Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   20/03/2019

ACTA N º 137

 

Assisteixen a la reunió:Patrizia Manzo, Miquel Ibarz,Laura Marino, Manuel Ortiz, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Najat Yedri. Justifiquen absència: Josep Busquets, Erika Fabregat, Sandra Filippella, Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante, Juan Ramón Martín, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Valentín Redondo, Pepe Rodado i Xan Da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

 

1.- Valoració sessió de la Comissió Treball Social, Afers socials i famílies del Parlament de Catalunya, reunida el 13 de març 2019. Propostes.

2.- Informació situació reclamacions i compliment resolucions GAIP

3.- Qüestió sobre els complements de les pensions no contributives

4.- Punts d'assessorament i mediació assumpte transparència amb el GAIP

5.- Presentació moció ajuntament Barcelona

6.- Convocatòria Assemblea general i propostes noves accions

7.- Diversos

 

1.- Valoració sessió de la Comissió Treball Social, Afers socials i famílies del Parlament de Catalunya reunida el 13 de març 2019. Propostes.

 

El desenvolupament de la Comissió parlamentària de Treball Social, Afers socials i famílies va posar en evidència la pèrdua de credibilitat del conseller Chakir el Homrani i el director general d'Economia social sobre la seva gestió de la Renda Garantida de Ciutadania. Excepte la representant parlamentaria d'ERC que va justificar la gestió d'una conselleria sota responsabilitat del seu partit, la resta de grups parlamentaris van despullar la mala gestió, l'opacitat en la informació pública i van exigir el compliment de la moció aprovada el 22 de novembre per al Parlament que obliga el Departament de Treball a revisar totes les sol·licituds rebutjades fins a la data. Fins i tot la representant de JuntsxCat va prendre distàncies davant la gestió de Chakir el Homrani i va fer seves les crítiques del Síndic de Greuges de Catalunya.

Algunes de les informacions, valoracions i propostes del Document d'observacions a l'Informe sobre aplicació i efectivitat de la llei RGC, elaborat per la Comissió Promotora RGC, i registrat el passat 8 de març, van ser recollides i plantejades pels grups parlamentaris.

La manca de resposta del conseller a gran part de les exigències i aclariments plantejades pels grups parlamentaris, i les inconsistències o manipulacions de dades en les que va respondre, confirmen les advertències i denúncies que la Comissió Promotora de la RGC realitza des de fa temps.

Després de les valoracions, es proposa reprendre els contactes amb els grups parlamentaris per valorar altres iniciatives i mesures, entre elles la posada en marxa d'una comissió d'investigació parlamentària i l'impuls a una auditoria independent. També es proposa continuar la difusió del desenvolupament de la Comissió parlamentària a través de l'enllaç del Canal Parlament:

https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8342005&p_cp3=8342467

2.- Informació situació reclamacions i compliment resolucions GAIP

S'informa de la notificació d'admissió a tràmit, amb el número 129/2019, de la segona reclamació a la Comissió de garantia del dret a l'accés a la informació pública (GAIP) registrada el passat 8 de març, davant la resolució denegatòria del Departament de Treball, Afers socials i famílies notificada el passat 15 de febrer, a la sol·licitud d'informació pública registrada el 15 de gener de 2019.

S'informa que s'està a l'espera del compliment de la resolució 114/2019 (28 de febrer al 2019) de l'GAIP que obliga el Departament de Treball, Afers socials i famílies a donar complerta resposta en un termini de 20 dies des de la comunicació de la resolució a la sol·licitud d'informació pública registrada el 31 d'agost 2018.

En funció de la resposta del Departament de Treball, es valorarà que altres iniciatives o gestions realitzar.

 

3.- Qüestió sobre els complements de les pensions no contributives

S'informa de la recepció a través de la llista de distribució de la RGC d'una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya on es denuncia que l'any 2018 els perceptors d'una pensió contributiva de jubilació i invalidesa van rebre de manera indeguda ingressos inferiors als que estableix la llei de la RGC. En aquesta carta es demana a la Comissió Promotora de la RGC que es faci ressò d'aquesta queixa.

