Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   20/02/2019

ACTA N º 134

 

Assisteixen a la reunió:Patrizia Manzo, Manuel Ortiz, Diosdado Toledano, Xan Da Torre i Najat Yedri.Justifiquen absència: Josep Busquets, Erika Fabregat, Miquel Ibarz, Enrique Elejalde, Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante, Juan Ramón Martín, Laura Marino, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Valentín Redondo, Pepe Rodado i Juanjo Salbia.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació resolució denegatòria sol·licitud informació pública i proposta.

2.- Registre de les al·legacions de la Comissió Promotora a l'esborrany de reglament de la llei RGC. Noves al·legacions d'altres entitats.

3.- Declaracions del Síndic de Greuges de Catalunya

4.- Informació nova moció aprovada en ajuntament de Vilafranca del Penedès.

5.- Preparació concentració 7 de març i propostes

6.- Propostes de compromisos de solidaritat

 

1.- Informació resolució denegatòria sol·licitud informació pública i proposta.

Amb data de 15 de febrer es va rebre la resolució denegatòria del Departament de Treball a la sol·licitud d'informació pública registrada per la Comissió Promotora el 15 de gener 2019. En aquesta resolució es considera abusiva la sol·licitud d'informació presentada, i en els fonaments de dret es posa en qüestió la bona fe de la sol·licitud, entre altres consideracions.

Es valora la trajectòria de les sol·licituds d'informació pública presentades i les respostes obtingudes del Departament de Treball, particularment la que es va registrar el 31 d'agost de 2018, i que a hores d'ara es troba en procés de resolució al GAIP després d'haver presentat la corresponent reclamació.

Es descriuen les diverses manipulacions informatives sobre les dades de la implementació de la llei RGC, i la necessitat d'obtenir una informació clara i suficient per a poder avaluar correctament la implementació de la llei. La sol·licitud registrada el passat 15 de gener preguntava sobre dades que permetin una avaluació més fonamentada d'aquesta implementació.

La resolució denegatòria només es pot entendre com una expressió reiterada d'opacitat pel Departament de Treball en la implementació de la llei RGC.

Com a resposta, en el terreny legal, a la resolució denegatòria es consideren els procediments legals de recurs potestatiu o reclamació al GAIP. Es proposa consultar a l'advocat Marc Vilar sobre el procediment legal que s'ha d'emprendre, i posar-lo en marxa tenint en compte el termini legal.

 

2.- Registre de les al·legacions de la Comissió Promotora a l'esborrany de reglament de la llei RGC. Noves al·legacions d'altres entitats.

S'informa del registre legal el 11 de febrer 2019 de les al·legacions presentades per la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania a l'esborrany de reglament de la llei RGC.

En compliment de l'acord de la reunió anterior, tant el document d'al·legacions, com el de valoració, ha estat distribuït àmpliament entre els membres de la Comissió Promotora, de les entitats socials i cíviques que col·laboren, grups parlamentaris i mitjans de comunicació.

Amb posterioritat hem tingut coneixement i facilitat la seva distribució, de les al·legacions presentades per la Federació de Municipis de Catalunya (registrades el 13 de febrer al 2019), i per Podem.

 

3.- Declaracions del Síndic de Greuges de Catalunya

Es valora positivament les declaracions del Síndic de Greuges de Catalunya del passat 11 de febrer sobre les 600 queixes rebudes de sol·licitants de la Renda Garantida de Ciutadania, lamentant la deficient gestió de l'administració i criticant l'excessiva burocràcia. Veure links:

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190211/sindic-tercer-sector-acusan-govern-poner-trabas-renta-garantizada-7298406

https://www.social.cat/noticia/9636/les-politiques-socials-centren-una-de-cada-tres-queixes-al-sindic-de-greuges

Es proposa acumular les diverses reclamacions i al·legacions en curs, al costat de les signatures recollides, per fer una pròxima entrega al Síndic de Greuges.

 

4.- Informació nova moció aprovada en ajuntament de Vilafranca del Penedès.

S'informa de l'aprovació el 19 de febrer de 2019 d'una nova moció de suport al ple compliment de la llei de la RGC per l'ajuntament de Vilafranca del Penedès.

S'expressa el reconeixement a aquest ajuntament, i es queda a l'espera d'obtenir el document final aprovat.

