Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

PER DEFENSAR LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA I LA SEVA PLENA IMPLEMENTACIÓ
PEL DRET DE LES PERSONES VULNERABLES
APORTA LA TEVA SOLIDARITAT A LA DEMANDA EN MARXA

Las aportaciones para cubrir los gastos para las demandas en preparación se efectuarán al nº de cuenta de la Comisión Promotora indicando finalidad “aportación gasto demanda” y el nombre de la entidad o persona solidaria. 

Aportaciones al Nº Cuenta:            ES47 3025 0001 1714 3351 6817

 

RELACIÓN DE ENTIDADES Y PERSONAS QUE HAN REALIZADO APORTACIONES SOLIDARIAS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA DEMANDA CONTRA EL REGLEMANTO DE LA LEY RGC AL TRIBUNAL DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CATALUÑA

 

2020-06-01 PRIMERS COMENTARIS SOBRE EL RDL DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL

Comissió de govern de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania

La Renda Garantida de Ciutadania imprescindible davant la pandèmia

Els 'comuns' plantegen un decret llei per agilitzar la renda garantida durant el coronavirus
 TRÀMITS DE RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (COVID-19)

AVÍS

L'assessorament presencial sobre la Renda Garantida de Ciutadania que es realitza els dijous de 17 a 19 hores al local de la FAVB es suspèn per tancament d'aquest local com a conseqüència de les restriccions de mobilitat pel Covid-19.

En el seu lloc, es procedeix a realitzar l'assistència per via telemàtica escrivint a l'e-mail:

asesoriargc@gmail.com

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2020-03-02 Requeriment que exigeix el total i immediat compliment de la Resolució 114/2019 de 28 de febrer de 2019 de la GAIP

2020-02-28 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL ART 26 "RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES SOL·LICITUDS"

2020-02-07 Declaracion del relator de la ONU tras su visita a España.

 

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3  LA LLARGA LLUITA PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 

 

 

 Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 09/01/2019 

ACTA N º 131 

Assisteixen a la reunió: Enrique Elejalde, Erika Fabregat, Miquel Ibarz, Laura Marino, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Manuel Ortiz, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Erika Fabregat, Juan Domínguez, Ana Carla Rosani, Enric Cucarella, Assumpta Barbens, Ramón Franquesa, Enrique García, Pepe Bocanegra, Josep Busquets, Neus Escofet, Sixte Gargante, Nuria Lozano, Carmen Laura Marino, Patrizia Manzo, Juan Ramón Martín, Eloy Navarro, Manel Navarro, Ignacio Nieto, Valentín Redondo, Pepe Rodado i Najat Yedri 

Proposta d'Ordre del dia: 

1.- Incompliment pel Departament de Treball, assumptes socials i famílies de la disposició addicional setena de la llei RGC. Opacitat informativa. Propostes. 

2.- Acció jurídica després de l'absència de resposta als recursos potestatius pel Departament de Treball, assumptes socials i famílies. 

3.- Proposta de guió de vídeo persones afectades per denegacions injustes de la RGC i procediment 

4.- Gestió nova moció ajuntaments, recollida signatures sol·licitud al Síndic de Greuges de Catalunya i plec reivindicatiu al Parlament. 

5.- Situació de l'esborrany de reglament 

6.- Diversos 

1.-Incompliment pel Departament de Treball, afers socials i famílies de la disposició addicional setena de la llei RGC. Opacitat informativa. Propostes. 

S'informa què després d'esgotar-el termini de l'últim quadrimestre de 2018, el Govern de la Generalitat no ha presentat al Parlament el "informe sobre l'aplicació i efectivitat de la Renda Garantida de Ciutadania durant els dotze primers mesos de vigència de la present llei", tal com estableix la Disposició addicional setena de la Llei RGC. 

D'altra banda, es constata l'absència d'actualització fins a la data de les dades sobre la implementació de la RGC al web del Departament de Treball, assumptes socials i famílies des de setembre de 2018. 

Davant l'esmentat incompliment de la llei i l'opacitat informativa es proposa realitzar un comunicat de denúncia que inclogui una sol·licitud pública d'actuació als grups parlamentaris, i davant la opacitat informativa realitzar una nova sol·licitud d'informació pública. 