Després d'una ronda de valoracions es proposa connectar amb la persona que ha presentat la queixa al Síndic de Greuges per estudiar la denúncia, i en cas de confirmar-se, adoptar les mesures i iniciatives oportunes

 

4.- Punts d'assessorament i mediació assumpte transparència amb el GAIP

Punts d'assessorament

A Terrassa s'ha creat nou equip d'assessorament que continua els treballs de l'anterior en un nou local cedit per l'ajuntament.

A Manresa la Federació d'associacions de veïns deixa un local per a assessorament RGC. L'equip d'assessorament es troba en procés de constitució.

Des de Lleida un grup de persones voluntàries ens han escrit per informar que estan preparant un projecte per oferir assessorament, i ens demanen dades i documentació. Es proposa connectar amb aquest grup.

Mediació GAIP sol·licitud transparència realitzada per Juanjo

Juanjo informa sobre el contingut de la mediació, i les justificacions no fonamentades de la responsable del SOC, que es va sol·licitar constessin en acta.

D'aquesta informació destaca, la confirmació que alguns recursos contenciosos administratius la data de judici estaven pròximes, les persones demandants han percebut l'abonament de la prestació d'RGC. La responsable del SOC va admetre que s'havien comès errors i per això abonaven la prestació si enviar cap resolució.

Davant l'evidència que el Departament de Treball no vol que es produeixin sentències que posarien en qüestió la credibilitat de la seva gestió han optat per aquesta via.

Es proposa fer gestions amb les persones que han efectuat els recursos i han percebut la prestació, també el presentar com Comissió Promotora una nova sol·licitud d'informació sobre l'assumpte, i fer comunicació general per animar les persones que han presentat recursos d'alçada a què prossegueixin la via del Recurs d'Contenciós Administratiu pels seus evidents resultats positius.

 

5.- Presentació moció ajuntament Barcelona

Laura Marino informa que el proper divendres 29 de març es presentarà una moció de suport a la plena implementació de la RGC a l'ajuntament de Barcelona.

El contingut de la moció segueix les pautes de les mocions aprovades recentment en altres ajuntaments, incorporant dos nous punts. Després de la seva lectura, les persones participants de la Comissió Promotora donen el vistiplau.

Es formarà una delegació per assistir al ple, i es recolliran les dades per gestionar l'entrada a l'ajuntament. Es queda a l'espera de conèixer l'hora aproximada de la seva presentació al Ple.

 

6.- Convocatòria Assemblea general i propostes noves accions

Amb l'objectiu d'informar, debatre i adoptar noves iniciatives de mobilització en defensa de la Renda Garantida de Ciutadania es proposa convocar una Assemblea General després de Setmana Santa. Es proposen com a dates possibles el 24 i 25 d'abril, o bé, el 2 o 3 de maig. Es gestionarà la reserva de local per a l'Assemblea.

L'acció agendada al mes d'abril s'ajorna al mes de maig, pendent major concreció en la propera Assemblea General. Sobre el format de la propera acció, es consideren diverses opcions i modalitats, en la mesura dels compromisos de suport i solidaritat que s'obtinguin en les pròximes setmanes.

 

7.- Diversos

S'informa de la edició d'un llibre que recull un acte convocat per ATTAC-Acordem, on es recullen les diverses intervencions de moviments socials, entre les quals el tema de la Renda Garantida de Ciutadania exposat per un representant de la Comissió Promotora. Es proposa col·laborar econòmicament en la part corresponent.

 

ACORDS

- Fer una nova ronda amb els grups parlamentaris per explorar possibles iniciatives després de la reunió de la Comissió parlamentària de Treball, Afers socials i famílies.

- Posar-se en contacte amb persona que va presentar denúncia davant el Síndic de Greuges de Catalunya sobre l'abonament incorrecte dels complements a pensions no contributives.

- Realitzar sol·licitud informació pública com a Comissió Promotora sobre els recursos al contenciós administratiu i situació.

- Prosseguir la construcció dels punts d'assessorament i connectar amb grup voluntari de Lleida.

- Realitzar gestions per a entrada delegació al ple de l'ajuntament de 29 de març.

- Convocar Assemblea General un cop s'hagi reservat local en alguna de les dates previstes.

 

Propera reunió dimecres 3 abril 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 22 març 2019

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

CARTA AL CONSEJERO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS SR. CHAKIR EL HOMRANI

 

La pobreza en Cataluña afecta a más de millón y medio de personas, de las cuales cerca de 350.000 sufren las terribles penalidades de la pobreza severa.

El derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía para las personas y familias en situación de pobreza, que les asegure los mínimos de una vida digna, sigue sin aplicarse a la mayoría de personas vulnerables y se deniega de manera injusta a la gran mayoría de personas solicitantes.

De las 133.746 nuevas solicitudes acumuladas desde 15 de septiembre de 2017 hasta finales de 2018, solo se han aprobado entre prestaciones de Renta Garantizada de Ciudadanía y complementos de pensiones no contributivas y prestaciones sociales hasta enero de 2019, la cantidad de 10.468.  Estas cifras son un escándalo que muestra el grave incumplimiento de la ley de la RGC, así como la falta de humanidad y de sensibilidad social por parte de usted y de los responsables de dicha gestión en el Departamento de trabajo, asuntos sociales, y en especial, de la Dirección General, el Tercer Sector, las cooperativas y la Autoempresa. 

Para tapar esta pésima gestión y mala voluntad política, manipulan los datos de la implementación de la ley cuando suman prestaciones diferentes como son la RGC y los complementos de pensiones y prestaciones sociales, o sencillamente se niegan a dar la información solicitada a través de la ley de transparencia de la información pública, como por ejemplo la cantidad de solicitudes de RGC de personas sin hogar, el número de resoluciones aprobadas y denegadas para este colectivo, o esconden las instrucciones emitidas por la Dirección General de Economía social al personal que valora las solicitudes y elabora las resoluciones de aprobación (poquísimas) y de rechazo (la gran mayoría).

Afortunadamente, la Comisión de Garantía del derecho de acceso a la información pública ha resuelto recientemente a favor de la reclamación presentada por la Comisión Promotora de la RGC y les ha dado un plazo de veinte días para que aporten toda la información solicitada.

Sin embargo, a solicitudes de información presentadas el pasado 15 de enero y 6 de febrero, han elevado su grado de opacidad enviando resoluciones desestimatorias….

¿Qué esconden? ¿A que tienen miedo? ¿A que decenas de miles de familias y personas vulnerables descubran que les están hurtando su derecho? ¿A que la ciudadanía de Cataluña tome nota de su gestión bananera en un derecho que es de todos y todas, y en consecuencia exija responsabilidades?

El lema de “Rescatemos las personas” nos acompaño en la larga movilización de cerca de seis años hasta conseguir que la ley de la RGC fuera aprobada por unanimidad el 12 de julio 2017 en el Parlamento de Cataluña.

No vamos a desistir hasta que se cumpla plenamente el derecho a la RGC y nadie en Cataluña, especialmente la infancia y las mujeres, sigan sufriendo la pobreza.

Le requerimos a que cambie radicalmente de actitud, respete el derecho a la RGC y devuelva la esperanza a la ciudadanía vulnerable, cumpla el mandato del Parlamento para revisar todas las solicitudes rechazadas, cumpla al 100% con la ley de transparencia, cese a los responsables del Departamento de Trabajo y de la Dirección de economía social que incumplen la ley RGC, y si no se siente capaz de todo ello ¡dimita!

Barcelona, 7 de marzo 2017

Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía

 

Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 06/03/2019 

ACTA N º 136 

 

Assisteixen a la reunió: Erika Fabregat, Sandra Filippella, Patrizia Manzo, Manuel Ortiz, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Josep Busquets, Enrique Elejalde, Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante, Miquel Ibarz, Juan Ramón Martín, Laura Marino, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Valentín Redondo, Pepe Rodado, Juanjo Salbia i Najat Yedri. 

Proposta d'Ordre del dia: 

1.- Informació Resolució del GAIP (Comissió de Garantia del dret d'accés a la informació pública) 

2.- Nova reclamació al GAIP 

3.- Registre Document d'observacions al punt 4 de l'Informe d'aplicació i efectivitat de la RGC "i propostes 

4.- Preparació concentració 7 març 

1.- Informació Resolució del GAIP (Comissió de Garantia del dret d'accés a la informació pública) 

S'informa de la recepció de la Resolució de la Comissió de Garanties d'accés al dret a la informació pública de la Generalitat de Catalunya (GAIP). 

En aquesta Resolució es dóna la raó a la reclamació presentada per la Comissió Promotora el 24 de gener passat 2019 i dóna un termini de 20 dies a la Direcció General d'Economia Social a respondre a les qüestions sol·licitades. 

