Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

 Jueves laborables por las tardes de las 17h. a 19h. C/ Obradors, 8-10. ( <M> Drassanes L3 o Jaume I L4 ) en el local FAVB

 ¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 08/01/2020
ACTA N º 153
Assisteixen a la reunió: Enrique García, Miquel Ibarz, Encarna López, Patrizia Manzo, Manuel Ortiz, C. Laura Marino, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Josep Busquets, Eduardo Cano, Enrique Elejalde, Carme Ferreiro, Nuria Garrido, Farida Harrak, J. Antoni Martínez, Juan Vicente Martínez, Luis Medel, Joan Miquel Ortiz, Xavier Motis, Ana Paredes, Irene Pareja, Juan Ramón, Pepe Rodado i Najat Yedri
Proposta d'Ordre del dia:
1.- Tramitació esmena lectura única art 7 llei RGC
2.- Proposta Carta per actualització IRSC en compliment llei RGC
3.- Situació Reglament llei RGC
4.- Valoració respostes DGES a sol·licituds informació pública
5-Entrevista amb delegació ONU
1.- Tramitació esmena lectura única art 7 llei RGC
S'informa que en el dia d'avui s'han reprès el treball dels grups parlamentaris que van registrar en el passat mes de setembre l'esmena de lectura única a l'art 7 de la llei RGC. Intentaran tancar els retocs a la redacció de l'esmena en els pròxims dies amb l'objectiu de presentar-la a la Mesa del Parlament el proper dimarts 14 de gener per al seu debat i votació en els plens previstos per al 22 i 23 de gener.
En resposta a la nostra sol·licitud de reunió ens proposen els dies 16 i 17 de gener, pendent de confirmar el dia i hora.
Es proposa confeccionar la delegació per aquesta trobada i posteriorment per al Ple en què es debatrà i votarà l'esmena de lectura única.
Es planteja sol·licitar-los que ens facin arribar el redactat final de l'esmena.
2.- Proposta Carta on se sol·licita actualitzar l'IRSC en compliment de la llei RGC
Es dóna lectura a l'esborrany de Carta dirigit als grups parlamentaris en què se sol·licita l'actualització de l'IRSC en el marc dels pressupostos per al 2020, tal com estableix la llei RGC.
S'informa també del punt 2.5.4 de l'acord programàtic entre PSOE i Unides Podem que estableix pujar l'IPREM i estudiar objectivar els mecanismes d'actualització.
Després de recollir les aportacions a la ronda d'intervencions s'acorda el redactat definitiu de la Carta.
Es proposa que aquesta Carta sigui signada per persones de la Comissió Promotora, d'entitats socials, etc. Un cop recollides les signatures es proposa registrar la carta abans de la tramitació de el projecte de pressupostos per al 2020.
3.- Situació Reglament llei RGC
Fins a la data no es té constància que s'hagi aprovat el Reglament de la Llei RGC, després de l'anunci pel Departament de Treball i la DGES que s'aprovaria a principis de 2020.
Es recorda breument l'historial de la seva tramitació, de la presentació de les al·legacions a l'esborrany de l'reglament per la Comissió Promotora de la RGC, i de l'acord adoptat en el seu dia, de procedir a la presentació d'un recurs davant els tribunals en el cas que el Reglament vulnerés els continguts de la llei RGC.
4.- Valoració respostes DGES a sol·licituds informació pública
En dies passats es va rebre la resposta de la DGES a les últimes sol·licituds d'informació públiques, les quals van ser distribuïdes pel canal de washapp.
En un primer repàs es constata l'incompliment d'alguns dels punts sol·licitats, com el referit a la distribució de les sol·licituds de RGC valorades, aprovades i denegades per províncies, comarques i localitats; segueix sense detallar les causes que expliquen la diferència entre el nombre total de sol·licituds presentades i les que han estat valorades; es persisteix en no respondre a la sol·licitud de la implementació de la RGC entre les persones sense llar amb l'excusa de no disposar de l'aplicació informàtica, etc.
Es valora amb preocupació la dada de 3.185 prestacions de RGC extingides entre gener i agost de 2019, de les quals 1.502 segons la DGES es deu a l'incompliment de l'obligació de comunicar els canvis de situació personal, familiar, patrimonial, o residència habitual.
S'estudiarà la conveniència d'una nova reclamació a la GAIP, sobre els incompliments de la resposta de la DGES.
També es valora críticament els procediments administratius per a les extincions, per no oferir suficients garanties a les persones que pateixen una extinció injusta de la prestació. Es recorden alguns casos de persones que han estat objecte d'extinció injusta de la RGC. Es planteja fer gestions davant juristes sobre aquesta qüestió.
5.- Entrevista amb delegació ONU
Amb l'objectiu de preparar la reunió amb el representant de l'ONU sobre la pobresa prevista per a principis del pròxim mes, es planteja formar una delegació amb alguns dels casos emblemàtics que han patit la denegació o extinció injusta de la RGC.
ACORDS
- Gestionar la reunió d'una delegació de la Comissió Promotora de la RGC i els grups parlamentaris que registren l'esmena de lectura única. Reunió prevista inicialment per al 16 o 17 de gener.
- Registrar la carta on se sol·licita l'actualització de l'IRSC un cop s'hagi recollit les signatures indicades.
- Preparar delegació per a entrevista amb representant de l'ONU sobre situació pobresa.
Propera reunió dimarts 21 gener 2020 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)
Barcelona, 9 gener 2020
Redacta Acta: Diosdado Toledano
#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/
Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 04/12/2019
ACTA N º 151
