COMUNICAT

L'ajuntament de Terrassa està compromès amb el ple compliment dels drets que estableix la Renda Garantida de Ciutadania per a les famílies i persones vulnerables de la ciutat. Amb l'objectiu de realitzar un seguiment del tema ahir va tenir lloc una reunió amb la delegació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

Es va intercanviar abundant informació sobre els greus problemes detectats en la implementació del dret a la Renda Garantida de Ciutadania, es va constatar les nombroses denegacions injustes d'aquest dret a les persones i famílies vulnerables sol·licitants a través de les queixes i reclamacions gestionades pel punt d'assessorament de Terrassa i pels serveis socials de l'ajuntament. Es valora l'enquesta de l'IDESCAT de condicions de vida de 2018 on el percentatge de població amb privació material severa s'ha incrementat del 5% el 2017 al 6,5% el 2018, el que demostra estadísticament l'incompliment de la llei RGC.

També es va informar de les diverses iniciatives empreses per la Comissió Promotora de la RGC davant del Parlament de Catalunya, amb el resultat d'importants mocions aprovades que insten el govern de la Generalitat a revisar totes les sol·licituds denegades fins a la data (més del 84%), les sol·licituds registrades d'informació pública al Departament de Treball, les reclamacions presentades a la Comissió de Garantia del Dret a l'Accés a la informació pública (GAIP) davant la resposta parcial o negativa a aquestes sol·licituds, les peticions d'intervenció al Síndic de Greuges de Catalunya, les activitats d'assessorament i acompanyament a les persones sol·licitants de la prestació, i les diverses accions de protestes desenvolupades en els últims mesos davant el Departament de Treball i al Palau de la Generalitat.

La reunió va concloure amb el compromís per part de l'ajuntament de Terrassa de contactar amb els principals ajuntaments de la província de Barcelona per a adoptar les mesures i gestions que condueixin al ple compliment del dret a la Renda Garantida de Ciutadania a les famílies i persones vulnerables.

Terrassa, juliol 31, 2019

Ajuntament de Terrassa

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

Joomla templates by a4joomla