ESMENES QUE LA COMISSIÓ PROMOTORA DE LA ILP PER LA RGC PRESENTA PER A LA TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 14/12017, DE 20 DE JULIOL, DE LA RGC, A PARTIR I TENINT EN COMPTE LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI D’ EN COMÚ PODEM==>>