Assisteixen a la reunió: Miquel Ibarz, Enrique García, Patrizia Manzo, Manuel Ortiz, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Josep Busquets, Eduardo Cano, Enrique Elejalde, Carme Ferreiro, Nuria Garrido, Farida Harrak, C. Laura Marino, J. Antoni Martínez, Joan Miquel Ortiz, Xavier Motis, Ana Paredes, Irene Pareja, Juan Ramón, Pepe Rodado, Juanjo Salbia i Najat Yedri
Proposta d'Ordre del dia:
1.- Situació tramitació esmena lectura única art 7 llei RGC
2.- Proposta per Marea Pensionista
3.- Propostes reunió de treball Sixte/Diosdado
4.- Gestions i iniciatives davant sol·licituds informació pública incomplertes
5.- Diversos
1.- Situació tramitació esmena lectura única art 7 llei RGC
Després de les pertinents consultes sobre la tramitació de l'esmena de lectura única als grups parlamentaris, ens informen que no podrà debatre i votar-se aquesta esmena en el ple parlamentari previst per als dies 11 i 12 de desembre, al no haver-se finalitzat els treballs de redacció de l'esmena amb les aportacions rebudes. S'intentarà que el debat i votació es produeixi en el ple previst per a la següent setmana, dies 18 i 19 desembre.
2.- Propostes per Marea Pensionista
En resposta a la sol·licitud de Marea Pensionista per incorporar les reivindicacions de la Comissió Promotora de la RGC, amb un estudi comparatiu amb prestacions similars en altres comunitats autònomes, per a ser incorporades a les reivindicacions de la mobilització prevista per al 16 de desembre, es presenta el document de propostes que ha estat lliurat a Marea Pensionista. La prestació escollida per fer la comparació és la Renda de Garantia d'ingressos a Euskadi.
Es constata la notable diferència en els recursos emprats pels governs d'Euskadi i Catalunya per implementar la RGI i la RGC respectivament.
Mentre el govern d'Euskadi gasta aproximadament el 4,35% de l'pressupost en l'aplicació de la RGI, el govern de la Generalitat gasta aprox. el 0,76% de l'pressupost a Catalunya.
3.- Propostes reunió de treball Sixte/Diosdado
S'informa de les conclusions d'aquesta reunió de treball on es va abordar dos documents d'anàlisi elaborats per Sixte, el primer sobre el injustificable retard de el decret de reglament de la llei RGC i les seves conseqüències negatives sobre l'accés de les persones que tenen necessitats a l' prestació de la RGC, el segon document analitza l'incompliment de l'obligació de generalitzar la compatibilitat de la RGC amb els contractes a temps parcial amb ingressos inferiors a el llindar de la RGC, sobre el requisit de temps de residència per accedir a la prestació de la RGC per persones estrangeres i sobre l'avaluació obligatòria de la taxa de cobertura de la RGC sobre el conjunt de la població i suficiència de la prestació.
La proposta que es presenta a la Comissió Promotora és redactar sengles cartes als grups parlamentaris amb aquests documents per sol·licitar la seva actuació davant els importants problemes observats, i incorporar en la negociació pressupostària una partida suficient per implementar correctament la llei RGC.
Es planteja la possibilitat de la seva presentació en roda de premsa en les pròximes setmanes.
Després de la ronda de paraules s'acorda impulsar aquesta iniciativa.
La publicació d'aquests documents es farà després de la seva registre al Parlament de Catalunya.
4.- Gestions i iniciatives davant sol·licituds informació pública incomplertes
S'informa de la nova documentació rebuda de la DGES que continua incomplint la llei de el dret a l'accés a la informació pública, amb respostes evasives, dilatòries i insuficients.
Es proposa cursar les corresponents reclamacions a la GAIP.
5.- Diversos
- Xan da Torre informa dels treballs per actualitzar i millorar la web de l'RGC. S'informa de la necessitat d'administrar les altres xarxes informatives a Facebook i Twitter, així com dels criteris informatius a aplicar. Manuel Ortiz s'ofereix per administrar Facebook.
- Manuel Ortiz proposa estudiar la realització d'unes jornades de reflexió i propostes sobre la implementació de la RGC, amb la col·laboració i intervenció d'especialistes, afectats, experiència assessorament, etc. Diosdado proposa estudiar també un acte on els grups parlamentaris valorin la implementació de la RGC i ofereixin propostes i alternatives. S'acorda prosseguir l'estudi d'aquestes propostes i situar aquestes jornades i actes a l'agenda dels propers mesos.
- Es proposa que els treballs d'assessorament sobre la RGC de cada dijous a la FAVB finalitzaran aquest any el dijous 19 de desembre i es reprendran el 9 de gener de 2020.
ACORDS
- Ser presents a la reunió de Marea Pensionista amb els grups parlamentaris on es farà entrega de les seves reivindicacions.
- Registrar en breu sengles cartes de presentació dels dos documents per als grups parlamentaris, i fer distribució i presentació posteriorment.
- Elaborar i registrar les reclamacions a la GAIP per incompliment de la llei de el dret a l'accés a la informació pública.
- Actualitzar web i repartir els treballs d'administració de les xarxes, amb Manuel Ortiz a Facebook.
- Establir el dijous 19 de desembre com a última reunió d'assessorament de la RGC en 2019, i reprendre l'assessorament el dijous 9 de gener de 2020, en els locals de FAVB, a partir de les 17 hores.
Propera reunió dimarts 17 desembre 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)
Barcelona, 5 desembre 2019
Redacta Acta: Diosdado Toledano
#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/
Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   20/11/2019

