Comunicados  Actas  Guías  Presentación ILP  Donaciones  Vídeo  Prensa  Contactar

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

 Jueves laborables por las tardes de las 17h. a 19h. C/ Obradors, 8-10. ( <M> Drassanes L3 o Jaume I L4 ) en el local FAVB

 ¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3

 

 

 PROGRAMA PROVISIONAL II FESTIVAL MAREES I MOVIMENTS SOCIALS 

DISSABTE 5 D'OCTUBRE, DE 10 HORES A 20 HORES, AL PARC DE L'ESPANYA INDUSTRIAL 

AMB LES INTERVENCIONS MUSICALS, POÈTIQUES I DANSA DE: 

QUIQUE UBIETO, DUO ANA REICH-CLAUDIO CÉSAR, JOAN VIDAL, SAMBAPATI, GRUP CHAMUYO, CARMEN BURGOS I JUST FERNANDEZ, MARIO FARÍAS, MATEOLIKA, GRUP DANSA BOLIVIANA 

ACTES A L'ESCENARI CENTRAL: 

13 HORES: EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS, NO A LA "LLEI ARAGONÉS", AMB INTERVENCIONS FAPAC, MAREA BLANCA, MAREA PENSIONISTA, PLATAFORMA SAD 

18 HORES: OBJECTIUS I PROPOSTES DE MOBILITZACIÓ DE LES MAREES I MOVIMENTS SOCIALS 

DEBATS I TERTÚLIES 

10:15 hores a 11:45 hores 

Carpa ecologia: La defensa del Medi ambient i l'aigua com a bé públic. Representants d'Aigua és Vida Fridays for Future Barcelona 

Carpa Drets civils: Violència institucional i pobresa, representants famílies presos Catalunya. Drets civils i Diversitat funcional, representants assemblea Diversitat Funcional Cat 

Carpa Feminismo: La mercantilització de Barcelona i el turisme sexual, representants de Dones Abolicionistas, Front lluita feminista… 

Carpa activitats socials: Programa d'cures: CUIDAR, activistes d'Associació Professional Geriatria 

11:45 hores a 13:00 hores 

Carpa Educació: Privatització i segregació educativa. Precarietat a la Universitat. Representants de ILP Universitats, FAPAC, SIEC. 

Carpa Habitatge i pobresa: El dret a l'Habitatge. La pobresa energètica. Pel compliment de la Renda Garantida de Ciutadania. Representants de les organitzacions PAH, Sindicat d'Habitatge Casc Antic, Sindicat llogateres, PAC, APE i Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania 

Carpa Alternatives econòmiques: Garantir els drets socials i el bé comú, el paper de la fiscalitat, la moneda, el deute i els pressupostos, representants d'ATTAC-Acordem. El paper de la moneda única i dels tractats d'estabilitat pressupostària en la retallada de les despeses socials, l'increment de l'atur, pobresa i desigualtat, representants Plataforma Sortir de l'euro. 

15:00 hores a 16:30 hores 

Carpa Dependència: No a la privatització de l'atenció a les persones, representants de Plataforma SAD i Afectats de BB Serveis 

Carpa Comunicació Social: La comunicació al servei dels drets socials, laborals i ecològics, representants de Marea TV, Pressenza, # 404 

Carpa Solidaritat Internacional: Amenaces imperialistes sobre els pobles d'Amèrica Llatina, La lluita contra la repressió, Solidaritat amb Palestina. Representants de CVTER Uruguai, Xarxa societat civil Equatoriana, .... 

16:30 hores a 18:00 hores 

Carpa Treball Digne: La Urgència de derogar la contrareforma laboral. La Lluita contra la precarietat laboral i la nova esclavitud. Avanceu cap a la setmana de 30 hores. José Antonio González advocat laboralista, Representants de la Coordinadora assemblees en Atur de Catalunya, Les Kellys, Riders x Drets, TelePizza en lluita, OEPB, IAC, co.bas, etc. 

Carpa Salut: La defensa de la salut pública, representants de Marea Blanca i entitats defensa de la salut 

Carpa Pensions públiques: L'ofensiva del neoliberalisme contra les pensions públiques, "Com afectarà la motxilla austríaca a treballadors i pensionistes", representants de Marea Pensionista

LLAMAMIENTO A PARTICIPAR EN LA CONCENTRACIÓN DELANTE DEL PARLAMENT DE CATALUÑA EL MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE A LAS 18 H.Para reivindicar ante la sesión plenaria del Parlament de Cataluña el cumplimiento de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) ante las denegaciones injustificadas por la administración del Gobierno de la Generalitat, de la gran mayoría de solicitudes de este derecho.

En defensa de la aprobación de la enmienda de lectura única al artº 7 de la ley que mejora el acceso a la prestación de la RGC.

Para exigir la aplicación del derecho a la RGC a todas las personas con contrato de tiempo parcial cuyos ingresos sean inferiores al umbral de la RGC, tal como establece la ley RGC

Para actualizar el IRSC congelado desde 2010 y aumentar la cuantía de la prestación de la RGC, tal como establece la ley RGC.

