Convocatoria 1º de Mayo

1 DE MAIG 2023: EN DEFENSA DELS NOSTRES DRETS SOCIALS, LABORALS I MEDIAMBIENTALS

A DALT ELS SALARIS!! NO A LA DESPESA MILITAR!! AVALL EL CAPITALISME!!

PARTICIPEM EN LA MANIFESTACIÓ DEL 1R DE MAIG A LES 18 HORES A RAMBLA DEL RAVAL, BARCELONA

Coordinadora de Moviments Socials i Sindicals de Catalunya

Rogamos difusión declaración y convocatoria manifestación

1º DE MAYO 2023: EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS SOCIALES, LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES

¡¡ARRIBA LOS SALARIOS!! ¡¡NO AL GASTO MILITAR!! ¡¡ABAJO EL CAPITALISMO!!

PARTICIPEMOS EN LA MANIFESTACIÓN DEL 1º DE MAYO A LAS 18 HORAS EN RAMBLA DEL RAVAL, BARCELONA

Coordinadora de Movimientos Sociales y Sindicales de Catalunya