 

5.- Preparació concentració 7 de març i propostes

Es fa una ronda de propostes sobre l'organització de la concentració prevista per al dijous 7 de març a les 11 hores, davant del Departament de Treball en carrer Sepúlveda nº148 / cantonada amb Villarroel.

Es sol·liciten lemes per als cartells a portar a la concentració, els quals acabaran de concretar-se en la propera reunió. S'informa que es procedirà a presentar la comunicació al departament d'interior.

S'exposa una proposta de mobilització més contundent en el mitjà termini, que es debatrà a la propera reunió.

 

6.-Propostes de compromisos de solidaritat

S'informa de les iniciatives de diverses campanyes i mobilitzacions que susciten un ampli consens, i que es proposa que la Comissió Promotora de la RGC manifesti el seu suport a:

- Condonació del deute de pobresa energètica. Concentració a Pl. Sant Jaume, a les 19:30 hores el 20 de febrer, convocada per l'Aliança contra la pobresa energètica.

- Campanya per una gestió de l'aigua pública i democràtica. Participació en l'assemblea general convocada el 22 de febrer, a les 18:30 hores al Centre cívic Cotxeres de Sants.

- Mobilització de les dones del 8 de març

 

ACORDS

- Presentar la corresponent iniciativa legal, després de l'oportuna consulta jurídica, en resposta a la resolució denegatòria a la sol·licitud d'informació pública registrada el 15 de gener el 2019.

- Acumular nova documentació per a fer entrega al Síndic de Greuges de Catalunya.

- Preparar la concentració convocada per al dijous 7 de març a les 11 hores davant de Departament de Treball (Sepúlveda 148, cantonada amb Villarroel).

- Donar suport a les campanyes i mobilitzacions propostes

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 27Josep Busquets, Erika Fabregat, Miquel Ibarz, Enrique Elejalde, Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante, Juan Ramón Martín, Laura Marino, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Valentín Redondo, Pepe Rodado i Juanjo Salbia.

 de febrer 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 21 febrer 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

ACTA N º 133

 

Assisteixen a la reunió:Gayane Arilbelujan, Erika Fabregat, Miquel Ibarz, Lo Ceco, Patrizia Manzo, Laura Marino, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Manuel Ortiz, Valentín Redondo, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Josep Busquets, Enrique Elejalde, Ramón Franquesa, Enrique García,Neus Escofet, Sixte Gargante,Juan Ramón Martín, Eloy Navarro, Manel Navarro, Ignacio Nieto, Pepe Rodado, i Najat Yedri.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació mocions aprovades en ajuntaments.

2.- Situació esborrany reglament i aportacions.

3.- Publicació noves dades pel Departament de Treball implementació RGC

4.- Preparació concentració 7 de febrer i propostes per al 7 de març

5.- Nous punts d'assessorament

6.- Informació debat PR el 30 gener 2019 al Parlament

 

1.- Informació mocions aprovades en ajuntaments.

En el marc de la campanya per promoure mocions als ajuntaments de Catalunya en suport de la plena implementació de la RGC (per auquesta tasca es va distribuir un model de moció des de la Comissió Promotora), s'han obtingut els primers resultats:

- Moció aprovada per unanimitat en el Ple de l'ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de 28 de gener 2019 (s'adjunta amb la present acta la moció aprovada en format PDF)

- Moció aprovada en el ple de l'ajuntament de Cornellà el 31 de gener 2019

- Moció aprovada en el ple de l'ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda el 31 de gener el 2019.

Estan en marxa la presentació de mocions similars en altres ajuntaments, el 19 de febrer a Vilafranca del Penedès, l'última setmana del mes a Barcelona ciutat.

La Comissió Promotora felicita els ajuntaments que han aprovat aquestes mocions.

 

2.- Situació esborrany reglament i aportacions.

El 25 de gener, la representació de la Comissió Promotora de la RGC rep la comunicació de la Direcció d'Economia Social, el Tercer Sector, les cooperatives i la Autoempresa amb l'últim esborrany de Reglament, diversa documentació annexa, així com les indicacions i email per a realitzar les al·legacions.

En una primera reunió de treball, on participen Sixto, Juanjo i Diosdado, s'estableix el calendari de treball per a realitzar una valoració detallada del nou reglament, i el document d'al·legacions corresponent. El document d'al·legacions ha de ser presentat abans del venciment del termini de 15 dies hàbils a comptar des del 25 de gener.

