EL DRET A COBRAR LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA  I LA INTERVENCIÓ DE LES FINANCES DE LA GENERALITAT PER PART DE L’ ESTAT

 

Avui dia 18 de setembre de 2017 un alt càrrec del Govern de la Generalitat ha declarat que la intervenció per part de l’ Estat de les finances de la Generalitat  pot posar en perill el pagament de les prestacions econòmiques de la renda garantida de ciutadania.

 

Des d’ un punt de vista legal i pressupostari aquesta afirmació no és certa. La intervenció per part de l’ Estat de les finances de la Generalitat  no posa en perill el pagament de les prestacions econòmiques de la renda garantida de ciutadania.

 

La Ordre del Ministerio de Hacienda y Función pública per la que es publica el Acuerdo  de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos económicos de 15 de setembre de 2017 (BOE 16.09.2017) no afecta   -per que així ho diu expressament-  a les prestacions econòmiques previstes per la inclusió social i lluita contra la pobresa, entre les quals hi ha les prestacions econòmiques de la renda garantida de ciutadania.

 

El Govern de la Generalitat, d’ acord amb la Disposició Addicional Quarta de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per l’ any 2017, disposa d’ un Fons estructural de cohesió social i garantia de rendes per dotar de recursos la renda garantida de ciutadania.

 

I pel que fa al pagament, el Govern de la Generalitat pot fer-lo de forma directa i també pot comunicar-ho al Ministerio de Hacienda y Función pública per que el pagament el faci directament l’ Estat, a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

 

El dret a cobrar les prestacions econòmiques de la RGC, amb efectes del dia 15 de setembre de 2017, i amb pagament el dia 30 del mateix mes, per aquelles persones i famílies que legalment hi accedeixen automàticament, no pot ser qüestionat, no  pot ser objecte de debat polític, ni pot estar condicionat al referèndum d’ autodeterminació convocat pel dia 1 d’ octubre de 2017.

 

Sixte Gargante i Diosdado Toledano, representants de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadanía

 
Joomla templates by a4joomla