COMUNICAT 29 novembre 2018

 

Enviem document d'aportacions i al·legacións a la consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Reglament de la Renda Garantida de Ciutadania, que ha registrat el representant de la Comissió promotora avui 29 de novembre, amb número de registre 0278/41126/2018, en compliment dels acords adoptats al respecte per la Comissió Promotora en la reuniò del passat dimecres 28 de novembre.

 

En aquest document, després d'exposar un seguit de consideracions sobre les deficiències, errors, i incompliments d'aquest procés participatiu, sobre les aportacions que s'orienten en aquesta consulta, i sobre les extralimitacions que s'atorga al Reglament com ara "establir criteris d'interpretació" (veure apartat d'objectius de la iniciativa continguda en el Document relacionat nº1), etc., se sol·licita les següents mesures:

 

SOL·LICITA

1er.- Que tingui per presentat el present escrit i per fetes les consideracions i aportacions en el procés participatiu sobre Consulta pública prèvia sobre l’ elaboració del projecte de Reglament de la Renda Garantida de Ciutadania, per mitjà del qual “Se sotmet a debat públic l’obligatorietat de desenvolupar reglamentàriament la renda garantida de ciutadania”.

2º.- Que s’ obrin els processos d’ audiència i informació pública previstos  als articles 67  i  68  de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

3er.- Que s’ obri el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes regulat a l’ article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

A l'espera d'una resposta ràpida i positiva, i del compliment de la Llei de transparència.

 

Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, (registrada com a grup d'interès al Parlament de Catalunya i en l'administració de la Generalitat)

 

 

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA DE PERSONAS AFECTADAS POR DENEGACIONES INJUSTAS DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA Y ENTIDADES SOLIDARIAS

 

Ante los graves incumplimientos por el Gobierno de la Generalitat de la Renta Garantizada de Ciudadanía, con decenas de miles de denegaciones injustas.

 

Para hacer cumplir el mandato del Parlament de Cataluña, que el pasado 22 de noviembre mandató al Gobierno de la Generalitat revisar todas las solicitudes que han sido rechazadas.

 

Para que se cumpla plenamente el Derecho de la Renta Garantizada de ciudadanía, os convocamos a una ASAMBLEA GENERAL a las personas afectadas por denegaciones injustas, y a las entidades sociales y cívicas que defienden el derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía:

 

Día13 de diciembre (jueves), a las 18 horas (hasta las 20 horas)

LugarCasal de Barri Pou de la Figuera (sala principal), calle Sant Pere Mes Baix nº 70, cerca estaciones de metro Arc de Triomf y Urquinaona (línea I), Jaume I (línea IV)

 

Orden del día

1.- Información de los incumplimientos, problemas detectados en la elaboración del reglamento.

2.- Propuestas de acciones e iniciativas para hacer cumplir la Ley y respetar el derecho de las personas a la Renta Garantizada de Ciudadanía.

 

COMISIÓN PROMOTORA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA

COMUNICAT 26 NOVEMBRE 2018

 

El passat 26 de juliol una delegació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania es va reunir amb el conseller d'Empresa i Ocupació, Afers Socials i families Sr. Chakir el Homrani, al qual es va presentar un conjunt de temes sobre els greus incompliments de la Llei de la Renda garantida de Ciutadania (veure comunicat de la reunió).

 

El sr. conseller ens va sol·licitar un document detallat i es va comprometre a respondre als representants de la Comissió Promotora en una propera reunió.

 

Dit Document es va registrar legalment el passat 6 de setembre.

 

La nova reunió amb el conseller va ser fixada per la seva secretaria per al 19 d'octubre, a les 9:30 hores, al local de Sepúlveda 148.

 

Posteriorment aquesta reunió va ser ajornada per motius d'agenda del conseller, sense que fins a la data s'hagi proposat una nova data de reunió, i tampoc hem tingut resposta al document enviat al setembre.

 

Davant la persistència dels greus incompliments en la implementació de la llei, fem públic el document registrat el 6 de setembre de 2018.