ACTA N º 150

 

Assisteixen a la reunió:Josep Busquets, Enrique García, Joan Llambrich, Patrizia Manzo, Manuel Ortiz, i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Eduardo Cano, Enrique Elejalde, Carme Ferreiro, Nuria Garrido, Farida Harrak, Miquel Ibarz,C. Laura Marino, J. Antoni Martínez, Joan Miquel Ortiz, Xavier Motis, Ana Paredes, Irene Pareja, Juan Ramón, Pepe Rodado, Juanjo Salbia, Xan Da Torre  i Najat Yedri

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunió delegació amb grups parlamentaris. Previsió tramitació esmena lectura única. Compromisos de presentació de noves esmenes

2.- Situació gestions sobre la vulneració llei de transparència, previsions sobre el reglament de la llei.

3.- Participació a l'assemblea constituent coordinació Marees i moviments socials de 29 de novembre, i acte lliurament reconeixements II Festival marees i moviments socials

4.- Sol·licitud de Marea Pensionista a la Comissió Promotora RGC, compromís suport acció 16 de desembre

5.- Informacions diverses: Entrevista TV3, acte a Nou Barris-Prosperitat

 

1.- Informació reunió delegació amb grups parlamentaris. Previsió tramitació esmena lectura única. Compromisos de presentació de noves esmenes

El passat 13 de novembre es van reunir al Parlament de Catalunya una delegació formada per Mª Assumpció Barbens, Antonio Barbarà, Josep Lluís Rabell, Sixte Garganté, Mª del Rosario Gomez, Itziar González, Manuel Ortiz, Diosdado Toledano i Joan de la Torre, signants de la Carta en suport de l'esmena de lectura única a l'art 7 de la llei RGC amb representants amb els grups parlamentaris de Ciutadans, Catalunya en Comu-Podem i la CUP, el representant de PSC va excusar absència per gestió de salut.

