Assisteixen a la reunió: Francesc Arnau, Daniel Bejar, Judit Borrell, Enrique Elejalde, Neus Escofet, Nuria Farrús, Ramón Franquesa, Carlos Gómez, Nuria Lozano, Laura Marino, Patrizia Manzo, Joan Miquel Ortiz, J.Ll. Sabaté, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Antonio Alvarez, Ana Mª Bajo, Assumpta Barbens, Enriqueta Duran, Erika Fabregat, Antoni Ferret, Sixte Gargante, Miquel Ibarz, Carme Martínez, Mª Carmen Montserrat, Manel Navarro, Eva Pino, Montserrat Rosaura, Carlos Rodriguez, Tamara Ruiz, Santiago Torras i Xan Da Torre.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions

2.- Informació gestions jurídiques i punts assessorament

3.- Iniciatives i propostes en defensa del compliment de la llei de la RGC

 

1.- Informacions

1.1.- Reunió amb grups parlamentaris 21 març

Es fa resum sobre reunió amb grups parlamentaris, del Dossier lliurat sobre incompliments de la llei, i s'informa de la propera reunió el 4 d'abril (pendent confirmar data). Es fa observacions respecte a la justificació dels problemes sorgits per absència del Reglament: En relació a l'incompliment de la llei sobre el silenci positiu, aquest figura clarament en la llei i no depèn de reglament per a la seva interpretació. Pel que fa a les maniobres administratives, requeriments de documentació amb notificació sense vaig rebre, dona el temps de 15 dies hàbils es comença a comptar des de la data que figura en el document de requeriment i no des del moment que es rep la notificació, etc ., maniobres que han justificat resolucions denegatòries per incomplir el termini de presentació de la documentació requerida, tot això incompleix normes de procediment administratiu. Es valora que vista la gestió del Departament de Treball caldrà estar atent al contingut del reglament que es presenti quan hi hagi govern.

Es proposa que a la reunió amb els grups parlamentaris participi Ramón per fer el seguiment dels incompliments relatives als complements de pensions.

1.2.- Reunió amb Gabriel Losada i equip tècnic ajuntament de Barcelona

S'informa de la reunió del passat 27 de març entre una delegació de la Comissió Promotora i Gabriel Losada i un equip de l'ajuntament de Barcelona per confirmar i concretar els nous compromisos de l'oficina de prestacions de c/. Aragó 344, que s'amplien a assessorament per emplenar el recurs d'alçada en cas de resolucions denegatòries o el model de reclamació en el cas de sol·licituds que tenen silenci positiu i la prestació no s'abona. Per part de la responsable de l'oficina d'Aragó 344 s'informa de l'assessorament fins a la data de 188 sol·licituds amb obtenció de cita prèvia, i la gestió d'altres 62 sol·licituds d'informació.

També es demana que l'ajuntament informe de les vies d'empadronament per a les persones sense llar, així com dels mecanismes per rebre les notificacions administratives sobre la sol·licitud de la RGC.

Aquests acords de l'Ajuntament de Barcelona amb la Comissió Promotora, es faran públics mitjançant un comunicat de l'Ajuntament un cop finalitzi les festes.

 

1.3.- Reunió amb el Departament de Treball, Afers socials i famílies

En resposta a la petició de reunió registrada per la Comissió Promotora el 28 de febrer, la Direcció d'economia social ha contestat oferint com a dia de reunió el 11 d'abril a les 11:30 h. També es proposa la participació de Ramon.

D'altra banda, s'informa que el 4 d'abril tindrà lloc a les 13 hores la reunió entre el Departament i les entitats que aquest considera formen part de la futura Comissió de govern de la llei. Es valora l'interès d'aquestes reunions tant per la informació que pugui produir-se sobre el nombre de sol·licituds aprovades, denegades i les seves principals causes, i també per presentar les nostres propostes i demandes.

 

1.4.- Moció de la Diputació de Barcelona sobre la RGC

S'adjunta amb l'acta el document de la moció aprovada per la Diputació de Barcelona el passat 22 de març sobre la gestió i compliment de la llei de la RGC.

 

2.- Informació gestions jurídiques i punts assessorament

Es valora positivament el treball d'assessorament jurídic del "Col·lectiu Ronda" sobre els models de recurs d'alçada i de reclamació en cas d'impagament de la sol·licitud estimada per silenci positiu.

Respecte dels contenciosos administratius que es puguin presentar en cas de recursos d'alçada denegats com de reclamacions desestimades, s'explica que són models diferents. Sobre el cost de les taxes d'aquests contenciosos s'informa que el col·lectiu d'advocats està estudiant la via de la justícia gratuïta, i en tant es tinguin conclusions pràctiques s'informarà.