Tant el document de valoració, com les al·legacions seran distribuïdes entre els membres de la Comissió promotora, entitats socials, municipals i grups parlamentaris

 

3.- Publicació noves dades pel Departament de Treball implementació RGC

S'informa que després d'un buit informatiu al web del Departament de Treball des 15 de setembre de de 2018, sobre les dades d'implementació de la RGC, s'han publicat les principals dades actualitzades l'11 de gener de el 2019.

En aquesta documentació s'informa que les noves sol·licituds des de 15 de setembre de 2017 ascendeixen a 133.746, i 29.094 expedients vigents. Les sol·licituds aprovades de RGC i complements de prestacions des de 15 de setembre 2018 a 11 de gener 2019 sumen 4.847 (en el període anterior 15 setembre 2017 a 15 setembre 2018 s'havien aprovat 5.621). La suma total de noves sol·licituds aprovades, conjuntament d'RGC i complements prestacions des 2017.09.15 a 2019.01.11 ascendeix a 10.468. D'aquesta quantitat no es té informació del nombre que s'abona realment (després de descomptar els casos en què s'hagi trobat feina, i de suspensió i extinció d'expedients).

No obstant això, no es desglossa el nombre de sol·licituds aprovades en prestacions de RGC, i complements de RGC, el que dificulta la valoració.

Es reconeix la presentació de 9.300 recursos d'alçada, dels quals només s'han resolt i notificat 1.260, i només s'han aprovat 109 recursos. La nova dada de l'informe, que desmenteix la seva negativa a reconèixer l'incompliment del silenci positiu en la seva resposta a la sol·licitud d'informació pública registrat el 31 d'agost 2018, és que ara es reconeix l'existència de 320 reclamacions per silenci positiu, s'han revisat 137, i s'han estimat 11 de les reclamacions.

 

4.- Preparació concentració 7 de febrer i propostes per al 7 de març

La concentració prevista per al 7 de febrer s'iniciarà amb una informació de la situació i incompliments de la llei RGC, prosseguirà amb els testimonis de persones sol·licitants a qui s'ha denegat la prestació, o se'ls marea amb requeriments de documentació innecessaris, i finalitzarà amb intervencions de moviments socials, com Marea Pensionista, que donen suport a la concentració.

Es distribueix la logística de l'acte, pancarta, equip de so, enregistrament de la concentració de l'acte, etc.

Es proposen noves idees per a la concentració del proper 7 de març.

 

5.- Nous punts d'assessorament

S'informa de la petició i oferiment de persones voluntàries per crear un nou punt d'assessorament a Manresa.

 

6.- Informació debat PR el 30 gener 2019 al Parlament

S'informa que representants parlamentaris de CUP i Ciutadans van comunicar a un representant de la Comissió Promotora el rebuig parlamentari a una Proposta de resolució (PR) de Ciutadans al Parlament de Catalunya, que recollia denúncies registrades per la Comissió promotora sobre les causes de l'important nombre de sol·licituds que no subscrivien la realització de plans d'inserció social i/o laboral, renunciant des del principi al complement de 150 euros mensuals. L'existència de testimonis de persones sol·licitants d'RGC, que havien estat orientats a les oficines del SOC a no subscriure aquests plans, havien generat lògica preocupació a la Comissió Promotora.

El contingut del punt 1 d'aquesta PR, que va ser rebutjat, en comptar només amb els vots a favor de Ciutadans i CUP, en contra de JuntsxCat i ERC, i les abstencions del PP, PSC i A Comu-Podem, diu el següent : "Realitzar, en un termini màxim de 3 mesos des de l'aprovació d'aquesta resolució, un estudi sobre els motius que porten a les persones que han sol·licitat la Renda garantida de Ciutadania a no acollir-se a la Prestació Complementària d'Activació i Inserció (PCAI) . "

Després de conèixer aquesta informació, es proposa fer gestions cap als grups parlamentaris i sol·licitar-los que informin i consultin a la Comissió Promotora sobre els temes relatius a la Renda Garantida de Ciutadania, amb l'objectiu d'evitar que, iniciatives com aquesta PR, el contingut recollia inquietuds manifestades per aquesta Comissió Promotora, siguin rebutjades.