Després d'agrair als representants dels grups parlamentaris el registre de l'esmena de lectura única, i expressar-los el suport, enfront de les pressions rebudes per retirar l'esmena o devaluar el seu contingut, la representació dels grups parlamentaris van explicar la situació de la seva tramitació, i van distribuir una redacció de l'esmena elaborada pel representant de PSC que intentava donar resposta a algunes observacions efectuades per la Comissió de Govern de la RGC.

És important assenyalar que aquests grups parlamentaris mantenen escurçar el període de carència en dos mesos, i també la no comptabilitat com a ingressos de les ajudes familiars i d'amistats.

Sobre la formulació precisa d'aquesta qüestió Sixte Garganté va aportar importants consideracions de contingut i de caràcter jurídic. Altres persones de la delegació van insistir des de diversos angles en defensa de l'esmena, i de manera general a fer complir plenament la llei de la RGC, l'aplicació de les mocions parlamentàries que obliguen a revisar la gran majoria de sol·licituds que van ser denegades, l'actualització de l'IRSC, i posar data a la generalització de la compatibilitat de la RGC amb els ingressos de contractes a temps parcial amb ingressos inferiors a el llindar que estableix la llei.

Finalment es va aixecar la reunió amb el compromís de la delegació d'aportar per escrit als grups parlamentaris una formulació de l'esmena que recull les respostes a les qüestions plantejades.

Els representants dels grups parlamentaris presents es van comprometre a consensuar el redactat definitiu i tramitar l'esmena per al seu debat i votació en el pròxim ple parlamentari.

Després d'aixecar-la reunió, la delegació es va reunir per ordenar les idees i propostes per al redactat. Sixto Garganté es va responsabilitzar de la seva elaboració. La nova proposta va ser enviada el 14 de novembre als grups parlamentaris de Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú-Poden i la CUP. S'adjunta a la present acta.

Nota: Les últimes informacions rebudes indiquen que el debat i votació de l'esmena serà en el ple dels dies 11 i 12 de desembre.

 

 

 

2.- Situació gestions sobre la vulneració llei de transparència, previsions sobre el reglament de la llei.

 

La reunió amb l'equip d'advocats per tractar de la presentació de la demanda per vulneració de la llei de transparència tindrà lloc el proper 2 de desembre amb la participació de Sixte i Diosdado com a representants de la Comissió Promotora.

També s'informa que la resolució de la DGES a la sol·licitud d'informació pública registrada el passat 26 d'agost, sique sense donar resposta als punts plantejats i acceptats en aquesta resolució. Es proposa presentar una nova reclamació a la GAIP davant l'incompliment.

Sobre el reglament de la llei RGC aquesta anunciat la seva aprovació i publicació a principis de 2020.

 

3.-Participació a l'assemblea constituent coordinació Marees i moviments socials de 29 de novembre, i acte lliurament reconeixements II Festival marees i moviments socials

 

Es proposa que la Comissió Promotora de la RGC participi en la constitució de la coordinadora de marees i moviments socials que tindrà lloc el proper divendres 29 de novembre de 17 a 19 hores.

Aquesta Assemblea tindrà lloc a la 2ª planta de l'edifici de les Cotxeres de Sants ubicat a la Plaça Bonet i Muixi s / n (cantonada carrer Olzinelles).

L'objectiu de la coordinadora és afavorir el mutu suport en la defensa dels drets socials bàsics. S'acorda per unanimitat participar en la seva constitució, i divulgar aquesta convocatòria d'assemblea així com l'acte de reconeixement a les persones artistes i als que van col·laborar amb recursos tècnics en la celebració de la II Festival.