 

Esperem al fet que des de la Conselleria se'ns ofereixi nova data per a la reunió compromesa, poder escoltar les seves respostes als problemes assenyalats en el document i poder dialogar sobre la correcció i solució a aquests problemes, és a dir fer complir plenament el dret de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

Barcelona 26 novembre 2018

 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   28/11/2018

ACTA N º 129

 

Assisteixen a la reunió:Erika Fabregat, Juan Dominguez, Miquel Ibarz, Carmen Laura Marino, Patrizia Manzo, Juan Ramón Martín, Manuel Ortiz, Valentín Redondo, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència:Ana Carla Rosani, Enric Cucarella, Assumpta Barbens, Ramón Franquesa, Enrique García, Pepe Bocanegra, Josep Busquets, Neus Escofet, Sixte Gargante, Nuria Lozano, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Eloy Navarro, Manel Navarro, Ignacio Nieto, Pepe Rodado i Najat Yedri.

 

Proposta d'Ordre del dia:

11.- Informacions: moció aprovada pel Ple del Parlament el 22 de novembre. Tràmit del Síndic

2.- Informació treballadors/es socials

3.- Consulta pública prèvia sobre reglament RGC del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

4.- Iniciativa Carta al Parlament amb altres entitats socials

5.- Convocatòria assemblea entitats i persones afectades

6.- Proposta: moció ajuntaments

7.- Actes informatius

 

1.- Informacions: moció aprovada pel Ple del Parlament el 22 de novembre. Tràmit del Síndic.

1.1.- Es valora positivament la repercussió mediàtica de la Roda de premsa celebrada el 22 de novembre, i es valora com un primer èxit l'aprovació de les mocions que recullen algunes demandes de la Carta registrada al Parlament el passat 5 de novembre, particularment la següent moció:

"Realitzar una revisió de les Resolucions de denegació de la RGC, elaborar un informe que contingui informació sobre els Possibles denegacions indegudament justificades i compensar la pèrdua de drets, calendaritzant els Mesures pertinents per a resoldre a els casos detectats".

Veure: Moció 24 / XII del Parlament de Catalunya, sobre desprotecció social, a) 2a.

Aprovació, Ple del Parlament, Sessió 20, 2018.11.22, DSPC-P 29, Publicació: BOPC 209

Aquesta moció aprovada per majoria parlamentària, amb els vots en contra de JuntsxCat i ERC, a més de significar una censura al govern de la Generalitat en la gestió de la RGC, i d'obligar a la seva aplicació dins dels propers sis mesos, ofereix la possibilitat de situar un objectiu concret per dirigir-se a les prop de 50.000 sol·licituds rebutjades de RGC i complements de RGC.

1.2.- Es dóna a conèixer la carta enviada pel Síndic de Greuges de Catalunya a la Comissió Promotora, on s'informa de les gestions del Síndic davant la Direcció d'economia social, i de la necessitat d'esperar a les respostes de l'administració a els dos recursos potestatius presentats.

 

2.- Informació treballadors/es socials

S'informa de la reunió amb treballadores socials, del creixent malestar davant la implementació de la llei de la RGC, i de les greus irregularitats detectades: Resolucions de desistiment per no haver aportat documentació requerida, quan no s'ha notificat aquest requeriment a les persones afectades ...; intents d'ampliar el requisit de residència de 24 mesos a 36 mesos, incomplint l'art 23, apartat b) que estableix que prèviament s'han d'avaluar el possible efecte crida, i que en tot cas això només pot aplicar-se després d'haver-se aprovat el reglament de la llei.

Com a conclusió de la reunió es reforcen els llaços de col·laboració existents amb la Comissió Promotora.

 

3.- Consulta pública prèvia sobre reglament RGC del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Després de conèixer el contingut de la consulta pública prèvia a l'elaboració del reglament, veure: https://participa.gencat.cat/processes/reglamentRGC

Davant les irregularitats contingudes, absència d'informació sobre l'últim esborrany de reglament, etc., els representants de la Comissió Promotora presenten un document d'al·legacions, per en cas d'aprovar, ser registrat davant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i procedir a la seva difusió entre les entitats socials i cíviques, grups parlamentaris i mitjans de comunicació.

Després d'una presentació dels aspectes principals del document es dóna lectura al seu contingut.

A la ronda d'intervencions s'aprova registrar l'endemà, 29 de novembre.

