diosdado Toledano.

A la reunió s'exploren diverses propostes per superar les diferències en relació a la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial, Diosdado proposa flexibilitzar la data de la generalització amb les rendes de treball mitjançant una clàusula de salvaguarda que estaria sota la gestió de la Comissió de seguiment de la llei, comissió de composició paritària entre govern i entitats socials. Aquesta proposta exploratòria és rebutjada per la Consellera. A continuació, com a fórmula exploratòria "in extremis" Sixte Garganté proposa un redactat que sense precisar una data final, estableix l'objectiu de la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial. La Consellera accepta estudiar aquesta fórmula i finalitza la trobada assenyalant una nova reunió de negociació el proper dimecres 10 de maig.

 

4.- Valoració i propostes

S'obre una ronda d'intervencions per valorar la situació, la proposta del govern, així com les propostes exploratòries realitzades per Diosdado i Sixte. Prenen la paraula Carles Rodriguez, Miquel Ibarz, Antoni Ferret, Llorenç Serrano, David Papiol, Juanjo Salbia, Jaume Botey, Joan Pau, Pilar Malla, Joan Miquel i Ramon Franquesa. Intervenen per aclarir i efectuar resum de conclusions Sixte Gargante i Diosdado Toledano.

La totalitat d'intervencions rebutja la proposta del govern de 28 d'abril per no establir una data per a la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball i no donar prou garanties per a la seva generalització.

Es planteja i acorda que la Comissió Promotora efectuï nova proposta al govern en els termes de flexibilitzar la data final, establir clàusula de salvaguarda, i una comissió de gestió paritària.

També es proposa i s'accepta que, si les gestions de les diverses entitats en suport de la nova proposta no obtenen un resultat positiu, es valorarà en la propera reunió de la Comissió Promotora la proposta exploratòria "in extremis" de no precisar la data, però si, l'objectiu de la generalització de la implementació de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial.

També es proposa i acorda realitzar ronda de consulta amb les entitats que donen suport a la Renda Garantida de Ciutadania.

 

ACORDS

- Realitzar ronda de consultes amb entitats que donen suport a la Renda Garantida de Ciutadania.

- Publicar Nota de premsa que expressi la nova proposta de la Comissió Promotora sobre compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial, flexibilitzant data final, clàusula de salvaguarda i comissió paritària.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 11 de maig de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 5 de maig 2017

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

Joomla templates by a4joomla