 

4.-Sol·licitud de Marea Pensionista a la Comissió Promotora RGC, compromís suport acció 16 de desembre

 

El portaveu de COESPE i Marea Pensionista, Domiciano Sandoval, va traslladar personalment a l'representant de la Comissió Promotora RGC la sol·licitud d'aportar un breu estudi sobre la diferència entre l'aplicació de la RGC a Catalunya i altres prestacions similars en altres comunitats de l'estat, a efectes d'incorporar la reivindicació de el ple compliment de la RGC en la mobilització estatal convocada per al 16 de desembre davant dels parlaments autonòmics.

En la mesura que aquest treball s'ha efectuat, especialment amb la Renda de Garantia d'Ingressos a Euskadi, es proposa lliurar en el termini més breu possible aquesta aportació amb la seva conclusió reivindicativa a Marea pensionista, aixi com donar suport a la mobilització del 16 de desembre.

 

5.-Informacions diverses: Entrevista TV3, acte a Nou Barris-Prosperitat

 

- El 12 de novembre, a les 18:30 hores va tenir lloc un acte informatiu sobre la RGC a Nou Barris-Prosperitat. En aquest acte van estar presents més de 40 persones i va finalitzar amb un pica pica. Es felicita Enrique García el treball realitzat.

- El passat 13 de novembre va tenir lloc al programa matinal "Planta Baixa" de TV3 una entrevista a el representant de la Comissió Promotora de la RGC Diosdado Toledano sobre la presentació d'una demanda a Departament de Treball/DGES per vulneració de la llei de transparència. En aquesta entrevista es va denunciar l'escandalós incompliment de la llei RGC.

Veure entrevista:

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/planta-baixa/denuncia-a-la-generalitat-per-incomplir-en-el-desplegament-de-la-llei-de-la-renda-minima/video/5958588/

 

 

 

ACORDS

 

- Traslladar als grups parlamentaris de Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú-Podem i CUP la proposta de redactat d'esmena de lectura única amb la incorporació de les precisions plantejades.

- Participar en la constitució de la coordinació de marees i moviments socials convocada el 29 de novembre a cotxeres de Sants.

- Respondre positivament a la sol·licitud de Marea Pensionista de breu estudi comparatiu entre implementació de la RGC a Catalunya i la Renda de Garantia d'Ingressos a Euskadi.

- Distribuir convocatòria acte 29 de novembre, donar suport a la mobilització pensionista de 16 de desembre

 

Propera reunió dimecres 4 desembre 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 23 novembre 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   17/12/2019

ACTA N º 152

 

Assisteixen a la reunió:Miquel Ibarz,Manuel Ortiz, C. Laura Marino, Juan Vicente Martínez, Luis Medel, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Josep Busquets, Eduardo Cano, Enrique Elejalde, Carme Ferreiro, Nuria Garrido, Farida Harrak, Enrique García, Patrizia Manzo, J. Antoni Martínez, Joan Miquel Ortiz, Xavier Motis, Ana Paredes, Irene Pareja, Juan Ramón, Pepe Rodado, Juanjo Salbia i Najat Yedri

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Ajornament debat i votació Esmena lectura única art 7 Llei RGC

2.- Presentació propostes als grups parlamentaris el 16 de Desembre

3.- Preparació iniciatives

4.- Diversos

 

1.- Ajornament debat i votació Esmena lectura única art 7 Llei RGC

De nou, el registre en la Mesa de el Parlament de l'esmena de lectura única prevista per al seu debat i votació en el ple de Parlament dels dies 18 i 19, s'ajorna fins al pròxim ple en els dies 22 i 23 de gener 2020.

La justificació per aquest retard és discutible i obre interrogants davant les incerteses de la conjuntura política, en particular la possibilitat, encara que remota, d'avançament electoral.

Amb l'objectiu d'assegurar que l'esmena de lectura única es registri, debati i voti en el primer ple de gener es proposa sol·licitar als quatre grups parlamentaris que van subscriure l'esmena una ronda de reunions amb una delegació de la Comissió Promotora en el termini més breu possible.

També es proposa valorar iniciatives d'acció en el cas que es produeixi un nou ajornament sense justificació.

