Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

PER DEFENSAR LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA I LA SEVA PLENA IMPLEMENTACIÓ
PEL DRET DE LES PERSONES VULNERABLES
APORTA LA TEVA SOLIDARITAT A LA DEMANDA EN MARXA

Las aportaciones para cubrir los gastos para las demandas en preparación se efectuarán al nº de cuenta de la Comisión Promotora indicando finalidad “aportación gasto demanda” y el nombre de la entidad o persona solidaria. 

Aportaciones al Nº Cuenta:            ES47 3025 0001 1714 3351 6817

 

RELACIÓN DE ENTIDADES Y PERSONAS QUE HAN REALIZADO APORTACIONES SOLIDARIAS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA DEMANDA CONTRA EL REGLEMANTO DE LA LEY RGC AL TRIBUNAL DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CATALUÑA

 

2020-06-01 PRIMERS COMENTARIS SOBRE EL RDL DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL

Comissió de govern de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania

La Renda Garantida de Ciutadania imprescindible davant la pandèmia

Els 'comuns' plantegen un decret llei per agilitzar la renda garantida durant el coronavirus
 TRÀMITS DE RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (COVID-19)

AVÍS

L'assessorament presencial sobre la Renda Garantida de Ciutadania que es realitza els dijous de 17 a 19 hores al local de la FAVB es suspèn per tancament d'aquest local com a conseqüència de les restriccions de mobilitat pel Covid-19.

En el seu lloc, es procedeix a realitzar l'assistència per via telemàtica escrivint a l'e-mail:

asesoriargc@gmail.com

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2020-03-02 Requeriment que exigeix el total i immediat compliment de la Resolució 114/2019 de 28 de febrer de 2019 de la GAIP

2020-02-28 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL ART 26 "RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES SOL·LICITUDS"

2020-02-07 Declaracion del relator de la ONU tras su visita a España.

 

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3  LA LLARGA LLUITA PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 

 

CARTA A LA CIUTADANIA DE CATALUNYA EN DEFENSA DELS DRETS SOCIALS HA DE ACTUALITZAR-SE EL INDICADOR DE RENDA DE SUFICIÈNCIA DE CATALUNYA (IRSC) I IMPLEMENTAR SENSE RESTRICCIONS LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 

 

 

 

El relator de la pobresa de l'ONU Sr. Philip Alsthom després de la seva visita a Catalunya i altres comunitats d'Espanya va denunciar en el seu informe la greu situació de pobresa que afecta les persones i famílies vulnerables en el conjunt de país.

Les últimes dades que es disposen de IDESCAT mostren un increment de la taxa de privació material severa a Catalunya de 5% el 2017 a 6,5% el 2018, també de la taxa de població en risc de pobresa (AROPE) fins al 24, 7%. Hem de tenir en compte que a partir d'el 15 de setembre de 2017 es va iniciar la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania i per tant superar, com a mínim, la situació de pobresa severa a Catalunya.

Davant la constatació que la implementació d'aquest dret no s'està realitzant adequadament, el Parlament a Catalunya ha aprovat reiteradament, fins en tres ocasions, mocions que obliguen a revisar les sol·licituds denegades (la gran majoria) de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania .

El 6 de febrer de 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar una moció que insta actualitzar l'IRSC basant-se l'IPC de Catalunya acumulat durant el període que ha estat congelat (des de gener de 2010 fins a l'actualitat).

L'actualització d'aquest indicador evitaria l'exclusió de sectors de la població vulnerable a diverses prestacions socials i permetria recuperar el poder adquisitiu d'aquestes, també de la Renda Garantida de Ciutadania.

Perquè aquesta moció sigui efectiva cal esmenar la disposició addicional 18 de el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2020.

La Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania apel·lem als grups i subgrups parlamentaris a donar suport a les esmenes que s'hagin presentat per actualitzar l'IRSC amb l'increment de l'IPC de Catalunya acumulat des del 1 de gener 2010 fins al present. Creiem que és una acció coherent amb la moció aprovada i un acte de responsabilitat amb la ciutadania de Catalunya, actualitzant i reforçant la seva protecció social, amb més urgència davant els greus efectes econòmic-socials que la pandèmia de l'Covid-19 tindrà sobre la població en risc de pobresa a Catalunya i els nous sectors que es puguin veure afectats.

Fem una crida a la ciutadania a estar alerta, exigir l'actualització de l'IRSC, el compliment de les resolucions que obliguen a revisar les sol·licituds denegades, i fer complir plenament la llei de la Renda Garantida de Ciutadania, escurçant el termini de resolució administrativa, agilitant la seva tramitació i garantint la plena transparència de la seva gestió administrativa.

Barcelona 24 març 2020

 

Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania

 

Joomla templates by a4joomla