Intervé Dani Bejar per denunciar la mala gestió de l'administració en el seu cas i aporta la documentació, i expressa la seva disposició a col·laborar amb el treball de la Comissió. També informen altres persones sol·licitants de la mala gestió i d'excuses de l'administració per no gestionar o rebutjar la seva sol·licitud (viatges a l'estranger amb anterioritat al termini de 2 anys d'empadronament).

 

2.1.- Posada en marxa punts d'assessorament de la RGC

A més del punt d'assessorament de l'ajuntament de Barcelona a Aragó 344, s'informa que el dijous 5 d'abril a la tarda, de 17:00 a 19:30 hores, a la sala "espai Veïnatge" del local cívic "Calàbria 66" ( direcció c /. Calàbria 66, prop Metro Rocafort, Línia i) hi haurà un punt d'assessorament sobre la RGC que gestionaran l'equip format per Juanjo, Carlos i Miquel. S'està pendent de confirmar aquest mateix dia per a les pròximes setmanes.

Enric de Badalona comunica de la iniciativa per formar un punt d'assessorament en la localitat. Prèviament al seu llançament s'organitzarà una reunió informàtica amb els membres de l'equip d'assessorament que es formi.

Núria de USOC informa que quan tinguin organitzada l'agenda de l'equip d'assessorament ens informaran de la direcció, dia i horari.

Altres iniciatives similars s'estan treballant en altres localitats

Ramón proposa registrar email i tel de les persones que busquin assessorament en matèria de recursos i reclamacions per poder fer una llista de distribució informativa.

 

 3.- Iniciatives i propostes en defensa del compliment de la llei de la RGC

Davant l'incompliment de la llei de la RGC, que voreja o traspassa la prevaricació administrativa, i pendents de les dades sobre sol·licituds aprovades i desestimades, es proposen diverses iniciatives:

- Gestió davant el Síndic de Greuges per presentar la demanda/es que corresponguin

- Convocatòria d'una assemblea de totes les entitats i organitzacions que van subscriure el certificat de reconeixement i compromís que en el punt 4t estableix "defensar la llei de la RGC davant de qualsevol amenaça o retallada en el futur". En total són més de 70 organitzacions cíviques, socials, sindicals, polítiques i ajuntaments. En aquesta Assemblea s'informaria dels greus incompliments, s'exposarien els objectius exposats en el dossier, i es proposarien diverses iniciatives de sensibilització de l'opinió pública i pressió sobre l'administració. Aquesta assemblea es valora convocar-la en la primera quinzena d'abril en cas de poder confirmar el local.

- Convocatòria d'assemblees informatives per a les persones i famílies afectades per resolucions denegatòries injustes, silencis positius que no es paguen, complements de pensions no contributives o prestacions de l'estat que romanen aparcades o als llimbs, etc. Aquestes assemblees, a més d'informar dels procediments jurídics, plantejarien les corresponents mesures de pressió. Es proposa començar per la província de Barcelona, ​​i efectuar assemblees informatives a Tarragona, Lleida i Girona, o altres localitats.

Com a mesures de sensibilització i pressió es plantegen concentracions davant del Departament de Treball, etc., així com accions simbòliques d'impacte, en concret la realització de vagues de fam en escalada, culminant si fos necessari en una vaga de fam indefinida.

Aquestes accions simbòliques de tenir en compte els diferents escenaris possibles: no correcció dels incompliments pel Departament de Treball, formació de govern de la Generalitat, o celebració de noves eleccions, i que aquestes iniciatives tinguin la major efectivitat. Es proposa el lloguer d'una autocaravana perquè les persones que realitzin la vaga de fam puguin disposar d'un mitjà que garanteixi la mobilitat informativa per tot Catalunya.

 

ACORDS

- Gestionar reunions amb grups parlamentaris el 4 d'abril (pendent cnfirmación dia) i amb la Direcció d'Economia social l'11 d'abril (pendent confirmar dia).

- Realitzar treball de comunicació sobre els punts d'assessorament d'acord estiguin llestos per funcionar.

- Convocar assemblea general de les entitats que van subscriure el certificat de reconeixement i compromís si pot ser a la primera quinzena d'abril.

- Convocar assemblees informatives per a les persones sol·licitants de la RGC als que tenen estimada la sol·licitud per silenci positiu i no cobren la prestació, aquienes s'ha denegat injustament la seva sol·licitud, o es troben sense resposta i indefensos. Començar les ASSEMBLEES per Barcelona.

- Realitzar gestions davant el Síndic de Greuges per denunciar els incompliments.

- Preparar les accions de sensibilització i pressió

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 12 abril 2018 a les 17:00 h. en local de CONFAVC carrer Doctor Aiguade  18 (prop estacio metro Barceloneta).

 

Barcelona, 28 març 2018

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Joomla templates by a4joomla