 

2.- Presentació propostes als grups parlamentaris el 16 de Desembre

En el marc de la mobilització de caràcter estatal convocada per COESPE, el dilluns 16 de desembre la Comissió Promotora de la RGC va participar en la important manifestació que va transcórrer des Arc de l'Triomf a l'entrada de Parlament.

Prèviament, davant la sol·licitud efectuada pel portaveu de marea Pensionista es va elaborar un document comparatiu entre la implementació de la RGC a Catalunya i la Renda de Garantia d'Ingressos a Euskadi, en les conclusions es van formular una sèrie de reivindicacions. Aquest document, juntament amb altres plecs reivindicatius presentats per altres organitzacions socials, van ser registrats prèviament al Parlament.

Per presentar aquest conjunt de reivindicacions, una delegació formada per representants de 8 moviments socials, es van entrevistar amb els grups parlamentaris a la Sala 1 de Parlament, a aquesta reunió van assistir tots els grups excepte el PP que va excusar la seva absència.

El representant de la Comissió Promotora RGC va criticar l'incompliment de la llei RGC, la qual cosa queda en evidència amb el notable increment dels indicadors de pobresa segons IDESCAT el 2018 respecte de l'any anterior, També va exposar les dades comparatives amb la RGI d'Euskadi on la taxa de cobertura per a la població vulnerable és de l'52% mentre a Catalunya la RGC només cobreix el 6,16%, també va comparar els percentatges sobre els pressupostos de les dues comunitats, el 4,35% a la RGI a Euskadi i el 0,76 % en la RGC a Catalunya (dades a el tancament de 2018). La qual cosa demostra la pèssima voluntat de govern de la Generalitat a la implementació de la RGC i la defensa el dret de les persones vulnerables. També es va exigir l'actualització de l'IRSC, congelat des de 2010, en el marc dels pròxims pressupostos. S'adjunta el document registrat amb la present acta, així com el comunicat de Marea Pensionista.

Com a conclusió de la reunió dels grups parlamentaris es va acordar una nova reunió en la primera quinzena de febrer 2020 on hauran de donar resposta a les reivindicacions plantejades pels col·lectius socials participants en la trobada.

 

3.- Preparació diverses iniciatives

S'informa de les gestions a realitzar per a una entrevista amb institucions internacionals en la lluita contra la pobresa.

Es proposa preparar una reunió amb responsables de l'DESC per preparar una jornada sobre el balanç de la implementació de la RGC.

S'informa de la gestió de l'enquesta de les treballadores socials sobre els efectes de la RGC en la població vulnerable.

Es proposa, en cas d'avançament electoral, organitzar un acte-debat amb els grups parlamentaris on aquests responguin a una bateria de preguntes sobre la implementació de la RGC.

 

4.- Diversos

- Els companys Luis i Juan Vicente de l'equip d'assessorament de la RGC a Tarragona informen dels punts d'assessorament a Salou i Tarragona ciutat. Destaquen què, de les 43 sol·licituds gestionades, només s'ha aprovat una, no hi ha resposta a les 42 restants, de les quals 6 han sobrepassat el termini administratiu de 4 mesos per a la seva resolució, i per tant es troben en silenci positiu incomplert.

S'informa el procediment per als casos de silenci positiu: Reclamació per a l'abonament de la RGC en els casos de silenci positiu, després del termini d'un mes que té l'administració per resoldre, en cas de resolució denegatòria o no resposta presentar el corresponent recurs a l'contenciós administratiu.

- Sobre la millora del web, Xan da Torre informa de les gestions amb José Miguel.

ACORDS

 

- Demanar nova reunió als grups parlamentaris de Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú-Podem i CUP, amb una delegació de la Comissió Promotora de la RGC, en el termini més breu possible per tractar sobre la presentació de l'esmena de lectura única a l' art 7 i assegurar el seu debat i votació en el pla dels dies 22 i 23 de gener 2020.

- Preparar amb la resta de col·lectius socials la trobada amb els grups parlamentaris en què donaran resposta a les reivindicacions registrades, en la primera quinzena de febrer.

- Gestionar les iniciatives relacionades en el punt 3 de l'acta.

