Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

 Jueves laborables por las tardes de las 17h. a 19h. C/ Obradors, 8-10. ( <M> Drassanes L3 o Jaume I L4 ) en el local FAVB

 ¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3

A la reunió de l’Assemblea d’entitats que es van comprometre a defensar la plena implementació de la llei de la Renda Garantida de ciutadania, es va acordar per unanimitat les següents iniciatives:

1.- Registrar al Parlament de Catalunya un document on se sol·liciten actuacions en defensa del compliment de la llei de la RGC. Aquest document estarà signat per les entitats cíviques, socials i polítiques, a més de personalitats de l'àmbit municipal i ciutadà.

Aquest document es registrarà al Parlament el proper dimarts 24 d'abril després de realitzar una roda de premsa a l'entrada del Parlament a les 11:30 hores del matí.

2.- Publicar i distribuir a continuació el document signat per les entitats en versió Carta pública on s'afegeixen suport sol·licitud intervenció Síndic de Greuges i crida mobilització ciutadana en defensa del compliment de la llei RGC

3.- Crear les condicions per impulsar accions de la ciutadania en defensa de la RGC

Enviem aquests documents a les diverses entitats que es van comprometre a defensar la llei perquè pugueu comunicar la seva signatura de suport. El primer termini per comunicar aquesta signatura es tancarà el dilluns 23 d'abril a les 14 hores, per a poder presentar-se al registre. Les entitats que signin queden convidades automàticament a la roda de premsa del dimarts 24 d'abril davant del Parlament. Les entitats, que no hagin pogut signar abans del termini indicat, podran fer-ho a continuació i el document serà actualitzat a continuació.

La comunicació de la signatura en ambdós documents, de registre al Parlament i carta pública ha de ser enviat al següent e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   11/04/2018

ACTA N º 115

 

Assisteixen a la reunió: Antonio Bravo, Enrique Elejalde, Ramón Franquesa, Miquel Ibarz, Laura Marino, Patrizia Manzo, Mª Carmen Montserrat, Manel Navarro, Joan Miquel Ortiz, J.Ll. Sabaté, Roberto Salas, Juanjo Salbia, Alberto Samidey i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Assumpta Barbens, Francesc Arnau, Daniel Bejar, Judit Borrell, Enriqueta Duran, Neus Escofet, Erika Fabregat, Nuria Farrús, Antoni Ferret, Sixte Gargante, Carlos Gómez, Nuria Lozano, Montserrat Rosaura, Tamara Ruiz, Santiago Torras i Xan Da Torre

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunió amb grups parlamentaris 9 abril

2.- Presentació de la sol·licitud d'intervenció al Síndic de Greuges de Catalunya

3.- Reunió amb l'equip d'advocats que assessora la Comissió Promotora

4.- Informació punts d'assessorament persones que han sol·licitat la RGC i propostes

5.- Registre sol·licitud informació en aplicació de la llei de transparència

6.- Convocatòria Assemblea d'entitats signants certificat reconeixement i compromís

7.- Situació i propostes

8.- Agenda actes informatius

 

1.- Informació reunió amb grups parlamentaris 9 abril

El dilluns 9 d'abril a les 10 h. a la Sala 3 del Parlament es va reunir una delegació de la Comissió Promotora formada per Diosdado Toledano, Juanjo Salbia, Carlos Gómez i José Corvo, amb representacions dels grups parlamentaris de Ciutadans, Junts per Catalunya, PSC, Catalunya en Comú-Podem i la CUP. No van assistir ERC i PP.

Aquesta reunió era la segona part de la trobada que es va iniciar el passat 21 de març, i que estava prevista celebrar-se el passat 4 d'abril. La convocatòria el mateix dia 4 d'abril pel Departament de Treball, Afers Socials i famílies a les entitats que poden formar part de la futura Comissió de govern de la llei, va causar l'ajornament de la reunió amb els grups parlamentaris al 9 d'abril.

