Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   13/09/2017

ACTA N º 104

 

Assisteixen a la reunió: Lluc Cahis, Miguel Cirera, Jordi Font, Patrizia Manzo, Yolo Riquez, Eduard Romo, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Judit Borrell, Jaume Botey, Javier Bernad, David Cordoba, Enriqueta-UGT, Neus Escofet, Erika Fabregat, Agnés Felis, Nuria Farrús, Ramón Franquesa, Pedro Fernandez, Sixte Gargante, Miguel Ibarz, Nuria Lozano, Mingo Meseguer, Manel Navarro, Arcadi Oliveres, Joan Miquel Ortiz, Pepe Rodado, Carles Rodriguez, Montserrat Rosaura, Llorenç Serrano i Xan da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació correcció errors Llei Renda Garantida de Ciutadania i altres informacions

2.- Preparació Acte 15 mes de setembre (previsió de pluges i alternatives)

3.- Distribució de les Guies i aportacions per cobrir despeses

 

1.- Informació correcció errors Llei Renda Garantida de Ciutadania i altres informacions

S'informa de les gestions realitzades davant la Conselleria d'ocupació, afers socials i famílies per rectificar els errors comesos en la taula de quanties de les prestacions. Després d'acceptar el govern que aquest error ha de corregir segons els criteris presentats per la Comissió Promotora, s'estan realitzant gestions per a la seva urgent correcció en el Butlletí oficial de la Generalitat.

S'informa de la sol·licitud, abans de la data d'inici del 15 de setembre, de més de 400 cites prèvies

 

2.- Preparació Acte 15 de setembre (previsió de pluges i alternatives)

S'informa de les diverses gestions realitzades per tenir a punt la infraestructura de l'acte, escenari, equip de so, il·luminació, etc.

Davant la previsió de pluges per al 15 de setembre es planteja la necessitat de buscar un espai alternatiu cobert. Es donen algunes idees i es proposa realitzar gestions.

Sobre la programació de l'acte s'acorda:

Presentació de l'acte a càrrec de Núria Garrido que comptarà amb la col·laboració de Lluc Cahis.

En primer lloc, s'ha de donar la paraula a la regidora de l'ajuntament de Barcelona Sra. Laia Ortiz per un breu salutació en nom de l'ajuntament.

En segon lloc, hi intervindran Núria Carreras, Sixte Garganté i Diosdado Toledano que efectuaran una breu salutació.

A continuació, intervindran els grups musicals i artistes pel següent ordre i temps:

1.- Obertura musical a càrrec del conjunt musical "FLYNG Hats" (barrets voladors). 10 minuts.

2.- Intervenció del Grup "Rima Terrània". Conjunt musical i de poetes (Marta Forment-cantant, Josep Mª Asensio-poeta, Montse Cercós-poeta, etc.). Intervenció total de 20 minuts.

3.- Roger, cantautor amb guitarra. 10 minuts.

4.- Eli Skoda, Cantant amb guitarra. 10 minuts.

5.- Cecilia Bellorín, cantant veneçolana. 10 minuts.

6.- Tanca intervencions musicals el grup "FLYNG Hats". 10 minuts.

Després de les intervencions musicals, tanca l'acte Núria Garrrido i es concedeix a cada un dels artistes el Certificat de Reconeixement.

Finalment es fa una foto col·lectiva.

Amb l'objectiu de preparar els últims detalls de la programació d'intervencions es queda amb els presentadors a la plaça a les 18 hores.

 

3.- Distribució de les Guies i aportacions per cobrir despeses

 

S'informa que les 1.000 guies en català i altres 1.000 en castellà han estat recollides de la impremta. Juanjo portarà a l'acte 150 guies en català i 150 en castellà.

El cost d'impressió més IVA ascendeix a més de 1200 euros. Donada l'escassetat de fons de la Comissió Promotora es proposa que les diferents entitats facin una aportació quan es portin guies per a la seva distribució. L'Assemblea d'aturats de Barcelona anuncia que es durà 200 guies (100 + 100) i aportarà 300 euros (ingrés ja efectuat).

 

ACORDS

 

- Prosseguir les gestions per corregir els errors de la taula de quanties de la RGC.

- Informar de la progación de l'acte a les persones que presenten i buscar un espai cobert en la proximitat per si plou amb intensitat.

- Proposar a les entitats que col·laboren amb la Comissió Promotora aportacions econòmiques en portar-Guies per a la seva distribució informativa.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 27 de setembre 2017 les 17:00 h. en local de Confavc, carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop estació de metro Barceloneta, LíniaIV).

 

Barcelona, 14 de setembre 2017

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Joomla templates by a4joomla