CARTA A LES ENTITATS I PERSONES SIGNANTS DEL CERTIFICAT DE RECONEIXEMENT I COMPROMÍS

Benvolguts amics/amigues

La llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) s'ha implementat a les persones i famílies que percebien fins al 15 de setembre 2017 La Renda Mínima d'Inserció, i actualitzat els complements vigents de pensions no contributives fins al llindar de la RGC fixat per 2017.

No obstant això, en la següent fase d'implementació de la RGC a les noves sol·licituds, que han donat lloc a més de 75.000 cites prèvies a principis de febrer, ens trobem davant greus incompliments de la llei:

- No es respecta el silenci positiu una vegada ha transcorregut el termini que té el Departament de Treball, affers socials i families per resoldre la sol·licitud.

- S'estan enviant nombroses resolucions denegatòries de la sol·licitud de caràcter injust i en formes que impedeixen la defensió del dret de les persones i famílies sol·licitants de la prestació de la RGC.

- S'està vulnerant el dret a la RGC a través de procediments administratius abusius, requerint novament la documentació sense justificant de recepció, i sense comptabilitzar aquesta data de recepció a l'efecte de l'aplicació del termini de 15 dies hàbils que es disposa, i en conseqüència justificant resolucions denegatòries.

- El Departament de Treball, es nega a facilitar les dades públiques, nombre de resolucions aprovades i denegades fins a la data, als representants de la Comissió Promotora de la RGC i dels grups parlamentaris el que provoca indefensió.  Etc., Etc.

Davant d'aquesta situació d'incompliment de la llei que afecta milers de persones i famílies en situació de pobresa, la Comissió Promotora de la RGC en aplicació del compromís que la representació de la vostra entitat va signar a partir de l'acte de reconeixement i compromís celebrat el 14 de juliol de 2017, i que en el seu punt 4 estableix "Defensar la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania davant de qualsevol amenaça o retallada en el futur", us convoquem a:

Assemblea general el proper dimecres 18 d’abril, a les 18:30 hores, al local del Espai Calabria 66 , Carrer Calabria 66 (prop estació Metro Rocafort, línia I) per ampliar la informació i abordar les mesures a emprendre en defensa del compliment de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania i dels drets de les persones i famílies afectades.

Barcelona, ​​11 abril 208

Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania

Joomla templates by a4joomla