El pasado miércoles 4 de abril tuvo lugar a las 13 horas una reunión entre responsables del Departament de Treball ,Affers Socials i Families, y diversos representantes de entidades que conformaran la futura comisión de gobierno de la ley RGC, en esta reunión el Departament ha excluido la representación de la Comisión Promotora.

Solicitamos formalmente a aquellos representantes de entidades que colaboran con la Comisión Promotora que nos faciliten la información recibida. En ningún caso esta información puede esconderse o negarse dada su trascendencia al afectar a los derechos de las personas y de ciudadanía. Cuando al mismo tiempo se constata y prueba el incumplimiento de la ley por el Departament de Treball.

Los recursos, reclamaciones y quejas se acumulan. En la reunión de asesoramiento celebrada ayer ante más de 50 personas solicitantes, se han presentado denuncias y quejas que en su conjunto acusan la mala gestión, con expresiones de posible prevaricación del Departament de Treball.

Ante esta situación insistimos y agradecemos, a los representantes de UGT, CCOO, Mesa Tercer Sector y Col.legi Oficial de Treball Social, y demás entidades asistentes, en virtud de sus compromisos de colaboración con la Comisión Promotora, que nos faciliten dicha información antes del próximo lunes 9 de abril a través también de breves resúmenes al email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. , o llamando directamente a sus portavoces. 

Por otra parte os informamos que la reunión prevista por la Dirección de Economía Social en respuesta a la solicitud registrada por la Comisión promotora, y que estaba fijada para el próximo 11 de abril ha sido suspendida por dicha Dirección sin que esta haya fijado una fecha alternativa.

Por último os informamos que el próximo lunes una delegación de la Comisión Promotora se volverá a reunir con los grupos parlamentarios para abordar el incumplimiento y mala gestión del Departament sobre la ley de la RGC.

6 abril 2018

Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía

 

 

Assisteixen a la reunió: Francesc Arnau, Daniel Bejar, Judit Borrell, Enrique Elejalde, Neus Escofet, Nuria Farrús, Ramón Franquesa, Carlos Gómez, Nuria Lozano, Laura Marino, Patrizia Manzo, Joan Miquel Ortiz, J.Ll. Sabaté, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Antonio Alvarez, Ana Mª Bajo, Assumpta Barbens, Enriqueta Duran, Erika Fabregat, Antoni Ferret, Sixte Gargante, Miquel Ibarz, Carme Martínez, Mª Carmen Montserrat, Manel Navarro, Eva Pino, Montserrat Rosaura, Carlos Rodriguez, Tamara Ruiz, Santiago Torras i Xan Da Torre.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions

2.- Informació gestions jurídiques i punts assessorament

3.- Iniciatives i propostes en defensa del compliment de la llei de la RGC

 

1.- Informacions

1.1.- Reunió amb grups parlamentaris 21 març

Es fa resum sobre reunió amb grups parlamentaris, del Dossier lliurat sobre incompliments de la llei, i s'informa de la propera reunió el 4 d'abril (pendent confirmar data). Es fa observacions respecte a la justificació dels problemes sorgits per absència del Reglament: En relació a l'incompliment de la llei sobre el silenci positiu, aquest figura clarament en la llei i no depèn de reglament per a la seva interpretació. Pel que fa a les maniobres administratives, requeriments de documentació amb notificació sense vaig rebre, dona el temps de 15 dies hàbils es comença a comptar des de la data que figura en el document de requeriment i no des del moment que es rep la notificació, etc ., maniobres que han justificat resolucions denegatòries per incomplir el termini de presentació de la documentació requerida, tot això incompleix normes de procediment administratiu. Es valora que vista la gestió del Departament de Treball caldrà estar atent al contingut del reglament que es presenti quan hi hagi govern.

Es proposa que a la reunió amb els grups parlamentaris participi Ramón per fer el seguiment dels incompliments relatives als complements de pensions.

1.2.- Reunió amb Gabriel Losada i equip tècnic ajuntament de Barcelona

S'informa de la reunió del passat 27 de març entre una delegació de la Comissió Promotora i Gabriel Losada i un equip de l'ajuntament de Barcelona per confirmar i concretar els nous compromisos de l'oficina de prestacions de c/. Aragó 344, que s'amplien a assessorament per emplenar el recurs d'alçada en cas de resolucions denegatòries o el model de reclamació en el cas de sol·licituds que tenen silenci positiu i la prestació no s'abona. Per part de la responsable de l'oficina d'Aragó 344 s'informa de l'assessorament fins a la data de 188 sol·licituds amb obtenció de cita prèvia, i la gestió d'altres 62 sol·licituds d'informació.

També es demana que l'ajuntament informe de les vies d'empadronament per a les persones sense llar, així com dels mecanismes per rebre les notificacions administratives sobre la sol·licitud de la RGC.