Para denunciar el brutal incremento de la pobreza severa o privación material severa en Cataluña, que ha pasado del 5% de la población en 2017 (380.000 personas) al 6,5% en 2018 (494.000 personas), lo cual demuestra que el gobierno de la Generalitat no está aplicando correctamente la ley de RGC.

Todos/as a la concentración delante del Parlament de Cataluña (detrás de las vallas)

COMUNICADO: 

Los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSC, Cataluña en Comú-Podem y la CUP, representados respectivamente por Noemí de la Calle, Raúl Moreno, Marta Rivas y Vidal Aragonés, acompañados por una representación de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) formada por Farida, Najat, Manuel y Diosdado, han explicado en la rueda de prensa celebrada hoy 19 de septiembre en el Parlament, los motivos y contenido de la enmienda de lectura única al artº 7 de la Ley de la RGC, registrada el pasado 17 de septiembre. 

Entre los motivos se ha destacado la mala gestión en la implementación de dicha ley por los responsables del Gobierno de la Generalitat, que ha permitido que los datos de la pobreza, especialmente de la pobreza severa se hayan disparado en Cataluña, al aumentar ésta del 5% en 2017 al 6,5% en 2018, según datos de IDESCAT. La aplicación correcta de la ley RGC hubiera supuesto la práctica desaparición de la pobreza severa en Cataluña. 

Por otra parte, la decisión de los responsables de la Consejería de Trabajo de aplazar la aprobación del reglamento de la Ley facilita que la pésima implementación de la ley continúe sin grandes cambios. 

La enmienda presentada acorta de manera importante el periodo de carencia de ingresos, de seis a dos meses, y establece los ingresos que no podrán contabilizarse a efectos del reconocimiento de dicha prestación, de este modo se intenta evitar la interpretación restrictiva injustificada de la ley RGC por 

los responsables de la Consejería de Trabajo de la Generalitat de Cataluña a la hora de reconocer este derecho. 

Por la Comisión Promotora de la RGC se ha expresado el agradecimiento a los grupos parlamentarios que han registrado la enmienda, ý espera que sea aprobada por el Parlament. Así mismo, han informado sobre los incumplimientos de los responsables de la Dirección General de Economía Social a la primera resolución de la GAIP favorable a la reclamación efectuada por la Comisión Promotora de la RGC, de la opacidad y manipulación informativa de la Consejería de Trabajo. 

Han exigido el pleno cumplimiento de la ley RGC para reconocer los derechos de las personas vulnerables y protegerlas ante los efectos sociales negativos de la crisis económica que se avecina. 

Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía 

Nota: Se adjunta enmienda registrada en archivo PDF

Principals dades sobre la implementació de l’RGC de 15/09/2018 a 26/08/2019

Per la nostre part remarquem:

- RMI a setembre 2017: 26.130 prestacions

- RGC + complement RGC a agost 201:9 48.379 prestacions, en el gráfic, i en el mateix full també diu que hi han 79.735 expedients de les prestacions d’RGC I complements.

 

Informació al web de la Conselleria:

Dades corresponents al període: 15/09/2018 a 26/08/2019

- Més de 124.427 persones es beneficien actualment de l’RGC 

- S’han atès el 99% de les persones que han demanat la prestació 

- S’han valorat el 96% de sol·licituds d’RGC i de complements per a persones activables 

- El % de sol·licituds que compleixen requisits ha augmentat un 26% respecte al primer any 

- Des de setembre de 2017 s’han inserit més de 5.098 famílies perceptores de l’RGC 

- Ja s’han resolt i notificat 3.917 recursos d’alçada 

 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/06pobresa_i_inclusio_social/RendaGarantidaCiutadania/nou/destacats_laterals/Principals_dades_implementacio_RGC.pdf

 

Reunión Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía 04/09/2019

ACTA Nº 145

Asisten a la reunión:Josep Busquets, Enrique García, Farida Harrak, Patrizia Manzo, C. Laura Marino, Manuel Ortiz, Pepe Rodado, Juanjo Salbia y Diosdado Toledano.Justifican ausencia:Eva Abellàn,Carme Ferreiro, Enrique Elejalde, Sixte Gargante, Nuria Garrido, Miquel Ibarz, J. Antoni Martínez, Joan Miquel Ortiz, Xavier Motis, Ana Paredes, Irene Pareja, Valentín Redondo, Xan Da Torre y Najat Yedri.

 

Propuesta de Orden del día

1.- Información registro nueva reclamación a la GAIP y de solicitud información pública. 

2.- Gestiones en el Parlament para la presentación enmienda lectura única.

3.- Preparación II Festival de mareas y movimientos sociales.

4.- Propuesta de cambio de lugar de la concentración en septiembre.

5.- Propuesta acto informativo en Blanes

6.- Información mala gestión administración (caso M.)