Davant l'absència d'informació dels resultats de la reunió del 4 d'abril, com a conseqüència de l'exigència pel Departament de Treball de” confidencialitat” a les entitats participants en aquesta reunió, i sent coneixedors que el divendres 6 d'abril els responsables del Departament de Treball es van reunir amb els grups parlamentaris, negant també les dades globals sobre nombre d'expedients de sol·licitud resolts, el nombre de resolucions estimades i denegades, la seva classificació per RGC o complements de pensions no contributives, etc., així com les principals causes de denegació, tot qual cosa va ser confirmat pels grups parlamentaris presents a la reunió de 9 d'abril, la representació de la Comissió Promotora va sol·licitar als grups parlamentaris les actuacions necessàries i urgents en defensa dels drets de les persones sol·licitants de la RGC, d'informació de la ciutadania, de la Comissió Promotora que està reconeguda com a grup de interès pel Parlament i dels propis grups parlamentaris, en aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, text de llei que va ser mostrada en la reunió.

En relació a les resolucions denegatòries que vulneren els drets de defensa en la presentació dels recursos d'alçada, per no tenir la descripció de causes per denegar, la prova va ser distribuïda als grups parlamentaris el 21 de març. Aquets mateixos van traslladar la resposta donada pels representants del Departament de Treball, en termes d'exemple -famílies que no portaven els seus fills al col·legi- demostren un incompliment flagrant de la Llei de la RGC, ja que això no és causa que estigui recollida a la llei de la RGC per denegar el conjunt de prestació, i només després de ser efectiva i en cas d'haver subscrit la persona sol·licitant l'acord de pla d'inserció social i laboral, podria penalitzar-se amb la retirada del complement de 150 euros si no es compleix el pla d'inserció social que en aquest cas disposi la supervisió de portar els fills d'aquesta família a l'escola. És evident, que ens trobem davant d'una excusa inacceptable del Departament de Treball, i que en realitat aquestes resolucions sense precisar les causes concretes s'utilitza per impedir l'accés a la RGC de persones sol·licitants.

Per part de la delegació de la Comissió Promotora es va facilitar informació als grups parlamentaris de la mala gestió del Departament de Treball de la llei de la RGC, amb més de 60 modificacions dels procediments i normes que regeixen l'actuació del personal del SOC a la tramitació de la llei de la RGC, procediments i modificacions d'aquests que, vist les seves conseqüències, requereixen el corresponent estudi o auditoria per verificar el seu respecte del contingut de la llei RGC.

Va acabar la reunió, emplaçant novament als grups parlamentaris presents a defensar la llei de la RGC, els drets de les persones sol·licitants de la RGC, i del dret a la informació i transparència sobre les dades d'interès públic.

 

2.- Presentació de la sol·licitud d'intervenció al Síndic de Greuges de Catalunya

Davant la constatació dels greus incompliments de la llei de la RGC pels responsables del Departament de Treball, Afers Socials i famílies, i de la vulneració de drets de persones i famílies en situació de pobresa i extrema necessitat, una delegació de la Comissió Promotora va registrar una sol·licitud d'intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya el 9 d'abril, acompanyant-la d'una primera documentació, la qual serà ampliada amb nous documents en els propers dies.

La via del Síndic de Greuges ja ha estat utilitzada per sol·licitants de la RGC davant resolucions injustes o incompliments de la llei de la RGC.

 

3.- Reunió amb l'equip d'advocats que assessora la Comissió Promotora

El 10 d'abril un equip de la Comissió Promotora es va reunir amb advocats del Col·lectiu Ronda per atendre diverses qüestions relatives a l'exercici del dret de les persones sol·licitants a presentar recursos d'alçada, reclamacions davant incompliment del silenci positiu, sobre el procediment posterior mitjançant contenciosos administratius , accés a la justícia gratuïta, i sobre la gestió a realitzar davant embargaments de la RGC en els comptes bancaris:

- Terminis procediment en els recursos d'alçada: Un cop rebuda la notificació de l'administració de resolució denegatòria per la persona sol·licitant de la RGC, aquesta disposa des d'aquest dia d'1 mes per presentar el corresponent recurs d'alçada davant l'oficina del SOC o el Departament de Treball. Des de la data de registre del recurs d'alçada, l'administració té fins a tres mesos per respondre, en cas de resposta negativa o de silenci administratiu després esgotar-se el termini de tres mesos, la persona sol·licitant pot interposar el corresponent recurs contenciós administratiu.