Es valora positivament els termes de la Resolució, que posen en evidència l'opacitat en la gestió informativa de la Direcció general d'Economia Social (s'adjunta resolució GAIP amb la presenta acta) 

2.- Nova reclamació al GAIP 

Davant la resolució denegatòria amb data de 15 de febrer 2019 de la Direcció general d'Economia Social a la nova sol·licitud d'informació pública presentada per la Comissió promotora el passat 15 de gener 2019, s'informa que es registrarà una nova reclamació al GAIP abans de finalitzar la setmana. 

3.- Registre Document d'observacions al punt 4 de l'Informe d'aplicació i efectivitat de la RGC "i propostes 

Després d'actualitzar el Document d'observacions i propostes al punt 4 del "Informe d'aplicació i efectivitat de la RGC" registrat el 28 de desembre passat 2019 a Parlament pel Departament de Treball, afers socials i famílies, es comunica que es registrarà en breu dit document d'observacions i propostes per a coneixement del President del Parlament i dels Grups i subgrups parlamentaris. 

4.- Preparació concentració 7 de març 

Es dóna el vistiplau als cartells confeccionats per Patrizia per a la concentració del dijous 7 de març, a qui s'agraeix el treball efectuat. 

S'acaba de concretar el desenvolupament de la concentració. Així com el registre de la Carta al Conseller de Treball, Afers socials i famílies Sr. Chakir el Homrani. 

ACORDS 

- Presentar nova reclamació davant el GAIP en resposta a la resolució denegatòria a la sol·licitud d'informació pública registrada el 15 de gener el 2019. 

- Registrar al Parlament el Document d'observacions i propostes al punt 4 de l' "Informe d'aplicació i efectivitat de la RGC" 

- Gestionar el desenvolupament de la concentració del dijous 7 de març davant del Departament de Treball, Afers socials i famílies, i registrar la Carta al conseller Sr. Chakir el Homrani 

Propera reunió dimecres 20 de març 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III) 

Barcelona, 10 març 2019 

Redacta Acta: Diosdado Toledano 

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/ 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

 

 

COMUNICAT  de 7 març 2019 

Per exigir el compliment de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania un centenar d'activistes s'han concentrat a les 11 hores de avui dia 7 de març davant del Departament de Treball, Afers socials i Famílies en Carrer Sepúlveda amb Carrer Villarroel, on han tallat el trànsit i han informat dels greus incompliments de la llei pels responsables del Departament de Treball, han comunicat la resolució de la Comissió de Garantia d'accés al dret a la informació pública (GAIP) que dóna la raó a la reclamació presentada per la Comissió promotora de la RGC, el que demostra l'opacitat de la gestió dels responsables de la Direcció General d'Economia Social, i han donat lectura a la carta adreçada al conseller de Treball, afers socials i famílies Sr. Chakir el Homrani (Document annex).
Després de la seva lectura s'ha procedit a registrar-la a l'oficina de gestió empresarial de la Generalitat, romanent les persones concentrades en el seu interior on han celebrat una assemblea i distribuït la carta entre el personal de l'oficina. 

A l'Assemblea s'ha informat de les properes convocatòries de mobilització 8 de Març vaga general de les dones i manifestació a la tarda, 11 de març, 10 hores a Pça Universitat, Manifestació pensionista en commemoració del 100 aniversari de la instauració de l'assegurança obligatòria, dimecres 13 de març a les 11 : 30 hores concentració davant de l'entrada principal del Parlament de Catalunya per exigir al Conseller sr Chakir el Homrani el compliment de la llei RGC, dijous 14 de març a les 18:30 hores acte sobre els "Pactes del silenci" a l'auditori de Calàbria 66.

Després de finalitzar l'Assemblea s'ha desallotjat l'oficina a les 12:15 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania 

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   27/02/2019

ACTA N º 135

 

Assisteixen a la reunió:Erika Fabregat, Enrique García, Miquel Ibarz, Patrizia Manzo, Joan Miquel Ortiz, Manuel Ortiz, Valentín Redondo, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Josep Busquets, Enrique Elejalde, Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante, Juan Ramón Martín, Laura Marino, Mª Carmen Montserrat, Pepe Rodado, Xan Da Torre i Najat Yedri.

