DAVANT L'INCOMPLIMENT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE LA DISPOSICION ADDICIONAL SETENA DE LA LLEI DE LA CIUTADANIA 

A les massives denegacions injustes de sol·licituds de prestació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), a l'incompliment del silenci positiu, pel Departament de Treball, afers socials i famílies, que afecta greument un dret bàsic de les persones i famílies vulnerables, s'ha afegit una creixent opacitat en la informació sobre les dades de la implementació d'aquesta llei. 

La dita opacitat informativa s'ha constatat en: 

- L'absència de resposta a importants preguntes realitzades a la sol·licitud d'informació pública registrada el 17 d'agost de 2018 a l’aplicació de la Llei de transparència, davant la qual cosa la Comissió Promotora ha presentat sengles recursos potestatius que no han obtingut resposta en el termini legal. 

- La no actualització des del passat mes de setembre de 2018 de les dades d'implementació de la llei que es publicaven i s'actualitzaven periòdicament des del 26 d'abril a la web del Departament de Treball, afers socials i famílies. 

Finalment, el mateix Govern de la Generalitat ha incomplert la Disposició addicional setena. Informe d'aplicació i efectivitatde la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, que obliga el Govern a presentar al Parlament de Catalunya, dins el quart trimestre del 2018, "un informe sobre l'aplicació i l'efectivitat de la renda garantida de ciutadania durant els dotze primers mesos de vigència de la present llei ". 

Davant l'acumulació d'incompliments de la llei RGC i de la transparència informativa, la Comissió Promotora de la RGC apel·la públicament als grups parlamentaris a emprendre les iniciatives necessàries per fer respectar el ple compliment de la llei RGC i de la disposició addicional setena. 

Barcelona, 11 gener 2019 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania 

 

 Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía 09/01/2019 

ACTA N º 131 

Assisteixen a la reunió: Enrique Elejalde, Erika Fabregat, Miquel Ibarz, Laura Marino, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Manuel Ortiz, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Erika Fabregat, Juan Domínguez, Ana Carla Rosani, Enric Cucarella, Assumpta Barbens, Ramón Franquesa, Enrique García, Pepe Bocanegra, Josep Busquets, Neus Escofet, Sixte Gargante, Nuria Lozano, Carmen Laura Marino, Patrizia Manzo, Juan Ramón Martín, Eloy Navarro, Manel Navarro, Ignacio Nieto, Valentín Redondo, Pepe Rodado i Najat Yedri 

Proposta d'Ordre del dia: 

1.- Incompliment pel Departament de Treball, assumptes socials i famílies de la disposició addicional setena de la llei RGC. Opacitat informativa. Propostes. 

2.- Acció jurídica després de l'absència de resposta als recursos potestatius pel Departament de Treball, assumptes socials i famílies. 

3.- Proposta de guió de vídeo persones afectades per denegacions injustes de la RGC i procediment 

4.- Gestió nova moció ajuntaments, recollida signatures sol·licitud al Síndic de Greuges de Catalunya i plec reivindicatiu al Parlament. 

5.- Situació de l'esborrany de reglament 

6.- Diversos 

1.-Incompliment pel Departament de Treball, afers socials i famílies de la disposició addicional setena de la llei RGC. Opacitat informativa. Propostes. 

S'informa què després d'esgotar-el termini de l'últim quadrimestre de 2018, el Govern de la Generalitat no ha presentat al Parlament el "informe sobre l'aplicació i efectivitat de la Renda Garantida de Ciutadania durant els dotze primers mesos de vigència de la present llei", tal com estableix la Disposició addicional setena de la Llei RGC. 

D'altra banda, es constata l'absència d'actualització fins a la data de les dades sobre la implementació de la RGC al web del Departament de Treball, assumptes socials i famílies des de setembre de 2018. 

Davant l'esmentat incompliment de la llei i l'opacitat informativa es proposa realitzar un comunicat de denúncia que inclogui una sol·licitud pública d'actuació als grups parlamentaris, i davant la opacitat informativa realitzar una nova sol·licitud d'informació pública. 

2.-Acció jurídica després de l'absència de resposta als recursos potestatius pel Departament de Treball, afers socials i famílies. 

