Imprimeix
Categoria: Actes
Vist: 2511

 

 Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 09/01/2019 

ACTA N º 131 

Assisteixen a la reunió: Enrique Elejalde, Erika Fabregat, Miquel Ibarz, Laura Marino, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Manuel Ortiz, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Erika Fabregat, Juan Domínguez, Ana Carla Rosani, Enric Cucarella, Assumpta Barbens, Ramón Franquesa, Enrique García, Pepe Bocanegra, Josep Busquets, Neus Escofet, Sixte Gargante, Nuria Lozano, Carmen Laura Marino, Patrizia Manzo, Juan Ramón Martín, Eloy Navarro, Manel Navarro, Ignacio Nieto, Valentín Redondo, Pepe Rodado i Najat Yedri 

Proposta d'Ordre del dia: 

1.- Incompliment pel Departament de Treball, assumptes socials i famílies de la disposició addicional setena de la llei RGC. Opacitat informativa. Propostes. 

2.- Acció jurídica després de l'absència de resposta als recursos potestatius pel Departament de Treball, assumptes socials i famílies. 

3.- Proposta de guió de vídeo persones afectades per denegacions injustes de la RGC i procediment 

4.- Gestió nova moció ajuntaments, recollida signatures sol·licitud al Síndic de Greuges de Catalunya i plec reivindicatiu al Parlament. 

5.- Situació de l'esborrany de reglament 

6.- Diversos 

1.-Incompliment pel Departament de Treball, afers socials i famílies de la disposició addicional setena de la llei RGC. Opacitat informativa. Propostes. 

S'informa què després d'esgotar-el termini de l'últim quadrimestre de 2018, el Govern de la Generalitat no ha presentat al Parlament el "informe sobre l'aplicació i efectivitat de la Renda Garantida de Ciutadania durant els dotze primers mesos de vigència de la present llei", tal com estableix la Disposició addicional setena de la Llei RGC. 

D'altra banda, es constata l'absència d'actualització fins a la data de les dades sobre la implementació de la RGC al web del Departament de Treball, assumptes socials i famílies des de setembre de 2018. 

Davant l'esmentat incompliment de la llei i l'opacitat informativa es proposa realitzar un comunicat de denúncia que inclogui una sol·licitud pública d'actuació als grups parlamentaris, i davant la opacitat informativa realitzar una nova sol·licitud d'informació pública. 

2.-Acció jurídica després de l'absència de resposta als recursos potestatius pel Departament de Treball, afers socials i famílies. 

Després de les corresponents consultes als serveis jurídics del Col·lectiu Ronda sobre l'absència de resposta en el termini legal del Departament de Treball, assumptes socials i famílies als dos recursos potestatius presentats davant l'incompliment de la sol·licitud d'informació pública, es proposa recórrer a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP). 

Aquest recurs s'ha d'efectuar properament. Un cop es conegui el resultat, sempre queda obert el Recurs al contenciós administratiu. 

3.-Proposta de guió de vídeo persones afectades per denegacions injustes de la RGC i procediment 

Es presenta l'esborrany de guió per a realitzar els vídeos de denúncia davant denegacions injustes de RGC. Després de la ronda d'intervencions s'acorda simplificar la pregunta sobre la situació econòmica. 

Quant al procediment es proposen dues fases. En la primera fase es realitzarien un vídeo personalitzat al conjunt de persones afectades que van mostrar la seva disposició, es proposa realitzar aquest treball durant l'assemblea convocada per al 24 de gener. En una segona fase es distribuiria el guió perquè en els punts d'assessorament, o bé a iniciativa de les persones afectades, es gravin els vídeos que s'enviarien posteriorment a la Comissió promotora de la RGC per a la supervisió tècnica i posterior socialització. 

4.-Gestió nova moció ajuntaments, recollida signatures sol·licitud al Síndic de Greuges de Catalunya i plec reivindicatiu al Parlament. 

- Es proposa distribuir el model de nova moció a presentar en els ajuntaments, entre els grups polítics amb presència municipal que han expressat fins a la data la seva disposició de suport al Dret a la RGC. Laura Marino anuncia que realitzarà gestions cap a l'ajuntament de Barcelona. Altres intervencions anuncien els seus compromisos cap a altres entitats. 

- Sobre la recollida de signatures per al Síndic de Greuges de Catalunya es recorda el paper dels punts d'assessorament per a recollir-les. 

- S'informa que en les pròximes setmanes tindrà lloc la reunió amb els grups parlamentaris per tractar del plec reivindicatiu presentat conjuntament per diferents moviments socials i entitats, entre les quals es troba la Comissió Promotora de la RGC i les seves peticions específiques. 

5.-Situació de l'esborrany de reglament 

Gràcies a la col·laboració de persones solidàries, hem conegut l'últim esborrany de reglament de la llei RGC. En l'actualitat dit esborrany està pendent de la supervisió d'un organisme jurídic oficial. 

En un primer cop d'ull a l'esborrany es mantenen restriccions d'anteriors esborranys en l'aplicació de la llei. Es proposa distribuir aquest esborrany entre la Comissió Promotora per a la seva lectura i anàlisi. 

Un cop, es conegui el resultat dels treballs de l'ens jurídic i es confirmi l'obertura a aportacions públiques en compliment de la llei de transparència, s'intentaria presentar les corresponents aportacions. En el cas que això no fos possible i fos aprovat el Decret del Reglament de la llei RGC, i el contingut d'aquest segueixi vulnerant la llei, es presentarà el corresponent recurs al contenciós administratiu 

6.-Diversos 

S'informa d'una propera reunió amb diverses entitats socials per valorar la situació de la implementació de la llei RGC. 

ACORDS 

- Realitzar comunicat denúncia incompliments del Departament de Treball, assumptes socials i famílies sobre la disposició addicional setena i l'opacitat informativa. 

- Presentar nova sol·licitud d'informació pública. 

- Cursar denúncia davant la Comissió de Garanties (GAIP) per incompliment informació pública. 

- Gestionar el guió del vídeo de denúncia per persones afectades per denegacions injustes 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 23 de gener 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III) 

Propera Assemblea general Renda Garantida Ciutadania, dijous 24 de gener 2019, a les 18 hores al Casal de Barri Pou de la Figuera, carrer Sant Pere Més Baix nº 70 (prop estacions de metro d'Arc de Triomf, Urquinaona, Jaume I) 

Barcelona, 11 gener 2019 

Redacta Acta: Diosdado Toledano 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.