Aquests acords de l'Ajuntament de Barcelona amb la Comissió Promotora, es faran públics mitjançant un comunicat de l'Ajuntament un cop finalitzi les festes.

 

1.3.- Reunió amb el Departament de Treball, Afers socials i famílies

En resposta a la petició de reunió registrada per la Comissió Promotora el 28 de febrer, la Direcció d'economia social ha contestat oferint com a dia de reunió el 11 d'abril a les 11:30 h. També es proposa la participació de Ramon.

D'altra banda, s'informa que el 4 d'abril tindrà lloc a les 13 hores la reunió entre el Departament i les entitats que aquest considera formen part de la futura Comissió de govern de la llei. Es valora l'interès d'aquestes reunions tant per la informació que pugui produir-se sobre el nombre de sol·licituds aprovades, denegades i les seves principals causes, i també per presentar les nostres propostes i demandes.

 

1.4.- Moció de la Diputació de Barcelona sobre la RGC

S'adjunta amb l'acta el document de la moció aprovada per la Diputació de Barcelona el passat 22 de març sobre la gestió i compliment de la llei de la RGC.

 

2.- Informació gestions jurídiques i punts assessorament

Es valora positivament el treball d'assessorament jurídic del "Col·lectiu Ronda" sobre els models de recurs d'alçada i de reclamació en cas d'impagament de la sol·licitud estimada per silenci positiu.

Respecte dels contenciosos administratius que es puguin presentar en cas de recursos d'alçada denegats com de reclamacions desestimades, s'explica que són models diferents. Sobre el cost de les taxes d'aquests contenciosos s'informa que el col·lectiu d'advocats està estudiant la via de la justícia gratuïta, i en tant es tinguin conclusions pràctiques s'informarà.

Intervé Dani Bejar per denunciar la mala gestió de l'administració en el seu cas i aporta la documentació, i expressa la seva disposició a col·laborar amb el treball de la Comissió. També informen altres persones sol·licitants de la mala gestió i d'excuses de l'administració per no gestionar o rebutjar la seva sol·licitud (viatges a l'estranger amb anterioritat al termini de 2 anys d'empadronament).

 

2.1.- Posada en marxa punts d'assessorament de la RGC

A més del punt d'assessorament de l'ajuntament de Barcelona a Aragó 344, s'informa que el dijous 5 d'abril a la tarda, de 17:00 a 19:30 hores, a la sala "espai Veïnatge" del local cívic "Calàbria 66" ( direcció c /. Calàbria 66, prop Metro Rocafort, Línia i) hi haurà un punt d'assessorament sobre la RGC que gestionaran l'equip format per Juanjo, Carlos i Miquel. S'està pendent de confirmar aquest mateix dia per a les pròximes setmanes.

Enric de Badalona comunica de la iniciativa per formar un punt d'assessorament en la localitat. Prèviament al seu llançament s'organitzarà una reunió informàtica amb els membres de l'equip d'assessorament que es formi.

Núria de USOC informa que quan tinguin organitzada l'agenda de l'equip d'assessorament ens informaran de la direcció, dia i horari.

Altres iniciatives similars s'estan treballant en altres localitats

Ramón proposa registrar email i tel de les persones que busquin assessorament en matèria de recursos i reclamacions per poder fer una llista de distribució informativa.

 

 3.- Iniciatives i propostes en defensa del compliment de la llei de la RGC

Davant l'incompliment de la llei de la RGC, que voreja o traspassa la prevaricació administrativa, i pendents de les dades sobre sol·licituds aprovades i desestimades, es proposen diverses iniciatives:

- Gestió davant el Síndic de Greuges per presentar la demanda/es que corresponguin

- Convocatòria d'una assemblea de totes les entitats i organitzacions que van subscriure el certificat de reconeixement i compromís que en el punt 4t estableix "defensar la llei de la RGC davant de qualsevol amenaça o retallada en el futur". En total són més de 70 organitzacions cíviques, socials, sindicals, polítiques i ajuntaments. En aquesta Assemblea s'informaria dels greus incompliments, s'exposarien els objectius exposats en el dossier, i es proposarien diverses iniciatives de sensibilització de l'opinió pública i pressió sobre l'administració. Aquesta assemblea es valora convocar-la en la primera quinzena d'abril en cas de poder confirmar el local.

- Convocatòria d'assemblees informatives per a les persones i famílies afectades per resolucions denegatòries injustes, silencis positius que no es paguen, complements de pensions no contributives o prestacions de l'estat que romanen aparcades o als llimbs, etc. Aquestes assemblees, a més d'informar dels procediments jurídics, plantejarien les corresponents mesures de pressió. Es proposa començar per la província de Barcelona, ​​i efectuar assemblees informatives a Tarragona, Lleida i Girona, o altres localitats.