 

1.- Información registro nueva reclamación a la GAIP y de solicitud de información pública

Se informa del registro el pasado 26 de agosto de una nueva reclamación ante la GAIP ante la resolución de la DGES de 1 de agosto a la solicitud de información pública sobre el desarrollo y contenidos de la reunión de la Comisión de Gobierno de la RGC de 5 de junio. Aunque dicha resolución aprueba dar respuesta a la información solicitada, en la práctica lo hace parcialmente. Se adjunta con el acta las alegaciones de la Reclamación.

El mismo día se registra también una nueva solicitud de información pública cuyo detalle se adjunta con la presente acta.

 

2.- Gestiones en el Parlament para la presentación enmienda lectura única.

Se informa de las gestiones realizadas con los grupos parlamentarios el 2 de septiembre para proseguir las gestiones para presentar la enmienda de lectura única al artº 7 de la ley RGC.

Por problemas de agenda solo pudo entrevistarse presencialmente con representantes de los grupos parlamentarios Cat en Comu-Podem y PSC. Con Ciudadanos y CUP se contacta telefónicamente.

El compromiso expresado por ambos grupos es finalizar las gestiones con Ciudadanos y CUP para consensuar el contenido de la enmienda y registrarla cuanto antes. También están de acuerdo en realizar una rueda de prensa tras el registro de la enmienda.

Los representantes de los grupos también informaron de la celebración del Pleno del Parlament de inicio del curso político los días 25 y 26 de septiembre.

En esta rueda de prensa, además de los representantes de los grupos que registran la enmienda participaría una delegación de la Comisión Promotora de la RGC.

Se propone realizar gestiones para la entrada en el Parlament de dicha delegación una vez se conozca la fecha y hora del registro de la enmienda y la rueda de prensa.

 

3.- Preparación II Festival de mareas y movimientos sociales.

El día 3 de septiembre se reunieron por segunda vez las diferentes organizaciones sociales para avanzar en la preparación del II Festival de mareas y movimientos sociales.  En dicha asamblea se acordó realizar el II Festival en el espacio del parque de las tres chimeneas (Paralelo) el sábado 5 de octubre. También se aprobó el llamamiento invitación a participar en el festival. La Comisión Promotora de la RGC participa en la preparación del festival. La próxima reunión preparatoria es el martes 10 de septiembre a las 17 horas en el local de FAVB, calle Obradors 8-10.

Se propone tratar en próximas reuniones la participación de la CP RGC con carpa, materiales y propuestas en el II Festival. 

 

4.- Propuesta de cambio de lugar de la concentración en septiembre.

En primer lugar, se descarta participar en la ofrenda al Monumento a Rafael Casanova el próximo 11 de septiembre por razones de tiempo y de gestión.

Se propone cambiar el lugar de la concentración prevista para el 25 de septiembre en Pza. de Sant Jaume, a la plaza delante del Parlament de Cataluña. La razón de esta propuesta es que el Presidente y gobierno de la Generalitat estarán en el Pleno del Parlament el 25 y 26 de septiembre.

En caso, de modificarse los días de celebración del Pleno, se aplazaría la concentración a las nuevas fechas del Pleno.

Se propone que en la próxima reunión de la Comisión Promotora se organice la concentración en defensa de la plena implementación de la RGC y de la enmienda de lectura única al artº 7.

 

5.- Propuesta acto informativo en Blanes

La compañera Farad propone celebrar un acto informativo sobre la RGC en Blanes. Este acto, también serviría para crear un punto de asesoramiento en dicha localidad.

Se propone a Farad que busque día y local para dicho acto, a celebrar en un plazo de un mes, invitando también a los compas del punto de asesoramiento de Figueres.

 

6.- Información mala gestión administración (caso M.)

Se informa de un nuevo caso de incumplimiento de la ley RGC por la administración de la Generalitat. En este caso la resolución aprueba conceder la prestación de la RGC descontando los 150 euros del complemento de inserción laboral y social, a pesar de haber notificado su disponibilidad en la tramitación de la prestación. Tras el correspondiente asesoramiento ha efectuado la correspondiente reclamación. 

Se plantea estar atentos para comprobar si es una nueva orientación de la Dirección General de Economia social o un error puntual en la oficina donde se tramitó la solicitud de la prestación.

 

ACUERDOS

-      Proseguir las gestiones para registrar la enmienda de lectura única al artº 7 y la rueda de prensa en el Parlamento.

-      Adherirnos al llamamiento y preparar la participación de la CP RGC en el II Festival de mareas y movimientos sociales.

-      Suspender la participación en la ofrenda del 11 de septiembre, y modificar el lugar de la concentración prevista para el 25 de septiembre en Pza San Jaume, trasladándola al parque delante del Parlament de Cataluña, en la tarde del día del próximo Pleno del Parlament.

-      Organizar acto informativo en la localidad de Blanes.

 

 

Próxima reunión de la Comisión Promotora miércoles 18 de septiembre 2019 a las 17:00 h. en local de FAVB calle Obradors 8-10 (cerca estación de metro Jaume I Línea IV o Drassanes Línea III)

 

Barcelona, 7 de septiembre 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

 

#catsensepobresa; Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nuevo email asesoramiento Renta Garantizada de Ciudadania:   Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Joomla templates by a4joomla