- Termini reclamació silenci positiu: Una vegada que s'ha esgotat el termini que disposa el Departament de Treball per a resoldre la sol·licitud de la prestació de la RGC, sense que s'hagi notificat la resolució amb justificant de recepció a la persona sol·licitant, la llei de la RGC estableix en virtut del silenci positiu que aquesta sol·licitud està estimada. Si transcorregut el temps que té l'administració per abonar la prestació, es comprova que no ha estat abonada en el compte bancari de la persona sol·licitant, aquest pot presentar la corresponent reclamació a l'oficina del SOC o el Departament de Treball, sol·licitant el pagament de la RGC, degudament quantificada des de la data que es va sol·licitar aquesta prestació (la data en què es va sol·licitar cita prèvia telefònicament, a través d'internet, o presencialment, i de la qual s'obté el corresponent codi o registre).

L'administració té el termini màxim d'un mes per respondre aquesta reclamació. En cas de rebre resposta denegatòria, o si transcorregut aquest termini d'un mes no hi ha resposta, la persona sol·licitant de la RGC pot presentar el corresponent recurs contenciós administratiu.

- Accés a Justícia gratuïta: Les persones o famílies sol·licitants de la RGC, si compleixen els requisits exigits sobre ingressos inferiors al llindar de l'IRSC (664 euros / mes) en el cas d'una sola persona o inferiors a 1071 euros mes en el cas d'una unitat familiar o de convivència, o bé, no disposar de cap ingrés, etc ,, tenen dret a la justícia gratuïta per gestionar, en aquest cas, als Recursos de contenciós administratiu corresponents (model per denegació sol·licitud, o model per incompliment silenci positiu).

Per accedir a la justícia gratuïta cal sol·licitar-la a l'oficina del Col·legi d'advocats assignat en funció del lloc on es resideix. Per a això cal aportar la documentació que demostri que no tenen ingressos o bé són inferiors al llindar de l'IRSC, etc. Veure Web:

 https://www.justiciagratuita.es/publico/solicitar-justicia-gratuita/

- Davant embargaments indeguts de la prestació de la RGC en el compte bancari: La Llei de la RGC estableix que aquesta prestació no es pot embargar. Les persones que tinguin aquesta prestació, en cas de comprovar seu embargament en el compte bancari, han de sol·licitar al seu banc les dades de l'entitat que ha efectuat l'embargament; a continuació cal dirigir-se a la seu d'aquesta entitat i presentar per duplicat (a efectes d'obtenir còpia del seu registre) la reclamació corresponent indicant que la llei de la RGC estableix que aquesta prestació NO es pot embargar.

Finalment s'informa que en breu ja es disposarà de model de recurs contenciós administratiu

 

 4.- Informació punts d'assessorament persones que han sol·licitat la RGC i propostes

Enrique Informa de la posada en marxa d'un punt d'assessorament al local de la PAC de Badalona. Per la seva actitud col·laborativa i de compromís, Diosdado va lliurar el certificat de reconeixement i compromís a la PAC a l'assemblea celebrada el passat dimarts 10 d'abril amb una participació de més de quaranta persones, a les quals es va informar de la RGC i es va donar cites per al seu assessorament.

Juanjo informa del punt d'assessorament a Calàbria 66, que va tenir una primera assemblea el passat dijous 5 d'abril amb una participació de més de 50 persones sol·licitants de la prestació. Aquest assessorament prosseguirà cada dijous de la setmana al local de Calàbria 66 a partir de les 17 hores fins a les 19:30 hores.

Diosdado informa de la sessió formativa al personal de l'oficina de prestacions socials de l'ajuntament de Barcelona en Carrer Aragó 344, que va tenir lloc el dimarts 10 d'abril. En aquesta sessió es va explicar els procediments i terminis per assessorar les persones sol·licitants sobre recursos d'alçada davant resolucions denegades o reclamacions de silenci positiu, informant també de les gestions per presentar recursos contenciós administratiu, com accedir a la justícia gratuïta i altres informacions d' interès.

Ramon Franquesa informa del compromís de col·laboració de la Marea Pensionista per assessorar les persones sol·licitants de la RGC, especialment de complements de pensions no contributives. Comunica la invitació a la propera assemblea anual que celebraran al poliesportiu de la Vall d'Hebron el proper 5 de maig per poder informar dels incompliments de la Llei de la RGC i expressa la solidaritat i suport de la Marea Pensionistes a la Comissió Promotora de la RGC.

Es proposa organitzar un Telegram per a l'equip de la Comissió Promotora que es dedica a la tasca d'assessorament a persones sol·licitants de la RGC.

