Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 

El passat dijous 19 d'abril hi va haver la primera reunió d'una representació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania amb l'adjunt del Síndic de Greuges i responsables del seu equip per tractar de la sol·licitud d'intervenció del Síndic de Greuges presentada pels representants de la Comissió Promotora RGC el passat 9 d'abril.

En aquesta reunió es va informar dels greus incompliments de la Llei de la RGC pels responsables del Departament de Treball, Afers Socials i families, i es van aportar documents que ho acrediten.

Per la representació del Síndic de Greuges es va reconèixer que han arribat sol·licituds d'intervenció en el mateix sentit presentades per persones a títol individual o entitats.

Davant les informacions sobre la indefensió que genera l'absència de comunicacions administratives a les persones sol·licitants de la RGC que respectin els procediments legals, l'equip del Síndic va informar de l'obligació administrativa de comunicar comunicacions de requeriment de nova documentació, resolucions denegatòries, etc., respectant el següent procediment:

Comunicació postal amb signatura de justificant de recepció de la notificació o resolució de la persona afectada, del que s'ha de lliurar còpia a la persona notificada.

Les dates i terminis a efectes de complir amb el requeriment de documentació i en cas de resolució denegatòria presentar el recurs d'alçada, comença a comptar de la data en què la persona sol·licitant rep la notificació o resolució i signa el justificant de recepció, justificant de rebut del qual ha d'obtenir el corresponent document.

En cas d'absència domiciliària, el carter/a ha de deixar notificació a la bústia de correu per passar a recollir-la per l'oficina postal indicada.

El carter/a té l'obligació de passar un cop més (màxim de dues vegades) pel domicili de la persona a qui s'adreça la notificació o resolució.

No tenen valor legal les actuacions de l'administració, en aquest cas del Departament de Treball. Afers social, i familes si no respecta aquest procediment.

Finalment, a l'efecte de facilitar l'accés al Síndic de Greuges de Catalunya, totes les persones afectades per l'incompliment de la llei de la RGC, silencis positius incomplerts, resolucions denegatòries manifestament incorrectes i injustes, poden presentar la sol·licitud d'intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya dirigint-se a les oficines dels síndics o defensors / es del poble municipals, indicant que s'han de comunicar al Síndic de Greuges de Catalunya. Es pot localitzar aquestes oficines entrant al web del Síndic de Greuges, seleccionant l'opció "Contacta i opina", i triant a continuació l'opció "Altres defensors", on apareix la relació de síndics o defensors de diferents municipis de Catalunya:

http: //www.sindic.cat/ca/page.asp?id=59

Adjuntem model de sol·licitud al sindic de greuges

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

Joomla templates by a4joomla