 

Propera reunió dimecres 8 gener 2020 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 19 desembre 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   18/09/2019

ACTA N º 146

 

Assisteixen a la reunió:Farida Harrak, Patrizia Manzo, Manuel Ortiz, Carlos Rodriguez y Diosdado Toledano i Najat Yedri. Justifiquen absència: Josep Busquets, Enrique García, Eva Abellàn,Carme Ferreiro, Nuria Garrido, Miquel Ibarz, C. Laura Marino, J. Antoni Martínez, Joan Miquel Ortiz, Xavier Motis, Ana Paredes, Irene Pareja, Valentín Redondo, Pepe Rodado, Juanjo Salbia i Xan Da Torre.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació registre esmena de lectura única. Roda de premsa.

2.- Preparació concentració davant del Parlament dimecres 25 setembre

3.- Propostes de treball i iniciatives per al II Festival de marees i moviments socials.

4.- Diversos

 

1.- Informació registre esmena de lectura única. Roda de premsa.

S'informa del registre de l'esmena de lectura única a l'artº 7 de la llei RGC amb la signatura dels representants dels grups parlamentaris de Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú-Podem i CUP.

Aquesta esmena, promoguda per la Comissió Promotora de la RGC, té un termini aproximat per ser presentada a votació al Parlament d'1 mes. Posteriorment es presentaran noves esmenes de lectura única o per la via d'urgència tal com es va acordar en passades reunions.

Amb l'objectiu de presentar el contingut de l'esmena als mitjans de comunicació s'efectuarà una roda de premsa al Parlament a les 13 hores del dijous 19 de setembre.

Una delegació de la Comissió Promotora formada per Farida Harrak, Najat Yedri, Manuel Ortiz i Diosdado Toledano seran presents a la roda de premsa.

Posteriorment es distribuirà un comunicat.

 

2.- Preparació concentració davant del Parlament dimecres 25 setembre.

S'informa que s'ha comunicat al Departament d'interior, per via d'urgència, la concentració davant del Parlament en defensa de la plena implementació de la Llei de la RGC, el proper dimecres 25 de setembre a les 18 hores (fins a les 20 hores).

Es proposa dur a la concentració la pancarta de la RGC, megàfon de mà, així com diversos cartells que es van exhibir en concentracions anteriors.

Es proposa difondre la convocatòria.

Es passarà a recollir els materials pel local de la FAVB, per la qual cosa s'estableix una cita a les 16:30 hores a la FAVB el mateix dia 25 de setembre.

 

3.- Propostes de treball i iniciatives per al II Festival de marees i moviments socials.

Es proposa organitzar una xerrada informativa sobre la lluita contra la pobresa, el paper de la RGC, i els greus problemes observats en la seva implementació, si pot ser de manera conjunta amb altres entitats en l'eix temàtic d'Habitatge i Pobresa. Es proposa prendre contacte amb les entitats com PAH, APE, Sindicat de llogateres, Sindicat Habitatge Casc antic, per explorar preparar-la conjuntament.

També es proposa adquirir una carpa desmuntable per al II Festival.

 

4.- Diversos.

- S'informa que el Departament de Treball ha actualitzat la informació sobre la implementació de la RGC. Es fan unes primeres valoracions, pendents d'un estudi més detallat.

 

Veure: https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/06pobresa_i_inclusio_social/RendaGarantidaCiutadania/nou/destacats_laterals/Principals_dades_implementacio_RGC.pdf

 

-Es assessora al company Carlos Rodriguez per presentar un Recurs d'alçada davant una resolució de fals desistiment.

 

ACORDS

- Estar en la roda de premsa al Parlament el dijous 19 setembre a les 12:45 hores amb la delegació indicada. Prosseguir les gestions sobre noves esmenes de lectura única o d'urgència.

- Difondre convocatòria concentració davant del Parlament dimecres 25 de setembre a les 18 hores. Arribar Pancarta i cartells.

- Preparar xerrada sobre la pobresa i la situació de la RGC en el marc del II Festival de marees i moviments socials, si pot ser de maera coordinada en l'espai Habitatge i pobresa.

-Adquirir carpa

 

Propera reunió dimecres 2 de octubre 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 18 setembre 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

 

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Joomla templates by a4joomla