 

5.- Registre sol·licitud informació en aplicació de la llei de transparència

Diosdado informa que el dimecres 11 d'abril s'ha registrat a l'oficina d'atenció a la ciutadania de la Generalitat la sol·licitud d'informació pública al departament de Treball, Afers socials i famílies, sobre les dades de nombre de resolucions de RGC fins a aquesta data, nombre de resolucions aprovades i denegades, classificades per RGC i complements de pensió, així com les principals causes de denegació.

 

 6.- Convocatòria Assemblea d'entitats signants certificat reconeixement i compromís

S'informa de l'aplicació de l'acord adoptat en l'anterior reunió de la Comissió Promotora de convocar per Carta a les entitats que al seu dia van subscriure el certificat de reconeixement i compromís, entre aquests la defensa de la RGC davant amenaces o retallades.

Aquesta assemblea està convocada per al dimecres 18 d'abril, a les 18:30 hores a l'Espai Calàbria 66.

 

 

7.- Situació i propostes

S'obre un intercanvi de reflexions i propostes davant la situació en què es troba la implementació de la RGC, el context d'absència de govern, els escenaris possibles en les pròximes setmanes: formació de govern abans del 23 d'abril, formació de govern abans del termini límit de 22 de maig, no formació de govern i noves eleccions al juliol.

En funció del desenvolupament d'aquests esdeveniments es proposa estudiar les iniciatives d'acció o mobilització que resultin més eficaços per aconseguir l'objectiu del compliment de la llei.

Les diferents iniciatives en curs, les jurídiques amb l'extensió i assessorament sobre recursos i reclamacions, la sol·licitud d'intervenció al Síndic de Greuges, l'exigència de transparència i d'informació sobre la situació de les resolucions, les gestions davant del Parlament i els grups parlamentaris , la realització de rodes de premsa amb persones afectades per l'incompliment de la llei, altres iniciatives que s'acordin i gestions en les pròximes setmanes, han d'estar acompanyades de la tasca d'assessorament a les persones afectades, així com de les iniciatives de mobilització als carrers i places, o d'accions simbòliques convocants com la realització de vagues de fam.

Es proposa redactar un full informatiu a la ciutadania sobre els incompliments de la llei, que pugui distribuir-se àmpliament, i procedir a preparar la convocatòria d'una assemblea afectades per l'incompliment de la llei amb el lema "Els drets es defensen: Pel compliment de la Llei de la RGC "

 

8.- Agenda actes informatius

- Dissabte 14 d'abril, 11 hores, a l'Hospitalet Llobregat, Biblioteca La Bòvila, c /. de la Bòvila nº 1 (Metro L5 estació Can Vidalet)

- Dimarts 17 d'abril, 18:30 hores en Centre Cultural Ripollet, Rambla Sant Jordi de Ripollet.

- Dimarts 24 d'abril, 19:00 hores a Girona, organitza Càritas de la localitat

- Dimecres 25 d'abril a Nou barris. Al matí pendent hora i local.

 

ACORDS

- Prosseguir gestió sol·licitud intervenció Síndic de Greuges de Catalunya i iniciatives informatives.

- Prosseguir comunicació informació útil per a la presentació de recursos, reclamacions i recursos contenciosos administratius

- Crear Telegram per coordinació equip assessorament

- Realitzar full denúncia incompliment de la llei per a la ciutadania i persones sol·licitants RGC.

- Preparar convocatòria assemblea persones afectades per denegacions i incompliments de la llei

- Estudiar i preparar les accions de sensibilització i pressió social.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 25 abril 2018 a les 17:00 h. en local de FAVB, carrer Obradors nº 8-10 (a prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III).

Barcelona, 12 abril 2018

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

CARTA A LES ENTITATS I PERSONES SIGNANTS DEL CERTIFICAT DE RECONEIXEMENT I COMPROMÍS

Benvolguts amics/amigues

La llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) s'ha implementat a les persones i famílies que percebien fins al 15 de setembre 2017 La Renda Mínima d'Inserció, i actualitzat els complements vigents de pensions no contributives fins al llindar de la RGC fixat per 2017.

No obstant això, en la següent fase d'implementació de la RGC a les noves sol·licituds, que han donat lloc a més de 75.000 cites prèvies a principis de febrer, ens trobem davant greus incompliments de la llei:

- No es respecta el silenci positiu una vegada ha transcorregut el termini que té el Departament de Treball, affers socials i families per resoldre la sol·licitud.

