Comunicados  Actas  Guías  Presentación ILP  Donaciones  Vídeo  Prensa  Contactar  Gestiones CP

Comisión de gobierno de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía

La Renta Garantizada de Ciudadanía imprescindible ante la pandemia

Los 'comuns' plantean un decreto ley para agilizar la renta garantizada durante el coronavirus
El Gobierno garantiza la tramitación de los casos más urgentes de la RGC

AVISO

El asesoramiento presencial sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía que se realiza los jueves de 17 a 19 horas en el local de la FAVB se suspende por cierre de dicho local como consecuencia de las restricciones de movilidad por el Covid-19.

En su lugar, se procede a realizar la asistencia por vía telematica escribiendo al email:

Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadania

 

2020-02-28 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ART. 26 "RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES SOL·LICITUDS", APARTAT 1

2020-02-07 Declaracion del relator de la ONU tras su visita a España.

 

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO==>>

 ¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3  LA LARGA LUCHA POR LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA

COMUNICAT REUNIÓ 21 MARÇ 2018 AL PARLAMENT

 

A partir de les 10 hores a la sala 2 del Parlament de Catalunya ha tingut lloc la trobada d'una representació dels grups parlamentaris amb una delegació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, a iniciativa d'aquesta última.

 

Amb la presència de representacions dels grups parlamentaris Ciutadans, JuntsXCatalunya, Catalunya en Comú-Podem, PSC i CUP, i una delegació de la Comissió Promotora formada pel seu representant Diosdado Toledano, Assumpa Barbens, Carlos Gómez, Mercè Civit i Juanjo Salbia, es ha iniciat la reunió amb la distribució d'un Dossier (s'adjunta en el missatge) en la presentació es conclou amb els diversos incompliments de la llei, i destacada mala gestió, que vulnera un dret essencial de la ciutadania de Catalunya i especialment a les persones i famílies en situació de pobresa. Davant l'absència dels grups parlamentaris  d'ERC i PP s'ha expressat la disponibilitat de la Comissió de Promotora de tenir reunions amb aquests grups per presentar-los el Dossier i les mesures de rectificació que proposa.

 

Després de proposar a les representacions parlamentàries les següents mesures de correcció:

 

Sol·licitem als grups parlamentaris que actuïn en defensa del compliment de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania aprovada per unanimitat el 12 de juliol de 2017.

En conseqüència, es realitzen gestions per:

- L'abonament immediat amb els efectes retroactius que marca la llei de les resolucions estimades per silenci positiu.

- L'agilitació de les resolucions sobre prestacions complementàries, evitant que el silenci negatiu perjudiqui els drets de les persones.

- Auditar els procediments que desemboquen en resolucions denegatòries amb errors i restriccions recurrents. Promoure una revisió general de les resolucions denegatòries en cas de constatar un volum o percentatge imprevist i injustificat.

- Actuar sobre la gestió administrativa del Departament de Treball perquè actuï amb respecte al compliment de la llei, eficiència, transparència i esperit obert de diàleg i col·laboració amb les entitats socials, cíviques i polítiques.

 

A continuació Carlos G. ha testimoniat sobre la gestió administrativa que conculca drets essencials de les persones sol·licitants, en requerir nova documentació sense certificar la seva entrega i recepció a la persona sol·licitant, en dates pròximes al 15 de febrer, amb una notificació datada el 16 de gener passat. Després de lliurar la documentació al dia següent de rebre el missatge (sense certificació), ha rebut fa ahir 20 de març la resolució denegatòria, fora del termini administratiu dels cinc mesos, on s'informa com a causa de la denegació que a data del 31 de gener no havia presentat la documentació requerida. Aquest procediment administratiu s'ha aplicat en altres casos i ha estat una via utilitzada pel departament de Treball, assumptes socials i famílies per denegar sol·licituds, incomplint la llei de la Renda Garantida de Ciutadania que estableix que transcorregut el termini que disposa l'administració per notificar la resolució (cinc mesos per a les sol·licituds realitzades fins a 14 de novembre 2017), i aquesta no ho ha notificat, aquesta sol·licitud queda estimada automàticament en virtut del silenci positiu.

Assumpta Barbens ha informat sobre els diversos problemes de gestió a les oficines del SOC per atendre les sol·licituds, així com de l'actitud dels directius que han impedit al personal del SOC facilitar models de recursos d'alçada a les persones sol·licitants.

 

També s’ha distribuït com exemple una resolució denegatòria on s’evidencia una formulació de causa general inconcreta que dificulta la defensa del sol·licitant en el recurs d’alçada.

 

Mercè Civit ha informat de la comunicació del Col·legi de Treball Social on s'informa i critica els errors de gestió observats.

 

Finalment, després de realitzar els grups parlamentaris certes consideracions i preguntes, i davant la urgència de la roda de premsa prevista a les 11 hores al faristol del Parlament, s'ha aixecat la reunió amb el compromís de celebrar una nova reunió amb els grups parlamentaris el proper dimecres 4 d'abril a les 10 hores, per valorar la situació i estudiar les mesures necessàries en defensa del compliment de la llei i d'una gestió administrativa eficient que respecti el dret de les persones sol·licitants de la RGC.

 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

Link vídeo enregistrament roda de premsa al faristol del Parlament:

https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/videos/index.html?p_cp1=8123147

 

 
Joomla templates by a4joomla