 

ACORDS

- Expressar el reconeixement als ajuntaments que han aprovat mocions de suport a la plena implementació de la RGC. Estendre la seva presentació a altres ajuntaments.

- Presentar les al·legacions que corresponguin a l'esborrany del reglament de la llei RGC dins el termini indicat, i distribuir-al conjunt d'entitats socials i grups parlamentaris.

- Preparar l'acte del 7 de febrer amb el desenvolupament indicat

- Reforçar les vies de diàleg i consultes amb els grups parlamentaris amb l'objectiu de fer respectar plenament la llei RGC.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 20 de febrer 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

 

Barcelona, 8 febrer 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

COMUNICAT REUNIÓ AMB GRUPS PARLAMENTARIS EL 24 DE GENER 2019

 

El 10 de desembre passat de 2018 es va registrar al Parlament de Catalunya un "Plec de demandes socials, cíviques i polítiques al Parlament de Catalunya".

Per tractar d'aquestes demandes, va tenir lloc el 24 de gener al Parlament, una trobada entre una delegació dels moviments, organitzacions i entitats socials que van subscriure el plec reivindicatiu, i els representants dels grups parlamentaris.

Pels grups parlamentaris van participar representants de Ciutadans, ERC, JuntsxCataluña, PSC i Catalunya en Comú-Podem. La CUP va justificar la seva absència per problemes de comunicació.

Per la delegació de moviments socials van participar representants d'Assemblea Groga, Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, Coordinadora d'assemblees de treballadors en atur de Catalunya, Marea Pansionista, Marea Blanca i RiderxDrets. Es va justificar l'absència dels representants d'Elit Taxi i Sindicat de LLogaters/es per problemes d'agenda.

Es va iniciar la reunió amb una ronda dels representants socials que van destacar les principals demandes, la urgència de revertir les retallades socials en salut i educació, realitzar polítiques socials que garanteixin drets bàsics de les pensionistes, pel dret a un habitatge accessible, garantir els drets laborals i combatre la precarietat i falsos autònoms, implementar plenament la Renda garantida de Ciutadania i actualitzar l'IRSC. Per fer efectives aquestes demandes es va proposar mesures fiscals que incrementin els recursos, i donar llum verda al debat dels pressupostos generals de l'estat sobre la base de l'acord entre Units- podem i PSOE, la qual cosa suposaria un increment notable dels recursos per elaborar un pressupost de la Generalitat més social, que inclogui les partides que garanteixin les demandes plantejades. Es va concloure amb una proposta de crear una comissió entre les dues representacions per continuar aquest diàleg social.

A continuació, es va realitzar una ronda de respostes dels representants parlamentaris que van expressar la seva disponibilitat, amb diversos matisos, a dialogar sobre les demandes presentades, estudiar la seva incidència en els pressupostos, o la possibilitat de tramitar-les a través de les diferents vies parlamentàries.

Finalment, la reunió va concloure amb el compromís d'una propera reunió un cop es conegui l'avantprojecte de pressupostos de la Generalitat per 2019. També es va manifestar pels grups parlamentaris la seva disponibilitat a reunir-se per tractar les demandes específiques dels diversos moviments socials que subscriuen el document presentat.

Barcelona, ​​gener 2019

Delegació formada per representants de: Assemblea Groga, Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, Coordinadora d'assemblees de treballadors en atur de Catalunya, Marea Pensionista, Marea Blanca i RiderxDerechos

ASSEMBLEA GENERAL RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA   24/01/2019

 

ACTA D’ACORDS

 

L'Assemblea té lloc a la Sala principal del Casal de Barri Pou de la Figuera. Hi participen més de 50 persones, entre persones afectades i representants d'entitats solidàries com Afectats de BB Serveis, APE, Coordinadora d'assemblees de treballadors en atur de Catalunya, Les Kellys de BCN, PAH de Barcelona, ​​PAC, Sopar de pedres, i voluntaris / es dels diversos punts d'assessorament, arribats des de diferents localitats de Barcelona, ​​Girona i Tarragona

 L'Assemblea General es va desenvolupar amb dos punts d'ordre del dia:

 

1.- Informació gestions i iniciatives realitzades en defensa del ple compliment de la llei RGC

Els membres de la Comissió Promotora de la RGC informen de les diverses gestions i iniciatives realitzades des de l'última Assemblea general:

- S'ha registrat en el matí del 24 de gener la reclamació davant la Comissió de Garantia del dret a l'accés a la informació pública (GAIP), davant el greu incompliment de la sol·licitud d'informació pública registrada el 31 d'agost de 2018.