- S'estan enviant nombroses resolucions denegatòries de la sol·licitud de caràcter injust i en formes que impedeixen la defensió del dret de les persones i famílies sol·licitants de la prestació de la RGC.

- S'està vulnerant el dret a la RGC a través de procediments administratius abusius, requerint novament la documentació sense justificant de recepció, i sense comptabilitzar aquesta data de recepció a l'efecte de l'aplicació del termini de 15 dies hàbils que es disposa, i en conseqüència justificant resolucions denegatòries.

- El Departament de Treball, es nega a facilitar les dades públiques, nombre de resolucions aprovades i denegades fins a la data, als representants de la Comissió Promotora de la RGC i dels grups parlamentaris el que provoca indefensió.  Etc., Etc.

Davant d'aquesta situació d'incompliment de la llei que afecta milers de persones i famílies en situació de pobresa, la Comissió Promotora de la RGC en aplicació del compromís que la representació de la vostra entitat va signar a partir de l'acte de reconeixement i compromís celebrat el 14 de juliol de 2017, i que en el seu punt 4 estableix "Defensar la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania davant de qualsevol amenaça o retallada en el futur", us convoquem a:

Assemblea general el proper dimecres 18 d’abril, a les 18:30 hores, al local del Espai Calabria 66 , Carrer Calabria 66 (prop estació Metro Rocafort, línia I) per ampliar la informació i abordar les mesures a emprendre en defensa del compliment de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania i dels drets de les persones i famílies afectades.

Barcelona, ​​11 abril 208

Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania


El pasado miércoles 4 de abril tuvo lugar a las 13 horas una reunión entre responsables del Departament de Treball ,Affers Socials i Families, y diversos representantes de entidades que conformaran la futura comisión de gobierno de la ley RGC, en esta reunión el Departament ha excluido la representación de la Comisión Promotora.

Solicitamos formalmente a aquellos representantes de entidades que colaboran con la Comisión Promotora que nos faciliten la información recibida. En ningún caso esta información puede esconderse o negarse dada su trascendencia al afectar a los derechos de las personas y de ciudadanía. Cuando al mismo tiempo se constata y prueba el incumplimiento de la ley por el Departament de Treball.

Los recursos, reclamaciones y quejas se acumulan. En la reunión de asesoramiento celebrada ayer ante más de 50 personas solicitantes, se han presentado denuncias y quejas que en su conjunto acusan la mala gestión, con expresiones de posible prevaricación del Departament de Treball.

Ante esta situación insistimos y agradecemos, a los representantes de UGT, CCOO, Mesa Tercer Sector y Col.legi Oficial de Treball Social, y demás entidades asistentes, en virtud de sus compromisos de colaboración con la Comisión Promotora, que nos faciliten dicha información antes del próximo lunes 9 de abril a través también de breves resúmenes al email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. , o llamando directamente a sus portavoces. 

Por otra parte os informamos que la reunión prevista por la Dirección de Economía Social en respuesta a la solicitud registrada por la Comisión promotora, y que estaba fijada para el próximo 11 de abril ha sido suspendida por dicha Dirección sin que esta haya fijado una fecha alternativa.

Por último os informamos que el próximo lunes una delegación de la Comisión Promotora se volverá a reunir con los grupos parlamentarios para abordar el incumplimiento y mala gestión del Departament sobre la ley de la RGC.

6 abril 2018

Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía

 

 

Assisteixen a la reunió: Francesc Arnau, Daniel Bejar, Judit Borrell, Enrique Elejalde, Neus Escofet, Nuria Farrús, Ramón Franquesa, Carlos Gómez, Nuria Lozano, Laura Marino, Patrizia Manzo, Joan Miquel Ortiz, J.Ll. Sabaté, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Antonio Alvarez, Ana Mª Bajo, Assumpta Barbens, Enriqueta Duran, Erika Fabregat, Antoni Ferret, Sixte Gargante, Miquel Ibarz, Carme Martínez, Mª Carmen Montserrat, Manel Navarro, Eva Pino, Montserrat Rosaura, Carlos Rodriguez, Tamara Ruiz, Santiago Torras i Xan Da Torre.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions

2.- Informació gestions jurídiques i punts assessorament

3.- Iniciatives i propostes en defensa del compliment de la llei de la RGC

 