Com a mesures de sensibilització i pressió es plantegen concentracions davant del Departament de Treball, etc., així com accions simbòliques d'impacte, en concret la realització de vagues de fam en escalada, culminant si fos necessari en una vaga de fam indefinida.

Aquestes accions simbòliques de tenir en compte els diferents escenaris possibles: no correcció dels incompliments pel Departament de Treball, formació de govern de la Generalitat, o celebració de noves eleccions, i que aquestes iniciatives tinguin la major efectivitat. Es proposa el lloguer d'una autocaravana perquè les persones que realitzin la vaga de fam puguin disposar d'un mitjà que garanteixi la mobilitat informativa per tot Catalunya.

 

ACORDS

- Gestionar reunions amb grups parlamentaris el 4 d'abril (pendent cnfirmación dia) i amb la Direcció d'Economia social l'11 d'abril (pendent confirmar dia).

- Realitzar treball de comunicació sobre els punts d'assessorament d'acord estiguin llestos per funcionar.

- Convocar assemblea general de les entitats que van subscriure el certificat de reconeixement i compromís si pot ser a la primera quinzena d'abril.

- Convocar assemblees informatives per a les persones sol·licitants de la RGC als que tenen estimada la sol·licitud per silenci positiu i no cobren la prestació, aquienes s'ha denegat injustament la seva sol·licitud, o es troben sense resposta i indefensos. Començar les ASSEMBLEES per Barcelona.

- Realitzar gestions davant el Síndic de Greuges per denunciar els incompliments.

- Preparar les accions de sensibilització i pressió

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 12 abril 2018 a les 17:00 h. en local de CONFAVC carrer Doctor Aiguade  18 (prop estacio metro Barceloneta).

 

Barcelona, 28 març 2018

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

COMUNICAT REUNIÓ 21 MARÇ 2018 AL PARLAMENT

 

A partir de les 10 hores a la sala 2 del Parlament de Catalunya ha tingut lloc la trobada d'una representació dels grups parlamentaris amb una delegació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, a iniciativa d'aquesta última.

 

Amb la presència de representacions dels grups parlamentaris Ciutadans, JuntsXCatalunya, Catalunya en Comú-Podem, PSC i CUP, i una delegació de la Comissió Promotora formada pel seu representant Diosdado Toledano, Assumpa Barbens, Carlos Gómez, Mercè Civit i Juanjo Salbia, es ha iniciat la reunió amb la distribució d'un Dossier (s'adjunta en el missatge) en la presentació es conclou amb els diversos incompliments de la llei, i destacada mala gestió, que vulnera un dret essencial de la ciutadania de Catalunya i especialment a les persones i famílies en situació de pobresa. Davant l'absència dels grups parlamentaris  d'ERC i PP s'ha expressat la disponibilitat de la Comissió de Promotora de tenir reunions amb aquests grups per presentar-los el Dossier i les mesures de rectificació que proposa.

 

Després de proposar a les representacions parlamentàries les següents mesures de correcció:

 

Sol·licitem als grups parlamentaris que actuïn en defensa del compliment de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania aprovada per unanimitat el 12 de juliol de 2017.

En conseqüència, es realitzen gestions per:

- L'abonament immediat amb els efectes retroactius que marca la llei de les resolucions estimades per silenci positiu.

- L'agilitació de les resolucions sobre prestacions complementàries, evitant que el silenci negatiu perjudiqui els drets de les persones.

- Auditar els procediments que desemboquen en resolucions denegatòries amb errors i restriccions recurrents. Promoure una revisió general de les resolucions denegatòries en cas de constatar un volum o percentatge imprevist i injustificat.

- Actuar sobre la gestió administrativa del Departament de Treball perquè actuï amb respecte al compliment de la llei, eficiència, transparència i esperit obert de diàleg i col·laboració amb les entitats socials, cíviques i polítiques.

 

A continuació Carlos G. ha testimoniat sobre la gestió administrativa que conculca drets essencials de les persones sol·licitants, en requerir nova documentació sense certificar la seva entrega i recepció a la persona sol·licitant, en dates pròximes al 15 de febrer, amb una notificació datada el 16 de gener passat. Després de lliurar la documentació al dia següent de rebre el missatge (sense certificació), ha rebut fa ahir 20 de març la resolució denegatòria, fora del termini administratiu dels cinc mesos, on s'informa com a causa de la denegació que a data del 31 de gener no havia presentat la documentació requerida. Aquest procediment administratiu s'ha aplicat en altres casos i ha estat una via utilitzada pel departament de Treball, assumptes socials i famílies per denegar sol·licituds, incomplint la llei de la Renda Garantida de Ciutadania que estableix que transcorregut el termini que disposa l'administració per notificar la resolució (cinc mesos per a les sol·licituds realitzades fins a 14 de novembre 2017), i aquesta no ho ha notificat, aquesta sol·licitud queda estimada automàticament en virtut del silenci positiu.

