Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 
RECURSOS CONTRA LES DENEGACIONS DE L’ IMV PER PART DE INSS
SI L’INSS DICTA I NOTIFICA RESOLUCIÓ EXPRESA DENEGANT LA SOL·LICITUD DE L’ IMV
Contra la resolució expresa notificada per l’INSS s’ ha d’ interposar una reclamació prèvia en el termini de 30 DIES NATURALS a comptar des de el dia en que la resolució hagi estat notificada (article 71 apartats 1 i 2 de la Llei reguladora de la jurisdicció social)
L’ INSS té un termini de 45 DIES NATURALS des de la presentació de la reclamació prèvia per contestar, si no contesta es considera denegada la reclamació prèvia per silenci administratiu negatiu (article 71 apartat 5 de la Llei reguladora de la jurisdicció social).
Passats 30 dies naturals des de la notificació de la resolució de l’ INSS que denegui la reclamació prèvia o des de que hagin vençut els 45 dies, hi ha un termini de 30 DIES NATURALS per interposar una demanda judicial al Jutjat Social de la provincia corresponent a la Direcció de l’ INSS on s’ hagi fet la sol·licitud inicial de l’ IMV (article 71 apartat 6 i article 2 lletres o) i s) de la Llei reguladora de la jurisdicció social).
SI L’INSS NO DICTA RESOLUCIÓ EXPRESA A LA SOL·LICITUD DE L’ IMV
Contra la denegació tàcita de l’INSS per silenci administratiu negatiu s’ ha d’ interposar una reclamació prèvia en el termini de 30 DIES NATURALS a comptar des de el dia en que hagin vençut els 3 MESOS (DIES NATURALS) de silenci administratiu negatiu (article 25 apartat 2 Reial Decret Llei 20/2020) des de la data de presentació de la sol·licitud inicial de l’ IMV. (article 71 apartats 1 i 2 de la Llei reguladora de la jurisdicció social)
L’ INSS té un termini de 45 DIES NATURALS des de la presentacioó de la reclamació prèvia per contestar, si no contesta es considera denegada la reclamació prèvia per silenci administratiu negatiu (article 71 apartat 5 de la Llei reguladora de la jurisdicció social).
Passats 30 DIES NATURALS des de la notificació de la resolució de l’ INSS que denegui la reclamació prèvia o des de que hagin vençut els 45 dies, hi ha un termini de 30 DIES NATURALS per interposar una demanda judicial al Jutjat Social de la provincia corresponent a la Direcció de l’ INSS on s’ hagi fet la sol·licitud inicial de l’ IMV (article 71 apartat 5 i article 2 lletres o) i s) de la Llei reguladora de la jurisdicció social).
Joomla templates by a4joomla