Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

 

2022-09-16 Reunió amb els Grups Parlamentaris per l'actualizació de l'IRSC

CONTUNUA LA

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

Gràcies a la solidaritat de 27 persones i organitzacions cíviques i socials, des del 24 de juliol fins a finals d'agost, s'ha recollit 1.650 euros, és a dir, el 55% de les costes. Rellançem a partir d'avui la campanya per assolir els 3.000 euros de les costes.

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 

CARTA A LA CIUTADANIA DE CATALUNYA EN DEFENSA DELS DRETS SOCIALS HA DE ACTUALITZAR-SE EL INDICADOR DE RENDA DE SUFICIÈNCIA DE CATALUNYA (IRSC) I IMPLEMENTAR SENSE RESTRICCIONS LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 

 

 

 

El relator de la pobresa de l'ONU Sr. Philip Alsthom després de la seva visita a Catalunya i altres comunitats d'Espanya va denunciar en el seu informe la greu situació de pobresa que afecta les persones i famílies vulnerables en el conjunt de país.

Les últimes dades que es disposen de IDESCAT mostren un increment de la taxa de privació material severa a Catalunya de 5% el 2017 a 6,5% el 2018, també de la taxa de població en risc de pobresa (AROPE) fins al 24, 7%. Hem de tenir en compte que a partir d'el 15 de setembre de 2017 es va iniciar la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania i per tant superar, com a mínim, la situació de pobresa severa a Catalunya.

Davant la constatació que la implementació d'aquest dret no s'està realitzant adequadament, el Parlament a Catalunya ha aprovat reiteradament, fins en tres ocasions, mocions que obliguen a revisar les sol·licituds denegades (la gran majoria) de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania .

El 6 de febrer de 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar una moció que insta actualitzar l'IRSC basant-se l'IPC de Catalunya acumulat durant el període que ha estat congelat (des de gener de 2010 fins a l'actualitat).

L'actualització d'aquest indicador evitaria l'exclusió de sectors de la població vulnerable a diverses prestacions socials i permetria recuperar el poder adquisitiu d'aquestes, també de la Renda Garantida de Ciutadania.

Perquè aquesta moció sigui efectiva cal esmenar la disposició addicional 18 de el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2020.

La Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania apel·lem als grups i subgrups parlamentaris a donar suport a les esmenes que s'hagin presentat per actualitzar l'IRSC amb l'increment de l'IPC de Catalunya acumulat des del 1 de gener 2010 fins al present. Creiem que és una acció coherent amb la moció aprovada i un acte de responsabilitat amb la ciutadania de Catalunya, actualitzant i reforçant la seva protecció social, amb més urgència davant els greus efectes econòmic-socials que la pandèmia de l'Covid-19 tindrà sobre la població en risc de pobresa a Catalunya i els nous sectors que es puguin veure afectats.

Fem una crida a la ciutadania a estar alerta, exigir l'actualització de l'IRSC, el compliment de les resolucions que obliguen a revisar les sol·licituds denegades, i fer complir plenament la llei de la Renda Garantida de Ciutadania, escurçant el termini de resolució administrativa, agilitant la seva tramitació i garantint la plena transparència de la seva gestió administrativa.

Barcelona 24 març 2020

 

Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania

 

Joomla templates by a4joomla