2.-Acció jurídica després de l'absència de resposta als recursos potestatius pel Departament de Treball, afers socials i famílies. 

Després de les corresponents consultes als serveis jurídics del Col·lectiu Ronda sobre l'absència de resposta en el termini legal del Departament de Treball, assumptes socials i famílies als dos recursos potestatius presentats davant l'incompliment de la sol·licitud d'informació pública, es proposa recórrer a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP). 

Aquest recurs s'ha d'efectuar properament. Un cop es conegui el resultat, sempre queda obert el Recurs al contenciós administratiu. 

3.-Proposta de guió de vídeo persones afectades per denegacions injustes de la RGC i procediment 

Es presenta l'esborrany de guió per a realitzar els vídeos de denúncia davant denegacions injustes de RGC. Després de la ronda d'intervencions s'acorda simplificar la pregunta sobre la situació econòmica. 

Quant al procediment es proposen dues fases. En la primera fase es realitzarien un vídeo personalitzat al conjunt de persones afectades que van mostrar la seva disposició, es proposa realitzar aquest treball durant l'assemblea convocada per al 24 de gener. En una segona fase es distribuiria el guió perquè en els punts d'assessorament, o bé a iniciativa de les persones afectades, es gravin els vídeos que s'enviarien posteriorment a la Comissió promotora de la RGC per a la supervisió tècnica i posterior socialització. 

4.-Gestió nova moció ajuntaments, recollida signatures sol·licitud al Síndic de Greuges de Catalunya i plec reivindicatiu al Parlament. 

- Es proposa distribuir el model de nova moció a presentar en els ajuntaments, entre els grups polítics amb presència municipal que han expressat fins a la data la seva disposició de suport al Dret a la RGC. Laura Marino anuncia que realitzarà gestions cap a l'ajuntament de Barcelona. Altres intervencions anuncien els seus compromisos cap a altres entitats. 

- Sobre la recollida de signatures per al Síndic de Greuges de Catalunya es recorda el paper dels punts d'assessorament per a recollir-les. 

- S'informa que en les pròximes setmanes tindrà lloc la reunió amb els grups parlamentaris per tractar del plec reivindicatiu presentat conjuntament per diferents moviments socials i entitats, entre les quals es troba la Comissió Promotora de la RGC i les seves peticions específiques. 

5.-Situació de l'esborrany de reglament 

Gràcies a la col·laboració de persones solidàries, hem conegut l'últim esborrany de reglament de la llei RGC. En l'actualitat dit esborrany està pendent de la supervisió d'un organisme jurídic oficial. 

En un primer cop d'ull a l'esborrany es mantenen restriccions d'anteriors esborranys en l'aplicació de la llei. Es proposa distribuir aquest esborrany entre la Comissió Promotora per a la seva lectura i anàlisi. 

Un cop, es conegui el resultat dels treballs de l'ens jurídic i es confirmi l'obertura a aportacions públiques en compliment de la llei de transparència, s'intentaria presentar les corresponents aportacions. En el cas que això no fos possible i fos aprovat el Decret del Reglament de la llei RGC, i el contingut d'aquest segueixi vulnerant la llei, es presentarà el corresponent recurs al contenciós administratiu 

6.-Diversos 

S'informa d'una propera reunió amb diverses entitats socials per valorar la situació de la implementació de la llei RGC. 

ACORDS 

- Realitzar comunicat denúncia incompliments del Departament de Treball, assumptes socials i famílies sobre la disposició addicional setena i l'opacitat informativa. 

- Presentar nova sol·licitud d'informació pública. 

- Cursar denúncia davant la Comissió de Garanties (GAIP) per incompliment informació pública. 

- Gestionar el guió del vídeo de denúncia per persones afectades per denegacions injustes 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 23 de gener 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III) 

Propera Assemblea general Renda Garantida Ciutadania, dijous 24 de gener 2019, a les 18 hores al Casal de Barri Pou de la Figuera, carrer Sant Pere Més Baix nº 70 (prop estacions de metro d'Arc de Triomf, Urquinaona, Jaume I) 

Barcelona, 11 gener 2019 

Redacta Acta: Diosdado Toledano 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Joomla templates by a4joomla