- S'informa de la reunió que ha tingut lloc amb una representació dels grups parlamentaris per abordar el plec de demandes socials, cíviques i polítiques registrat el 10 de desembre 2018.

En aquesta reunió es sol·licita l'actualització de l'IRSC, congelat des de 2010, en el marc pressupostari de 2019. Aquest indicador serveix per calcular la prestació de la RGC, la seva actualització amb l'increment de l'IPC acumulat permetria un notable increment de la prestació. També es demana la plena implementació de la RGC davant el bloqueig existent. Els representants de PSC, Catalunya en Comú-Podem i Ciutadans manifesten el seu suport a les demandes de la RGC. Es conclou amb el compromís d'una nova reunió, un cop s'hagin presentat l'avantprojecte de pressupostos de la Generalitat per 2019.

- També s'informa de la reunió de la delegació de la Comissió Promotora amb representants de la Taula del Tercer Sector, de Càritas i Creu Roja, on es coincideix en la preocupació sobre la mala gestió del govern de la Generalitat a la implementació de la RGC , així com del compromís d'incrementar la col·laboració en defensa del ple compliment de la RGC.

 

2.- Convocatòria de concentracions el Dijous 7 de febrer i 7 de març davant del Departament de Treball, assumptes socials i famílies

S'informa de la convocatòria de protesta, per exigir el ple compliment de la RGC el dijous 7 de febrer, i dijous 7 de març, a les 11 hores del matí, en Carrer Sepúlveda nº 148, cantonada amb Villarroel.

Es proposa fer la major difusió entre les persones afectades i entitats solidàries.

Es diu a posar-se armilles grogues per expressar la nostra indignació i rebel·lia davant les injustícies comeses pel Departament de Treball, assumptes socials i famílies, en denegar massivament les sol·licituds de RGC.

Es diu a portar pancartes i símbols de protesta.

 

A continuació, prenen la paraula diverses persones participants, que proposen:

- Realitzar accions de protesta pacífiques amb més impacte

- manifestar-nos davant la Conselleria d'economia de la Generalitat.

- Utilitzar amb més intensitat les xarxes socials.

- Persones afectades testimonien sobre les injustícies sofertes en diverses denegacions, en requeriments de documentació innecessaris que només pretenen fer perdre el temps, etc.

Després de finalitzar les intervencions, es proposa com a conclusió, que les accions proposades siguin gestionades per la Comissió Promotora, preparant el format i el moment de les accions proposades.

 

3.- Diversos

- La representant de les Kellys de Barcelona informa de la convocatòria de mobilització el proper divendres 1 de febrer a les 18 hores a Pl d'Urquinaona de Barcelona.

- En relació, a la gravació dels vídeos es pren contacte amb diverses persones disposades a realitzar les denúncies. Per malaltia del company que havia de fer la gravació s'organitzarà la gravació un altre dia.

- Es continua la recollida de signatures per presentar sol·licitud al Síndic de Greuges de Catalunya.

 

ACORDS

1.- Convocar concentracions els dies 7 de febrer i 7 de març, a les 11 hores del matí, davant del Departament de Treball, assumptes socials i famílies, carrer Sepúlveda nº 148, cantonada Villarroel. Es diu a a participar amb armilla groga, pancartes, símbols de denúncia, etc.

2.- La Comissió Promotora concretarà les propostes d'acció realitzades en l'Assemblea.

3.- Donar suport a la convocatòria de mobilització que convoca Les Kellys de Barcelona el proper divendres 1 de febrer a les 18 hores a Pl d'Urquinaona.

4.- Realitzar concentració, amb perfomance, el dijous 4 d'abril a Pl Sant Jaume. Pendent concretar hora i format

5.- Organitzar els enregistraments de vídeos de denúncia.

