Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

PER DEFENSAR LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA I LA SEVA PLENA IMPLEMENTACIÓ
PEL DRET DE LES PERSONES VULNERABLES
APORTA LA TEVA SOLIDARITAT A LA DEMANDA EN MARXA

Las aportaciones para cubrir los gastos para las demandas en preparación se efectuarán al nº de cuenta de la Comisión Promotora indicando finalidad “aportación gasto demanda” y el nombre de la entidad o persona solidaria. 

Aportaciones al Nº Cuenta:            ES47 3025 0001 1714 3351 6817

 

RELACIÓN DE ENTIDADES Y PERSONAS QUE HAN REALIZADO APORTACIONES SOLIDARIAS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA DEMANDA CONTRA EL REGLEMANTO DE LA LEY RGC AL TRIBUNAL DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CATALUÑA

 

2020-06-01 PRIMERS COMENTARIS SOBRE EL RDL DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL

Comissió de govern de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania

La Renda Garantida de Ciutadania imprescindible davant la pandèmia

Els 'comuns' plantegen un decret llei per agilitzar la renda garantida durant el coronavirus
 TRÀMITS DE RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (COVID-19)

AVÍS

L'assessorament presencial sobre la Renda Garantida de Ciutadania que es realitza els dijous de 17 a 19 hores al local de la FAVB es suspèn per tancament d'aquest local com a conseqüència de les restriccions de mobilitat pel Covid-19.

En el seu lloc, es procedeix a realitzar l'assistència per via telemàtica escrivint a l'e-mail:

asesoriargc@gmail.com

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2020-03-02 Requeriment que exigeix el total i immediat compliment de la Resolució 114/2019 de 28 de febrer de 2019 de la GAIP

2020-02-28 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL ART 26 "RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES SOL·LICITUDS"

2020-02-07 Declaracion del relator de la ONU tras su visita a España.

 

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3  LA LLARGA LLUITA PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 

 

Càritas Diocesana de Barcelona, Mans Unides, Cristianisme i Justícia i Justícia i Pau alerten que l’actual proposta de Renda Garantida de Ciutadania (RGC) exclou les persones amb contractes a temps parcial i amb ingressos inferiors als 664€

23/02/2017

El 57% de les persones ateses per Càritas Diocesana de Barcelona que treballen tenen uns ingressos inferiors als 664€ estipulats per l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC).

Barcelona, 23 de febrer de 2017 -Amb motiu de les darreres negociacions de la Comissió Promotora per una Renda Garantida de Ciutadania amb la Generalitat de Catalunya, Càritas Diocesana de Barcelona, Mans Unides, Cristianisme i Justícia i Justícia i Pau alerten que l’actual proposta de RGC exclou a les persones amb sous per sota de l’IRSC.

La Renda Garantida de Ciutadania és una eina per a la promoció de la persona, el seu empoderament i la millora de les seves condicions de vida. Creiem que la Renda Garantida de Ciutadania és especialment necessària per a les persones que no perceben cap ingrés o tenen uns ingressos inferiors als 664€ estipulats per l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC),inclosos els provinents de les rendes del treball (majoritàriament contractes a temps parcial).

Considerem positiu que el Govern de la Generalitat de Catalunya estigui en negociacions amb la Comissió Promotora per una Renda Garantida de Ciutadania. Amb tot, creiem que calen propostes que incloguin les rendes del treball quan aquestes són insuficients. També creiem que la RGC no ha d’esdevenir un incentiu per reduir la jornada laboral.

Durant les negociacions de la ILP, la Comissió Promotora ha proposat que la RGC sigui compatible amb les rendes de treball.

Al nostre entendre, la proposta de la Comissió és un encert, ja que hi ha moltes persones amb contractes a temps parcial que no arriben a percebre els 664€ de l’IRSC.

Aquesta situació afecta a les persones que conviuen en la unitat familiar del treballador, i que en la majoria de casos són menors. A més, segons l’EPA del 4t Trimestre del 2016, el 70% dels contractes a temps parcial a Catalunya recauen en dones.

Les dades de Càritas Diocesana de Barcelona corroboren aquesta realitat. A partir d’una mostra de 5.000 llars ateses per Càritas, el 85% de les famílies tenien uns ingressos inferiors a 664€. D’aquestes, el 40% tenien fills menors de setze anys. Si només tenim en compte les persones ateses per Càritas amb uns ingressos derivats de les rendes del treball, observem que el 57% tenen sous inferiors a la Renda de Suficiència. Com diem des de fa temps, treballar no implica sortir de la pobresa.

Per tot això, defensem que aquelles persones amb un contracte laboral a temps parcial i un sou inferior als 664€, puguin acollir-se a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). Alhora, cal que la RGC sigui complementària en aquells casos on la persona, malgrat treballar, no arribi als 664€ estipulats. Si la persona té uns ingressos inferiors a aquesta xifra, la RGC cobrirà la diferència per arribar als 664€.

Demanem a la Generalitat de Catalunya que s’avingui a negociar les propostes de la Comissió Promotora per una Renda Garantida de Ciutadania i trobar una solució satisfactòria que situï al centre les persones més vulnerables de la societat.

http://www.caritasbcn.org/ca/node/4580

https://www.cristianismeijusticia.net/càritas-diocesana-de-barcelona-mans-unides-cristianisme-i-just%C3%ADcia-i-just%C3%ADcia-i-pau-alerten-que-l’ac

http://www.mansunides.org/ca/renda-garantida-de-ciutadania

http://www.justiciaipau.org/ca/85-portada/1750-posicionament-sobre-l-actual-proposta-de-renda-garantida-de-ciutadania

 

Joomla templates by a4joomla