Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 17/02/2021

ACTA N º 178


 

Assisteixen a la reunió per Videoconferència: Miquel Ibarz, Encarna López, Manuel Ortiz, Diosdado Toledano, Xan da Torre i Jordi Trujillo. Justifiquen absència: Rosa Cañadell, Cecilia, Daniel Cedrun, Enrique Elejalde, Sixte Garganté, Enrique García, Farida Harrak, Joan Llambrich, Jaume, Patrizia Manzo, Joan Miguel Ortiz, Pedro Serra, Juan Vicente i Dolors Vallejo.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació campanya Llei estatal habitatge, i proposta aportació econòmica.

2.- Informacions diverses i propostes

3.- Rellançament registre esmenes lectura única i propostes

4.- Diversos


 

1.- Informació campanya Llei estatal habitatge, i proposta aportació econòmica

S'informa que després de la consulta per washapp es va comunicar l'adhesió de la Comissió Promotora de la Renda Garantida a l'Decàleg i Manifest de la campanya per incidir sobre la tramitació de la llei estatal de l'habitatge i s'incloguin les principals reivindicacions. En aquesta campanya s'està participant des de la primera reunió telemàtica. S'adjunta Decàleg i Manifest.

Es proposa que una persona de la Comissió Promotora RGC participi en la roda de premsa de presentació de la campanya el dijous 18 de febrer. Finalment Jordi Trujillo serà present a la roda de premsa de manera telemàtica en representació de la Comissió Promotora.

Es proposa aportar 20 euros de el fons en solidaritat amb aquesta campanya durant els mesos que duri la tramitació de la llei.


 

2.- Informacions diverses i propostes

Sol·licitud informació pública sobre actualització de l'IRSC amb l'increment de l'5% de l'IPREM estatal

El passat 11 de febrer es va rebre resolució de el Departament de Treball, Afers Socials i Families de la Generalitat de Catalunya on es comunicala ampliació de 15 dies de l'termini per respondre a aquesta sol·licitud. En teoria la resposta a la sol·licitud hauria de rebre cap a finals de febrer o principis de març.

Carta a el govern d'Espanya sobre el IMV

Fins a la data no s'ha rebut resposta. S'informa de diferents decrets que han modificat la llei IMV, encara que cap recull les principals propostes incloses a la carta. També es comunica que el grup parlamentari Unides Podem ha presentat diverses esmenes a aquesta llei que han estat distribuïdes pel canal de washapp. Es proposa als membres de la Comissió Promotora l'estudi i valoració de les esmentades esmenes, així com les que altres grups parlamentaris poguessin presentar.

A partir d'aquesta valoració i de les futures modificacions de la llei, així com les dades de la seva implementació es valorarà al costat de les entitats signants de la Carta als el govern realitzar noves iniciatives.

Miquel Ibarz pregunta si hi ha un únic text actualitzat de la llei IMV que incorpori les modificacions efectuades en els diversos decrets. Es proposa fer consulta a Sixte Garganté. (Nota: després d'efectuar aquesta consulta s'adjunta enllaç a el text consolidat de la llei IMV i arxiu en format pdf. Veure: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5493 )

Text consolidat de la llei IMV i arxiu en format pdf.

 

3.- Rellançament registre esmenes lectura única i propostes

Es proposa registrar les dues últimes esmenes de lectura única que no van poder sotmetre a debat i votació en l'anterior legislatura a partir de la constitució de el nou Parlament.

També es proposa valorar col·lectivament la presentació de noves modificacions de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania, aquelles de caràcter harmonitzador amb la llei de l'IMV sempre que millorin la llei RGC, i aquelles que es desprenen de l'experiència en la implementació de la llei a través de l'experiència d'assessorament.

Miquel Ibarz proposa considerar els límits de capital mobiliari per accedir a la RGC.


 

4.- Diversos

- Manuel Ortiz informa que el protocol d'empadronament pot descarregar-se del web de l'Fòrum de Sindics/ques de Greuges de Catalunya. Es responsabilitza de baixar-lo i facilitar-ne la distribució.

- Encarna informa de diverses gestions i contactes amb el moviment feminista i amb l'entitat IAC-CATAC sobre l'extensió de el suport a les iniciatives en marxa.

- S'està pendent de la comunicació i gestió a síndics de greuges de Catalunya sobre el cas de Mustafa.

- S'ha distribuït la documentació de Manoli sobre la situació de la seva prestació de la RGC després d'obtenir el reconeixement de l'reurso per al seu estudi i resposta.


 

ACORDS

- Aportar la quantitat de 20 euros a la campanya sobre la llei estatal de l'habitatge i donar suport a les diverses iniciatives, així com difondre el Manifest.

- Estudiar esmenes presentades a l'IMV, seguir la tramitació i valorar noves iniciatives a impulsar.

- Registrar novament les últimes esmenes de lectura única després de la constitució de el nou Parlament i estudiar la presentació de noves esmenes tal com s'indica en l'apartat 3 d'aquesta acta.


 

Les aportacions per a cobrir les despeses per a les demandes en tramitació s'efectuaran a el nº de compte de la Comissió Promotora indicant finalitat "aportació despesa demanda" i el nom de l'entitat o persona solidària. Es dóna el vistiplau a la proposta.

Aportacions a l'Nº Compte: ES47 3025 0001 1714 3351 6817


 

Propera reunió per videoconferencia de la Comissió Promotora dimecres 3 març 2021 a les 17:00 h.


 

Barcelona, 18 febrer 2021


 

Redacta Acta: Diosdado Toledano


 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:    Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 
Joomla templates by a4joomla