 

4.- Iniciativa Carta al Parlament amb altres entitats socials

S'informa que la Carta reivindicativa que promouen diversos moviments socials, on també participa la Comissió Promotora, que en aquests moments està en procés d'aportacions i aprovació. En aquesta Carta es recullen les principals demandes de la Comissió Promotora de la RGC.

Un cop estigui tancat aquest document, es registrarà conjuntament per les persones representatives de les entitats adherides. A continuació, s'obriran gestions amb els grups parlamentaris i s'estudiaran iniciatives de pressió en el context d'elaboració i aprovació dels pressupostos per 2019.

 

5.- Convocatòria assemblea entitats i persones afectades per resolucions denegatòries

Amb l'objectiu d'informar i debatre sobre iniciatives i mesures de pressió, per exemple, recollida de signatures per reforçar sol·licitud d'intervenció al Síndic de Greuges de Catalunya, mesures per fer complir la moció que obliga el govern de la Generalitat a revisar les prop de 50.000 sol·licituds denegades, etc., es proposa convocar una assemblea per al dijous 13 de desembre a les 18 hores, al Casal de Barri Pou de la Figuera, carrer Sant Pere Més Baix nº 70.

Es proposa realitzar convocatòria específica a les persones afectades, i a les entitats cíviques i socials que donen suport a la RGC.

 

6.- Proposta: moció ajuntaments

El company Manuel Ortiz de Mataró proposa impulsar noves mocions als ajuntaments, tenint en compte els termes de la moció aprovada pel Parlament en el ple del 22 de novembre.

Es proposa portar un esborrany de moció a la pròxima reunió de la Comissió Promotora.

 

7.- Actes informatius

S'informa de l'acte celebrat el 26 de novembre davant de l'ajuntament de Terrassa, convidats pel moviment pensionista de la localitat, per informar de la RGC i dels greus incompliments en la seva aplicació.

Es comunica que el Casal Popular del Pla del Besòs 'Les Besossades "de Sant Adrià del Besòs ens ha expressat el seu interès a realitzar un acte informatiu sobre la RGC al barri de la Mina.

 

 

ACORDS

 

- Registrar el Document presentat d'aportacions a la Consulta pública prèvia al reglament de la RGC, i realitzar difusió.

- Prosseguir i donar suport iniciativa Carta reivindicativa al Parlament al costat d'altres moviments socials.

- Convocar les persones afectades per resolucions denegatòries i entitats solidària a l'Assemblea que tindrà lloc el dijous 13 de desembre, a les 18 hores al Casal de Barri Pou de la Figuera, carrer Sant Pere Més Baix nº 70.

- Preparar esborrany moció per als ajuntaments.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 12 de desembre 2018 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 30 de novembre 2018

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa Web:http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSIÓ PROMOTORA I PARLAMENT DE CATALUNYA CENSUREN GESTIÓ CONSELLERIA D'TREBALL, AFERS SOCIALS, I FAMILIES A LA DESASTROSA IMPLEMENTACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 

COMUNICAT RODA DE PREMSA

A les 12 hores d'ahir dijous 22 d'octubre 2018, davant del Parlament de Catalunya els representants de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) amb el suport de representants de col·lectius socials i cívics de Marea Pensionista, Marea Blanca, Marea de Marees, PAH, Kellys, Coordinadora d'Assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, No+ Precarietat, CICLO, RidersxDerechos, IAC, Front Cívic, Assemblea Diversitat Funcional, FAV de Santa Coloma Gramenet, ATTAC Acordem, Activistes sense llar, afectats pel incompliment de la RGC etc., van presentar els objectius i raons de la roda de premsa, finalitzant amb la lectura dels motius i requeriments continguts en la Carta registrada al Parlament el passat 5 de novembre (s'adjunta amb el present comunicat).

En la roda de premsa van participar una dotzena de mitjans de comunicació, entre els quals TV1, TV3, Catalunya Ràdio, agències i premsa, als que es va facilitar un dossier amb els documents.

Van estar presents representants de diversos grups parlamentaris.