Assumpta Barbens ha informat sobre els diversos problemes de gestió a les oficines del SOC per atendre les sol·licituds, així com de l'actitud dels directius que han impedit al personal del SOC facilitar models de recursos d'alçada a les persones sol·licitants.

 

També s’ha distribuït com exemple una resolució denegatòria on s’evidencia una formulació de causa general inconcreta que dificulta la defensa del sol·licitant en el recurs d’alçada.

 

Mercè Civit ha informat de la comunicació del Col·legi de Treball Social on s'informa i critica els errors de gestió observats.

 

Finalment, després de realitzar els grups parlamentaris certes consideracions i preguntes, i davant la urgència de la roda de premsa prevista a les 11 hores al faristol del Parlament, s'ha aixecat la reunió amb el compromís de celebrar una nova reunió amb els grups parlamentaris el proper dimecres 4 d'abril a les 10 hores, per valorar la situació i estudiar les mesures necessàries en defensa del compliment de la llei i d'una gestió administrativa eficient que respecti el dret de les persones sol·licitants de la RGC.

 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

Link vídeo enregistrament roda de premsa al faristol del Parlament:

https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/videos/index.html?p_cp1=8123147

 

 

 

PAUTAS DE RECLAMACIÓN DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA 

Existen dos supuestos para la reclamación. 

A- POR SILENCIO ADMINISTRATIVO: 

1.- Todas las solicitudes de 15 de setiembre de 2017 hasta 15 de noviembre de 2017 tienen que ser aprobadas o denegadas en el plazo máximo de 5 meses tal y como lo contempla la ley. 

2.- Todas las solicitudes de 15 de noviembre de 2017 en adelante tienen que ser aprobadas o denegadas en el plazo máximo de 4 meses que contempla la ley. 

3.- Si en estos plazos no recibes ninguna notificación se entiende aprobada por falta de respuesta administrativa y en consecuencia debe presentarse REQUERIMIENTO / SOLICITUD DE PAGO POR SILENCIO POSITIVO (ver modelo)

4.- La administración tiene plazo de un mes para responder e iniciar el plazo, en caso contrario deberá presentarse DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. 

B- DENEGACIÓN POR RESOLUCIÓN EXPRESA. 

1.- Si has recibido una resolución denegando la renda garantida, y cumples todos los requisitos, debes presentar un RECURSO DE ALZADA (ver modelo) antes de un mes a contar desde que recibes o te es notificada la resolución. 

2.- El recurso puede de presentarse bien en las oficinas del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o oficinas del Servei Ocupació Catalunya (SOC), presencialmente o via correo administrativo. 

3.- La administración tiene un plazo máximo de 3 meses para resolver el recurso, y transcurrido ese tiempo no hay respuesta, el mismo deberá entenderse desestimado por lo que habrá que presentar RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

Puedes descargarte los modelos del Requerimiento / Solicitud de pago por silencio positivo o del Recurso de Alzada de forma fácil y sencilla en nuestra web: www.rendagarantidaciutadana.net. solo has de rellenar tus datos y el motivo del recurso. Recuerda siempre presentar dos copias guardando prueba de entrada en el correspondiente registro. 

Estamos trabajando para conseguir espacios donde atenderemos de manera presencial para dudas de solicitudes o recursos. 

Marzo 2018.

Per a les persones que van sol·licitar la Renda Garantida de Ciutadania i han rebut la notificació de resolució que denega aquesta sol·licitud, i consideren que la dita Resolució és incorrecta i es basa en dades o consideracions errònies que no s'ajusten als termes de la llei de la Renda garantida de Ciutadania, els enviem el model de Recurs d'alçada que degudament emplenat poden presentar a les oficines on van tramitar la sol·licitud.

El recurs d'alçada té el termini màxim d'un mes per a la seva presentació, el termini comença a comptar a partir de l'endemà de rebre la notificació de la resolució denegatòria.

Per a omplir el recurs d'alçada segons el model que s'adjunta en català i castellà, han d'omplir les zones ombrejades en groc seguint les indicacions.

On presentar el Recurs d'alçada ?:

A més de les oficines del SOC on es va tramitar la sol·licitud, el recurs d'alçada pot presentar-se al Departament de Treball, Afers socials i famílies, presencialment o per correu administratiu, sempre per duplicat per obtenir la còpia del seu registre:

1) Oficines del SOC

2) Departament de Treball, Carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. planta, 08011 BARCELONA

 3) per correu administratiu, Carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. planta, 08011 BARCELONA

Adjuntem en format doc. el model de document de recurs d'alçada

Aquest model de document ha estat facilitat pel Col·lectiu Ronda d'advocats en virtut del compromís de col·laboració amb la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 
Joomla templates by a4joomla