1.- Informacions

1.1.- Reunió amb grups parlamentaris 21 març

Es fa resum sobre reunió amb grups parlamentaris, del Dossier lliurat sobre incompliments de la llei, i s'informa de la propera reunió el 4 d'abril (pendent confirmar data). Es fa observacions respecte a la justificació dels problemes sorgits per absència del Reglament: En relació a l'incompliment de la llei sobre el silenci positiu, aquest figura clarament en la llei i no depèn de reglament per a la seva interpretació. Pel que fa a les maniobres administratives, requeriments de documentació amb notificació sense vaig rebre, dona el temps de 15 dies hàbils es comença a comptar des de la data que figura en el document de requeriment i no des del moment que es rep la notificació, etc ., maniobres que han justificat resolucions denegatòries per incomplir el termini de presentació de la documentació requerida, tot això incompleix normes de procediment administratiu. Es valora que vista la gestió del Departament de Treball caldrà estar atent al contingut del reglament que es presenti quan hi hagi govern.

Es proposa que a la reunió amb els grups parlamentaris participi Ramón per fer el seguiment dels incompliments relatives als complements de pensions.

1.2.- Reunió amb Gabriel Losada i equip tècnic ajuntament de Barcelona

S'informa de la reunió del passat 27 de març entre una delegació de la Comissió Promotora i Gabriel Losada i un equip de l'ajuntament de Barcelona per confirmar i concretar els nous compromisos de l'oficina de prestacions de c/. Aragó 344, que s'amplien a assessorament per emplenar el recurs d'alçada en cas de resolucions denegatòries o el model de reclamació en el cas de sol·licituds que tenen silenci positiu i la prestació no s'abona. Per part de la responsable de l'oficina d'Aragó 344 s'informa de l'assessorament fins a la data de 188 sol·licituds amb obtenció de cita prèvia, i la gestió d'altres 62 sol·licituds d'informació.

També es demana que l'ajuntament informe de les vies d'empadronament per a les persones sense llar, així com dels mecanismes per rebre les notificacions administratives sobre la sol·licitud de la RGC.

Aquests acords de l'Ajuntament de Barcelona amb la Comissió Promotora, es faran públics mitjançant un comunicat de l'Ajuntament un cop finalitzi les festes.

 

1.3.- Reunió amb el Departament de Treball, Afers socials i famílies

En resposta a la petició de reunió registrada per la Comissió Promotora el 28 de febrer, la Direcció d'economia social ha contestat oferint com a dia de reunió el 11 d'abril a les 11:30 h. També es proposa la participació de Ramon.

D'altra banda, s'informa que el 4 d'abril tindrà lloc a les 13 hores la reunió entre el Departament i les entitats que aquest considera formen part de la futura Comissió de govern de la llei. Es valora l'interès d'aquestes reunions tant per la informació que pugui produir-se sobre el nombre de sol·licituds aprovades, denegades i les seves principals causes, i també per presentar les nostres propostes i demandes.

 

1.4.- Moció de la Diputació de Barcelona sobre la RGC

S'adjunta amb l'acta el document de la moció aprovada per la Diputació de Barcelona el passat 22 de març sobre la gestió i compliment de la llei de la RGC.

 

2.- Informació gestions jurídiques i punts assessorament

Es valora positivament el treball d'assessorament jurídic del "Col·lectiu Ronda" sobre els models de recurs d'alçada i de reclamació en cas d'impagament de la sol·licitud estimada per silenci positiu.

Respecte dels contenciosos administratius que es puguin presentar en cas de recursos d'alçada denegats com de reclamacions desestimades, s'explica que són models diferents. Sobre el cost de les taxes d'aquests contenciosos s'informa que el col·lectiu d'advocats està estudiant la via de la justícia gratuïta, i en tant es tinguin conclusions pràctiques s'informarà.

Intervé Dani Bejar per denunciar la mala gestió de l'administració en el seu cas i aporta la documentació, i expressa la seva disposició a col·laborar amb el treball de la Comissió. També informen altres persones sol·licitants de la mala gestió i d'excuses de l'administració per no gestionar o rebutjar la seva sol·licitud (viatges a l'estranger amb anterioritat al termini de 2 anys d'empadronament).