 

Barcelona 27 gener 2018

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   23/01/2019

ACTA N º 132

 

Assisteixen a la reunió:Josep Busquets, Enrique Elejalde, Miquel Ibarz, Mª Carmen Montserrat, Manuel Ortiz, Valentín Redondo, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Erika Fabregat, Ramón Franquesa, Enrique García, Neus Escofet, Sixte Gargante, Patrizia Manzo, Laura Marino, Joan Miquel Ortiz, Juan Ramón Martín, Eloy Navarro, Manel Navarro, Ignacio Nieto, Pepe Rodado, Xan Da Torre i Najat Yedri.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informe d'aplicació i efectivitat del Departament de Treball, afers socials i famílies.

2.- Situació reclamació al GAIP.

3.- Informació reunió amb delegació Taula Tercer Sector

4.- Informació gestions nova moció ajuntaments.

5.- Preparació assemblea general 24 de gener

 

1.- Informe d'aplicació i efectivitat del Departament de Treball, afers socials i famílies.

S'informa què a finals de la segona setmana de gener, una vegada va ser publicat el comunicat, vam conèixer per fonts parlamentàries del registre el 28 de desembre de l'Informe d'aplicació i efectivitat de la llei RGC, dins de l'últim trimestre del 2018 que estableix aquesta llei .

Aquest informe va ser presentat a la Mesa del Parlament per a la seva tramitació el passat 14 de gener.

Dit informe, donat el seu pes en megues, s'ha distribuït pel WhatsApp d'informació de la Comissió Promotora.

En un primer estudi, Diosdado valora críticament els principals elements de l'informe, i comunica que ha redactat un primer esquema-esborrany d'observacions a l'informe. En aquesta apreciació també coincideixen altres persones que l'han llegit.

Es proposa tornar a enviar aquest esquema-esborrany al conjunt de persones que habitualment participen en la Comissió Promotora, per completar i consensuar el document d'observacions a dit informe.

 

2.- Situació reclamació al GAIP.

Després de rebre l'advocat Marc Vidal el document de reclamació al GAIP sobre l'incompliment de la llei de transparència en la sol·licitud d'informació pública registrada el 17 d'agost de 2018 (data a efectes legals 31 d'agost), i ser supervisat per Sixto i Diosdado, s'informa que el document de la reclamació serà registrat el dijous 24 de gener.

Nota: Després de ser registrada la reclamació, ha arribat la comunicació del GAIP on ens informen que ha estat admesa provisionalment a tràmit amb el número corresponent, i que el GAIP ha sol·licitat a l'Administració contra la qual es reclama la remissió de l'expedient, dels antecedents, i d'un informe jurídic.

 

3.- Informació reunió amb delegació Taula Tercer Sector

Juanjo informa de la trobada entre la delegació de la Comissió Promotora i els representants de la Taula del Tercer Sector, juntament amb representants de Càritas i Creu Roja.

Després de l'intercanvi de valoracions i informacions, es va constatar una creixent preocupació davant la implementació de la llei de la RGC.

Es va concloure amb el compromís d'una nova reunió a la segona quinzena de febrer.

 

4.- Informació gestions nova moció ajuntaments.

S'informa que el nou model de moció va ser actualitzat després de conèixer que l'Informe d'aplicació i efectivitat havia estat registrat. A continuació, es fa un repàs de les gestions realitzades:

- Miquel informa que s'ha contactat amb grups municipals i entitats locals dels ajuntaments de Badalona, ​​Blanes, Barberà del Vallès, Berga, Corbera de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Cervelló, etc.

- Valentí informa de les gestions davant l'ajuntament de Prat de Llobregat.

- Manuel informa de les gestions davant l'ajuntament de Mataró.

 

5.- Preparació assemblea general 24 de gener

Es fa proposta de desenvolupament de l'Assemblea general, amb dos punts principals:

- Informació gestions realitzades

- Preparació de la concentració convocada el 7 de febrer, a les 11 hores, davant del Departament de Treball, afers socials i famílies.

 

ACORDS

- Elaborar document d'observacions a l'Informe d'aplicació i efectivitat registrat pel Departament de Treball, afers socials i famílies.

- Registrar el dijous 24 de gener la reclamació davant la Comissió de Garanties (GAIP) per incompliment informació pública.

- Prosseguir les gestions davant els ajuntaments sobre el nou model de moció.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 6 de febrer 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

 

Barcelona, 26 gener 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Joomla templates by a4joomla