Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

PER DEFENSAR LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA I LA SEVA PLENA IMPLEMENTACIÓ
PEL DRET DE LES PERSONES VULNERABLES
APORTA LA TEVA SOLIDARITAT A LA DEMANDA EN MARXA

Las aportaciones para cubrir los gastos para las demandas en preparación se efectuarán al nº de cuenta de la Comisión Promotora indicando finalidad “aportación gasto demanda” y el nombre de la entidad o persona solidaria. 

Aportaciones al Nº Cuenta:            ES47 3025 0001 1714 3351 6817

 

RELACIÓN DE ENTIDADES Y PERSONAS QUE HAN REALIZADO APORTACIONES SOLIDARIAS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA DEMANDA CONTRA EL REGLEMANTO DE LA LEY RGC AL TRIBUNAL DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CATALUÑA

 

2020-06-01 PRIMERS COMENTARIS SOBRE EL RDL DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL

Comissió de govern de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania

La Renda Garantida de Ciutadania imprescindible davant la pandèmia

Els 'comuns' plantegen un decret llei per agilitzar la renda garantida durant el coronavirus
 TRÀMITS DE RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (COVID-19)

AVÍS

L'assessorament presencial sobre la Renda Garantida de Ciutadania que es realitza els dijous de 17 a 19 hores al local de la FAVB es suspèn per tancament d'aquest local com a conseqüència de les restriccions de mobilitat pel Covid-19.

En el seu lloc, es procedeix a realitzar l'assistència per via telemàtica escrivint a l'e-mail:

asesoriargc@gmail.com

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2020-03-02 Requeriment que exigeix el total i immediat compliment de la Resolució 114/2019 de 28 de febrer de 2019 de la GAIP

2020-02-28 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL ART 26 "RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES SOL·LICITUDS"

2020-02-07 Declaracion del relator de la ONU tras su visita a España.

 

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3  LA LLARGA LLUITA PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 

 

COMUNICAT
El 11 de març de 2020 la Direcció General d'Economia social va emetre una resolució estimatòria a la sol·licitud d'informació pública registrada per la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania el passat 10 de febrer de l'any en curs en la qual se sol·licitava: “la informació pública del compliment de la Disposició addicional sisena. Informe General d'avaluació, de la llei 14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania, que estableix:
"L'Administració de la Generalitat ha d'elaborar anualment un informe general d'avaluació de l'aplicació d'aquesta llei. Aquest informe ha de permetre l'avaluació de la taxa de cobertura de la prestació i la seva suficiència econòmica."
Entenem que en la data d'aquesta sol·licitud l'informe d'avaluació hauria d'estar confeccionat. En el cas de no estar finalitzat sol·licitem el compliment urgent del que disposa la llei 14/2017.
En l'Annex de la Resolució de la DGES es diu:
ANNEX:
Li comuniquem que la DGESTSC no ha elaborat encara l’Informe general d'Avaluació de la llei 14/2017 de la RGC.
La Llei 14/2017, del 20 de juliol de la Renda garantida de ciutadania estableix el següent:
Disposició addicional Sisena
Informe general d'avaluació
L'Administració de la Generalitat ha d'elaborar anualment un informe general d'avaluació de l'aplicació d'aquesta llei. Aquest informe ha de permetre avaluar la taxa de cobertura de la prestació i la seva suficiència econòmica.
D’altra banda, en relació amb l’informe d’aplicació i efectivitat que estableix la DA7 de la Llei 14/2017,
Disposició addicional Setena
Informe d'aplicació i efectivitat
El Govern ha de presentar al Parlament de Catalunya, dins el quart trimestre de 2018, un informe sobre l'aplicació i l'efectivitat de la renda garantida de ciutadania durant els dotze primers mesos de vigencia d'aquesta llei.
el Govern de la Generalitat el va presentar al Parlament dins del quart trimestre de 2018. Aquest informe ja incloïa els 12 primers mesos de vigència d’aquesta Llei.
En aquests moments, s’està treballant en els objectius, metodologia, recollida i anàlisi de dades que ha de contenir aquest informe general d’avaluació per tot l’any 2019.
Aquest informe, un cop finalitzat s’haurà d’analitzar i aprovar per la Comissió de govern de la renda garantida de ciutadania, tal com estableix la governança de la Llei 14/2017.
Valoració de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania:
Davant el dels greus incompliments en la implementació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania per la DGES que ha donat lloc a tres mocions aprovades pel Parlament de Catalunya en què es mandata a el govern de la Generalitat revisar la gran majoria de sol·licituds de la prestació de la RGC denegades fins a la data (mocions de 22 novembre de 2018, 30 maig 2019 i 6 de febrer 2020). Davant l'el greu incompliment de la resolució de la Comissió de Garantia de el Dret a l'Accés a la Informació Pública (GAIP) 114/2019, davant el qual es va registrar recentment un requeriment de compliment d'aquesta resolució, prèvia a l'exercici d'altres accions davant els tribunals. Davant les dades estadístiques i empírics que denuncien el greu increment de la pobresa segons la taxa Arope i de la taxa de privació material severa, de el 5% el 2017, a l'6,5% el 2018, en plena vigència d'aplicació de la llei 14 / 2017 (veure dades IDESCAT):
Esta resolució reitera la ineficiència de la DGES en la gestió de les obligacions que estableix la llei 14/2017 i la no transparència en l'actual conjuntura política a Catalunya (debat projecte pressupostari per al 2020).
Enviem aquesta informació a les xarxes, mitjans de comunicació i grups parlamentaris, a efectes d'exercir les iniciatives que corresponguin en cada àmbit per exigir a la DGES el ple compliment de la disposició addicional setena de la llei 14/2017
Barcelona 18 de març 2020
Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

Joomla templates by a4joomla