Després de les corresponents consultes als serveis jurídics del Col·lectiu Ronda sobre l'absència de resposta en el termini legal del Departament de Treball, assumptes socials i famílies als dos recursos potestatius presentats davant l'incompliment de la sol·licitud d'informació pública, es proposa recórrer a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP). 

Aquest recurs s'ha d'efectuar properament. Un cop es conegui el resultat, sempre queda obert el Recurs al contenciós administratiu. 

3.-Proposta de guió de vídeo persones afectades per denegacions injustes de la RGC i procediment 

Es presenta l'esborrany de guió per a realitzar els vídeos de denúncia davant denegacions injustes de RGC. Després de la ronda d'intervencions s'acorda simplificar la pregunta sobre la situació econòmica. 

Quant al procediment es proposen dues fases. En la primera fase es realitzarien un vídeo personalitzat al conjunt de persones afectades que van mostrar la seva disposició, es proposa realitzar aquest treball durant l'assemblea convocada per al 24 de gener. En una segona fase es distribuiria el guió perquè en els punts d'assessorament, o bé a iniciativa de les persones afectades, es gravin els vídeos que s'enviarien posteriorment a la Comissió promotora de la RGC per a la supervisió tècnica i posterior socialització. 

4.-Gestió nova moció ajuntaments, recollida signatures sol·licitud al Síndic de Greuges de Catalunya i plec reivindicatiu al Parlament. 

- Es proposa distribuir el model de nova moció a presentar en els ajuntaments, entre els grups polítics amb presència municipal que han expressat fins a la data la seva disposició de suport al Dret a la RGC. Laura Marino anuncia que realitzarà gestions cap a l'ajuntament de Barcelona. Altres intervencions anuncien els seus compromisos cap a altres entitats. 

- Sobre la recollida de signatures per al Síndic de Greuges de Catalunya es recorda el paper dels punts d'assessorament per a recollir-les. 

- S'informa que en les pròximes setmanes tindrà lloc la reunió amb els grups parlamentaris per tractar del plec reivindicatiu presentat conjuntament per diferents moviments socials i entitats, entre les quals es troba la Comissió Promotora de la RGC i les seves peticions específiques. 

5.-Situació de l'esborrany de reglament 

Gràcies a la col·laboració de persones solidàries, hem conegut l'últim esborrany de reglament de la llei RGC. En l'actualitat dit esborrany està pendent de la supervisió d'un organisme jurídic oficial. 

En un primer cop d'ull a l'esborrany es mantenen restriccions d'anteriors esborranys en l'aplicació de la llei. Es proposa distribuir aquest esborrany entre la Comissió Promotora per a la seva lectura i anàlisi. 

Un cop, es conegui el resultat dels treballs de l'ens jurídic i es confirmi l'obertura a aportacions públiques en compliment de la llei de transparència, s'intentaria presentar les corresponents aportacions. En el cas que això no fos possible i fos aprovat el Decret del Reglament de la llei RGC, i el contingut d'aquest segueixi vulnerant la llei, es presentarà el corresponent recurs al contenciós administratiu 

6.-Diversos 

S'informa d'una propera reunió amb diverses entitats socials per valorar la situació de la implementació de la llei RGC. 

ACORDS 

- Realitzar comunicat denúncia incompliments del Departament de Treball, assumptes socials i famílies sobre la disposició addicional setena i l'opacitat informativa. 

- Presentar nova sol·licitud d'informació pública. 

- Cursar denúncia davant la Comissió de Garanties (GAIP) per incompliment informació pública. 

- Gestionar el guió del vídeo de denúncia per persones afectades per denegacions injustes 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 23 de gener 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III) 

Propera Assemblea general Renda Garantida Ciutadania, dijous 24 de gener 2019, a les 18 hores al Casal de Barri Pou de la Figuera, carrer Sant Pere Més Baix nº 70 (prop estacions de metro d'Arc de Triomf, Urquinaona, Jaume I) 

Barcelona, 11 gener 2019 

Redacta Acta: Diosdado Toledano 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Comunicació als punts d'assessorament de la Renda Garantida de Ciutadania

 

Enviem document per recollir signatures de persones afectades per denegacions injustes de la sol·licitud de Renda Garantida Ciutadania, amb la finalitat de sol·licitar la intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya.

 

Sol·licitem que persones responsables dels diversos punts d'assessorament gestionin la recollida de signatures i conforme es recullin els plecs amb les signatures els facin arribar a la Comissió Promotora.

 

El termini per a la recollida de signatures iniciat a l'assemblea general de 13 de desembre continuarà fins a la propera assemblea prevista el 24 de gener 2019.

 

En funció de les signatures recollides es fixarà la data per al seu lliurament al Síndic de Greuges a principis de febrer.

 

bones festes

 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

Document recollida signatura

ASSEMBLEA GENERAL RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA   13/12/2018

ACTA D’ACORDS

 

En una tarda desagradable i plujosa, més de 60 persones, afectats/des per incompliments de la llei de la RGC, representants d'entitats solidàries i voluntaris/es dels diversos punts d'assessorament, arribats des de diverses localitats de Barcelona i Tarragona, van participar el dijous 13 de desembre a l'Assemblea General convocada per la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania que es va celebrar a la Sala principal del Casal de Barri Pou de la Figuera.

L'Assemblea General es va desenvolupar amb dos punts d'ordre del dia Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació situació de la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i mesures impulsades en defensa del ple compliment del dret a la RGC

Les dades que ofereix el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la implementació de la RGC en els diversos informes penjats a la seva web en el passat mes de setembre (des de llavors no s'han actualitzat), indica que de les 121.548 sol·licituds de prestacions de RGC i complements de RGC cursades des de 15 de setembre de 2017 fins a setembre 2018, només s'han aprovat 5.621 (4,6%), estant pendents de valoració 16.518 sol·licituds, havent-se rebutjat la resta per diversos motius.

En la resposta a la sol·licitud d'informació pública, l'administració de la Generalitat reconeix que el 15 d'agost de 2018 abonaven 25.510 expedients de prestacions d'RGC, quan al gener de 2017 es van abonar 28.759 expedients de RMI. Altres informacions com el nombre de prestacions de RGC de persones sense llar, o les modificacions d'instruccions del Departament de Treball al personal que valora i resol les sol·licituds d'RGC o complement de RGC, etc., no han estat facilitades.

Davant la constatació del greu incompliment de la llei, no aplicació del silenci positiu, denegacions injustes, desistiments falses, etc., la Comissió Promotora ha impulsat iniciatives en els diversos fronts d'actuació possible:

- Informació a les persones afectades per possible vulneració del dret a la RGC, dels procediments per a realitzar les reclamacions per silenci positiu, recursos d'alçada, i després de la seva denegació, presentar recursos al tribunal del contenciós administratiu. El mateix Departament, ha reconegut que a mitjans d'agost s'havien presentat més de 7.812 recursos d'alçada o reclamacions.

- Posada en marxa diversos punts d'assessorament a Barcelona ciutat, Badalona, ​​Terrassa, Prat de Llobregat, i preparació de nous punts a Mataró, Lleida i Tarragona.

- Sol·licitud d'intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya davant l'incompliment de la llei i la vulneració del dret a la RGC.

- Presentació de diverses peticions al Parlament de Catalunya perquè exigeixi el ple compliment de la llei RGC, el 24 d'abril, 5 de novembre i 10 de desembre de 2018, algunes de les quals van ser recollides en mocions aprovades per majoria parlamentària.A destacar la moció aprovada el passat 22 de novembre que obliga el govern de la Generalitat a revisar la totalitat de sol·licituds rebutjades o desestimades que en aquest mes rondaven el nombre de 50.000 expedients.

- Presentació de mocions als ajuntaments per exigir ple compliment de la llei de RGC.

- Iniciar procediments legals davant l'incompliment de la llei de transparència pel Departament de Treball amb sengles recursos potestatius, què després de finalitzar el termini legal sense resposta, es prosseguirà amb la presentació d'un recurs al Tribunal del contenciós administratiu, etc.

- Diverses accions de protestes davant de la seu del Departament de Treball, Afers Socials i families al carrer Sepúlveda 148.

Després d'exposar els principals fronts d'acció oberts per defensar el dret a la RGC, es dóna pas al següent punt de l'Assemblea.

 

2.- Propostes i intervencions

La representació de la Comissió Promotora de la RGC exposa per a la consideració general i el seu debat les següents iniciatives i propostes d'acció per dur-les a terme en els propers mesos:

- Impulsar una Carta signada col·lectivament al Síndic de Greuges de Catalunya, sol·licitant novament la seva intervenció, amb les dades actualitzades.

- Adoptar accions concertades amb les entitats socials que van registrar la carta reivindicativa el passat 10 de desembre, on s'inclouen les principals demandes de la RGC, per incidir en el debat i aprovació del projecte pressupostari de 2019.

- Preparar concentracions reivindicatives en defensa del dret a la RGC al febrer i març davant del Departament de Treball, Afers Socials i Families, carrer Sepúlveda 148.

- Preparar acció en Pl. Sant Jaume al mes d'abril. Estudiar noves accions de sensibilització i mobilització ciutadana.

 

A continuació, prenen la paraula una dotzena de participants, que van aportar com a idees i propostes:

 

- Davant la gravetat de l'incompliment de la llei, que ha donat lloc al fet que persones per desesperació s'hagin suïcidat, les accions han d'adoptar formes més atractives, prenent l'exemple del moviment de armilles grogues a França, incloent en les accions el símbol de l'armilla.

- Necessitat de denunciar a través de vídeos dels incompliments de la llei.

- Valorar la utilització de xarxes socials com Telegram.

- Preparar accions de més impacte i sensibilització de la ciutadania 

Després de finalitzar les intervencions, es presenta el resum de conclusions i acords de l'Assemblea:

 

ACORDS

1.- Promoure carta col·lectiva al Síndic de Greuges de Catalunya, de persones afectades i d'entitats solidàries. Es dóna un primer termini per recollir-les fins a finals de gener, després de la qual cosa es fixarà data per fer el seu lliurament amb una concentració.

2.- Concertar amb els moviments i organitzacions socials signants del plec reivindicatiu registrat el 10 de desembre, les accions i iniciatives per incidir sobre el debat i votació pressupostos Generalitat 2019. La primera reunió per estudiar aquestes iniciatives: dijous 20 de desembre, 18 hores , local de FAVB en carrer Obradors 8-10.

3.- Convocar concentracions davant del Departament de Treball, Afers Socials i families, carrer Sepúlveda nº 148, els dies 7 de febrer i 7 de març, a les 11 hores del matí. Es crida a la gent que participin portin armilla groga.

4.- Realitzar concentració, amb perfomance, el dijous 4 d'abril a Pl Sant Jaume. Pendent concretar hora i format.

5.- Estudiar noves accions de més impacte simbòlic i de sensibilització, en funció dels esdeveniments, etc.

6.- Realitzar vídeo de denúncia amb les persones afectades. Pendent assenyalar dia per a la seva gravació.

 

Propera reunió de l'Assemblea General dijous 24 de gener 2019 a les 18:00 h. Pendent confirmació de local.

 

Barcelona 15 de desembre 2018

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   12/12/2018

ACTA N º 130

 

Assisteixen a la reunió:Miquel Ibarz, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Manuel Ortiz, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Erika Fabregat, Juan Dominguez, Ana Carla Rosani, Enric Cucarella, Assumpta Barbens, Ramón Franquesa, Enrique García, Pepe Bocanegra, Josep Busquets, Neus Escofet, Sixte Gargante, Nuria Lozano, Carmen Laura Marino, Patrizia Manzo, Juan Ramón Martín, Eloy Navarro, Manel Navarro, Ignacio Nieto, Valentín Redondo, Pepe Rodado i Najat Yedri

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions

2.- Situació recursos potestatius i preparació noves iniciatives davant els tribunals

3.- Registre del plec de demandes socials davant del Parlament

4.- Nou model de moció per presentar als ajuntaments

5.- Preparació Assemblea de persones afectades i entitats. Desenvolupament i propostes.

6.- Diversos

 

1.- Informacions

1.1.- Es dóna lectura a la resposta de la Degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya a la carta enviada. En la seva resposta la Degana respon a la sol·licitud formulada, agraeix el treball d'anàlisi de la Comissió Promotora i expressa la voluntat del Col·legi de treballar pel correcte desplegament de la llei RGC.

1.2.- S'informa de la proposta de reunió amb la Taula del Tercer sector i s'acorda la delegació de la Comissió Promotora.

1.3.- Després gestions amb els grups parlamentaris no hi ha constància fins al dia d'avui, que el govern de la Generalitat vagi a complir l'obligació que estableix la llei de RGC de presentar l'avaluació sobre la implementació d'aquesta llei dins de l'últim trimestre del 2018. Els últims plens del Parlament al desembre, estan fixats per a la setmana (17 a 21 desembre). El proper divendres 14 de desembre es coneixerà l'ordre del dia dels plens, i per tant es podrà comprovar si es realitza o no l'informe indicat.

 

2.- Situació recursos potestatius i preparació noves iniciatives davant els tribunals

Ha transcorregut més d'un mes des del 2 de novembre passat en què va ser presentat el primer recurs potestatiu davant el Departament de Treball i la Direcció d'Economia Social sobre l'incompliment de la Llei de transparència en el punt 12 de la sol·licitud d'informació registrada el 17 d'agost.

Havent-se superat el termini legal, per la qual cosa s'entén rebutjat o denegat dit recurs, s'obre el procediment legal per presentar un recurs al Tribunal del Contenciós administratiu, dins d'un termini de dos mesos. S'informa que s'ha sol·licitat cita al Vogat per emprendre aquesta iniciativa davant el Tribunal.

 

3.- Registre del plec de demandes socials davant del Parlament

Es comunica que el Plec de demandes socials davant el procés d'elaboració i debat del Projecte de Pressupostos de la Generalitat per 2019, i que ha estat subscrit per diverses organitzacions, moviments i entitats socials, entre les quals la Comissió promotora de la RGC, va ser registrat a les oficines del Parlament el passat 10 de desembre. S'ha iniciat els contactes amb grups parlamentaris amb l'objectiu d'establir una ronda de trobades per tractar aquestes demandes (s'adjunta document registrat).

 

4.- Nou model de moció per presentar als ajuntaments

En compliment de l'acordat en anteriors reunions, s'aborda l'esborrany de la nova moció per presentar als ajuntaments elaborat per Manuel Ortiz.

Després de la ronda d'intervencions i aportacions a l'esborrany, s'aprova el contingut de la moció.

Es proposa que com en anteriors mocions, es facin les gestions oportunes per aconseguir el major consens possible sobre aquesta moció amb els grups municipals, i aconseguir la seva aprovació final en els plens municipals.

 

5.- Preparació Assemblea de persones afectades i entitats. Desenvolupament i propostes

Per preparar l'assemblea convocada per demà dijous 13 de desembre a les 18 hores, al Casal de Barri Pou de la Figuera, carrer Sant Pere Més Baix nº 70, es proposa el següent ordre del dia i propostes:

- Estar mitja hora abans al local per organitzar assemblea, taules, cadires, megafonia, etc.

Desenvolupament Assemblea:

S'iniciarà l'assemblea amb una informació sintètica de les dades sobre l'incompliment de la llei RGC, així com de les diverses gestions realitzades i sobre els punts d'assessorament.

A continuació, la comissió promotora farà les següents propostes d'iniciatives i accions per al seu debat a l'Assemblea:

- Sol·licitud de persones afectades i entitats al Síndic de Greuges de Catalunya, amb un termini inicial de recollida de signatures fins a finals de gener, i registrar-lo posteriorment de manera col·lectiva.

- Iniciatives d'acció, si pot ser concertades amb les organitzacions socials que subscriuen les demandes presentades davant el Parlament el passat 10 de desembre, durant el procés de presentació i debat pressupostos Generalitat 2019.

- Agenda de mobilitzacions al carrer de febrer a abril 2019: Concentracions davant del Departament de Treball al c /. Sepúlveda 148, els dies 7 de febrer i 7 de març (dijous)

- Valorar, perfomance en Pl Sant Jaume el dijous 4 d'abril

- Fer nova assemblea de persones afectades per valorar situació i preparar les accions el 24 de gener (pendent local) a les 18 hores. Fixar data per a vídeo amb persones afectades.

Ronda de paraules i conclusions

 

6.- Diversos

Juanjo informa de les gestions davant els ajuntaments per conèixer els procediments de comunicació i empadronament per a les persones sense llar o domicili fix.

 

ACORDS

- Procedir a la presentació del recurs al Tribunal del Contenciós administratiu després del termini legal sense resposta als recursos potestatius presentats.

- Aprovar nou model de moció per presentar als plens dels ajuntaments.

- Gestionar de manera concertada demandes socials presentades al Parlament

- Presentar propostes a l'Assemblea 13 desembre

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 9 de gener 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 13 de desembre 2018

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Joomla templates by a4joomla