En aquesta roda de premsa el representant de la Comissió promotora va censurar la gestió del Govern de la Generalitat, particularment de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, que cinc mesos mes tard de la seva presa de possessió, i havent sobrepassat àmpliament el període de gràcia de 100 dies, continua incomplint la llei i vulnerant els drets de desenes de milers de persones en situació de pobresa severa (*), als que es rebutja de manera injusta la sol·licitud de prestació, s'incompleix el silenci positiu, o estan pendents de resolució fora del termini administratiu. En intervenció posterior, al costat del salutació a les Kellys va informar que en el Ple del Parlament, s'havien presentat mocions que recollien punts de la Carta registrada, sol·licitant el seu suport al conjunt de grups parlamentaris.

A més, es va denunciar l'incompliment de la llei de Transparència davant la sol·licitud d'informació pública i es va anunciar la presentació de dos recursos potestatius, una nova sol·licitud d'informació sobre l'elaboració del reglament de a llei i una nova denúncia davant el Síndic de Greuges de Catalunya.

La representant de Marea Pensionista Conchita Ribera va realitzar una contundent i indignada crítica a la Conselleria de Treball i va exigir mesures i responsabilitats (Veure intervenció en document annex). A continuació, José Corvo representant de IAC, sindicat majoritari a les oficines del SOC, va denunciar l'escassetat de mitjans i problemes de gestió observats, expressant el seu ple suport al compliment de la llei RGC.

EL PLE DEL PARLAMENT APROVA IMPORTANT MOCIÓ EN SUPORT DEL DRET A la RGC, I EN LA PRACTICA CENSURA INCOMPLIMENT DE LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

El Ple del Parlament va aprovar el punt 1) apartat b) de la moció presentada pel Grup Ciutadans (Veure punt 1 de la moció al final del comunicat):

Realitzar una revisió de les resolucions de denegació de la RGC, elaborar un informe que contingui informació sobre les possibles denegacions indegudament justificades i compensar la pèrdua de drets, calendaritzant les mesures pertinents per a resoldre els casos detectats.

Aquesta votació, sol·licitada per separat pels grups ERC i Junts xCAT, va ser aprovada pel plenari amb els vots a favor de de C, s, PSC, CatenComú-Podem, CUP i PP. Votant en contra ERC i Junts xCAT.

La moció aprovada, és una censura evident a la desastrosa implementació de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania pel Departament de Treball, Afers Socials i famílies, i en l'actualitat per la Conselleria del Sr. Chakir el Homrani, i constata la pèrdua de credibilitat de les dades i informacions publicades per l'administració.

En aplicació d'aquesta moció, un mínim de 49.000 sol·licituds de Renda Garantida de Ciutadania i Complements que han estat rebutjades hauran de ser revisades en els propers sis mesos. 

El punt 1) apartat a) de la moció va ser aprovat per unanimitat:

1) Millorar la transparència en la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i dotar la seva efectiva aplicació de suficient pressupost, a través de les següents mesures:

a. Donar compliment a la disposició addicional setena de la Llei 14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania, presentant en seu parlamentària un informe sobre l'aplicació i efectivitat de la RGC durant els 12 primers mesos de vigència de la Llei, abans de finalitzar l'últim trimestre del 2018.

Els apartats a) ib) del punt 1 de la moció recullen les sol·licituds efectuades a la Carta registrada el passat 5 de novembre, veure punt 1, i apartat quart del punt 2.

Barcelona, 23 de novembre 2018

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

(*) Sol·licituds presentades a partir del 15 de setembre fins al setembre 2018, 121.548. Sol·licituds de RGC i Complement de RGC aprovades fins a setembre 2018, 5.621. Sol·licituds pendents de valoració 16.518. Sol · licituds rebutjades 48.846. Prestacions de RGC abonades 15 agost 2018, 25.510. Hi ha un altre col·lectiu de més de 50.000 sol·licituds sobre els quals no hi ha una explicació detallada i provada sobre la seva desaparició, resultat de la diferència entre sol·licituds publicades pel Departament de Treball de 121.548 i les sol·licituds valorades o pendents de valoració de 71.270.

S'adjunten:

Links vídeos Roda de premsa:

https://youtu.be/9XcPmzb0dmw

https://youtu.be/m0gLxVU6O4c

Documents: Carta registrada al Parlament 5 de novembre i va intervenció de Conchi Ribera d'Marea Pensionista

 

Joomla templates by a4joomla