 

2.1.- Posada en marxa punts d'assessorament de la RGC

A més del punt d'assessorament de l'ajuntament de Barcelona a Aragó 344, s'informa que el dijous 5 d'abril a la tarda, de 17:00 a 19:30 hores, a la sala "espai Veïnatge" del local cívic "Calàbria 66" ( direcció c /. Calàbria 66, prop Metro Rocafort, Línia i) hi haurà un punt d'assessorament sobre la RGC que gestionaran l'equip format per Juanjo, Carlos i Miquel. S'està pendent de confirmar aquest mateix dia per a les pròximes setmanes.

Enric de Badalona comunica de la iniciativa per formar un punt d'assessorament en la localitat. Prèviament al seu llançament s'organitzarà una reunió informàtica amb els membres de l'equip d'assessorament que es formi.

Núria de USOC informa que quan tinguin organitzada l'agenda de l'equip d'assessorament ens informaran de la direcció, dia i horari.

Altres iniciatives similars s'estan treballant en altres localitats

Ramón proposa registrar email i tel de les persones que busquin assessorament en matèria de recursos i reclamacions per poder fer una llista de distribució informativa.

 

 3.- Iniciatives i propostes en defensa del compliment de la llei de la RGC

Davant l'incompliment de la llei de la RGC, que voreja o traspassa la prevaricació administrativa, i pendents de les dades sobre sol·licituds aprovades i desestimades, es proposen diverses iniciatives:

- Gestió davant el Síndic de Greuges per presentar la demanda/es que corresponguin

- Convocatòria d'una assemblea de totes les entitats i organitzacions que van subscriure el certificat de reconeixement i compromís que en el punt 4t estableix "defensar la llei de la RGC davant de qualsevol amenaça o retallada en el futur". En total són més de 70 organitzacions cíviques, socials, sindicals, polítiques i ajuntaments. En aquesta Assemblea s'informaria dels greus incompliments, s'exposarien els objectius exposats en el dossier, i es proposarien diverses iniciatives de sensibilització de l'opinió pública i pressió sobre l'administració. Aquesta assemblea es valora convocar-la en la primera quinzena d'abril en cas de poder confirmar el local.

- Convocatòria d'assemblees informatives per a les persones i famílies afectades per resolucions denegatòries injustes, silencis positius que no es paguen, complements de pensions no contributives o prestacions de l'estat que romanen aparcades o als llimbs, etc. Aquestes assemblees, a més d'informar dels procediments jurídics, plantejarien les corresponents mesures de pressió. Es proposa començar per la província de Barcelona, ​​i efectuar assemblees informatives a Tarragona, Lleida i Girona, o altres localitats.

Com a mesures de sensibilització i pressió es plantegen concentracions davant del Departament de Treball, etc., així com accions simbòliques d'impacte, en concret la realització de vagues de fam en escalada, culminant si fos necessari en una vaga de fam indefinida.

Aquestes accions simbòliques de tenir en compte els diferents escenaris possibles: no correcció dels incompliments pel Departament de Treball, formació de govern de la Generalitat, o celebració de noves eleccions, i que aquestes iniciatives tinguin la major efectivitat. Es proposa el lloguer d'una autocaravana perquè les persones que realitzin la vaga de fam puguin disposar d'un mitjà que garanteixi la mobilitat informativa per tot Catalunya.

 

ACORDS

- Gestionar reunions amb grups parlamentaris el 4 d'abril (pendent cnfirmación dia) i amb la Direcció d'Economia social l'11 d'abril (pendent confirmar dia).

- Realitzar treball de comunicació sobre els punts d'assessorament d'acord estiguin llestos per funcionar.

- Convocar assemblea general de les entitats que van subscriure el certificat de reconeixement i compromís si pot ser a la primera quinzena d'abril.

- Convocar assemblees informatives per a les persones sol·licitants de la RGC als que tenen estimada la sol·licitud per silenci positiu i no cobren la prestació, aquienes s'ha denegat injustament la seva sol·licitud, o es troben sense resposta i indefensos. Començar les ASSEMBLEES per Barcelona.

- Realitzar gestions davant el Síndic de Greuges per denunciar els incompliments.

- Preparar les accions de sensibilització i pressió

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 12 abril 2018 a les 17:00 h. en local de CONFAVC carrer Doctor Aiguade  18 (prop estacio metro Barceloneta).

 

Barcelona, 28 març 2018

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Joomla templates by a4joomla