 

Proposta d'Ordre del dia:

 

1.- Esborrany document d'observacions i propostes sobre l'Informe d'aplicació i efectivitat del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.

2.- Preparació concentració dijous 7 de març 2019.

3.- Mocions als ajuntaments

4.- Actes informatius sobre la RGC

 

1.- Esborrany document d'observacions i propostes sobre l'Informe d'aplicació i efectivitat del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.

 

Després distribuir entre l'equip de treball un primer esquema de document d'observacions sobre l'informe, es comunica la distribució d'un esborrany de document. S'explica els principals aspectes del contingut, valoració de l'efectivitat de la implementació de la llei RGC sobre la pobresa severa a Catalunya, valoració del percentatge de sol·licituds rebutjades prenent com a referència les dades referent a la RMI, valoració de l'evolució dels nombres i percentatges de sol·licituds aprovades i rebutjades, valoració de l'absència o silenci d'informacions necessàries en l'Informe, conclusions i propostes adreçades als grups parlamentaris, ajuntaments i entitats socials.

Després d'una primera ronda, s'aporten propostes a l'esborrany com la inclusió de la comissió d'investigació parlamentària, i s’ acorda un termini de 48 hores per aportar noves propostes o modificacions.

Un cop estigui finalitzat el document d'observacions i propostes, es proposa el seu registre al Parlament, distribuir àmpliament, i gestionar una nova reunió o ronda amb els grups parlamentaris, així com altres iniciatives informatives.

 

2.- Preparació concentració dijous 7 de març  2019.

 

El 27 de febrer s'ha presentat la corresponent comunicació al Departament d'Interior sobre la convocatòria de concentració del dijous 7 de març.

S'exhibeix una careta de Vendetta per posar-la en la concentració i es proposa adquirir una trentena.

S'informa de l'elaboració d'un cartell de convocatòria de la concentració. Es proposa donar-li màxima difusió.

Es proposa comunicar invitació a la concentració a altres entitats com PAH, APE, Marea Pensionista, etc.

Es proposa diversos lemes per a les pancartes en grandària dina 2, una part de les quals les realitzarà Patrizia, i la resta en la propera reunió prevista per al 6 de març: Entre els lemes es plantegen referències al fet que la pobresa té rostre de dona. Contrastar les dades de pobresa a Catalunya amb el nombre de sol·licituds rebutjades i aprovades. Denunciar que la Conselleria de Treball roba els nostres drets en denegar les sol·licituds massivament. Denunciar l'opacitat i mentides en les informacions del Departament de Treball sobre les dades d'implementació de la llei RGC., Etc. S'enviarà una proposta de lemes en breu.

 

3.- Mocions als ajuntaments

 

El company Valentí del Prat de Llobregat informa que el proper 13 de març es debatrà en el ple de l'ajuntament de la localitat una moció similar a les aprovades. S'insisteix en la inclusió en la proposta de moció de l'actualització de l'IRSC el qual està congelat des de 2010. (després de la reunió Valentí confirma aquesta inclusió en la moció)

Nota: Hores després de finalitzada la reunió es rep la informació que l'ajuntament de Badia del Vallès ha aprovat en el ple la moció de suport a la RGC.

 

4.- Actes informatius sobre la RGC

Agenda d'propers actes informatius sobre la RGC:

- Dissabte 2 de març, a les 10 hores, al Seminari conciliar, carrer Diputació 231, ponent Diosdado.

- Dimecres 6 de març a Terrassa, ponent Juanjo Salbia (pendent hora i lloc)

- Divendres 15 de març, 18 hores, a Vilanova i la Geltrú (pendent lloc), ponent Diosdado

- Dijous 21 de març, 18:30 hores a Sant Adrià del Besòs (pendent lloc).

 

ACORDS

- Finalitzar document d'observacions i propostes a l'Informe d'aplicació i efectivitat de la llei RGC, i registrar-lo en el Parlament la setmana que ve, així com gestionar reunió o ronda amb els grups parlamentaris.

- Comunicar el nostre reconeixement als ajuntaments que han aprovat mocions i prosseguir la seva presentació en l'àmbit municipal

- Adquirir 30 caretes de vendetta per a la concentració del 7 de març. Comunicar invitació a les entitats socials solidàries.

 

Propera reunió dimecres 6 de març 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 28 febrer 2019

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla