Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 
COMUNICAT
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DICTAMINA A FAVOR DE RECURSOS A EL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU PER SILENCI POSITIU INCOMPLET O
EXTINCIÓ INDEGUDA DE LA PRESTACIÓ DE RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA
 
Recentment, dues sentències de la sala del contenciós administratiu de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han dictaminat a favor dels demandants de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).
La primera de les sentències notificada el 17 de setembre anul·la la resolució del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya contra el recurs d'alçada presentat per la persona demandant davant l'incompliment del silenci positiu que estableix l'art 26, apartat 2, de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania. La sentència obliga a l'administració a abonar la prestació de la RGC des de la data de presentació de la sol·licitud de la prestació.
 
La segona sentència notificada el 2 d'octubre estima favorablement el recurs al contenciós de la persona demandant contra la resolució d'extinció de la prestació dictada per la Direcció general d'Economia Social, el Tercer Sector, les cooperatives i l’Autoempresa de la Generalitat de Catalunya, extinció amb efectes del 2018.0201. Per tant, l'administració haurà d'abonar la prestació de RGC des de la data de la seva extinció indeguda.
 
Tot i la lentitud del procediment legal per resoldre els recursos al contenciós administratiu, que en la gran majoria d'ocasions desmoralitza i desincentiva la presentació de les demandes. Tot i les maniobres de l'administració que, en gran part de les demandes presentades, reconeix la prestació de la RGC al demandant per evitar les sentències de Tribunal. Ha quedat demostrat que es pot fer justícia i obtenir el reconeixement de la prestació de la RGC i el seu abonament des de la data de la seva sol·licitud, o bé des de la seva extinció indeguda.
 
Aquestes sentències posen en evidència la pèssima praxi en la implementació de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania pels organismes administratius sota responsabilitat de la Conselleria de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
 
Des de 15 de setembre a 1 d'abril 2020 es van presentar més de 16.000 recursos d'alçada davant denegacions de la prestació, d'aquests 6.715 per silenci positiu incomplet, després de la seva revisió per l'administració només es van resoldre favorablement el 9% dels recursos (10, 5% per causa de silenci positiu).
Al costat de la gran majoria de denegacions de les sol·licituds i l'evidència d'un 70% de la població en situació de pobresa severa a Catalunya que no percep la prestació de la RGC, les sentències favorables als demandants posen el focus en el comportament d'una administració que incompleix els drets de les persones vulnerables.
Davant d'aquesta situació tornem a sol·licitar als grups parlamentaris l'impuls d'una auditoria independent sobre aquesta pèssima i antisocial gestió de l'administració del Govern de la Generalitat.
Expressem el nostre reconeixement a l'equip jurídic del Col·lectiu Ronda per l'èxit de les demandes, i felicitem els demandants per la seva tenacitat i paciència.
Fem una crida a totes les persones que pateixen denegacions injustes de la sol·licitud de la Renda Garantida de Ciutadania a presentar els recursos d'alçada i reclamacions, i en cas de ser desestimats a presentar les corresponents demandes davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Només amb la lluita i la voluntat farem efectiu el dret a la Renda Garantida de Ciutadania.
 
Barcelona, 13 d’octubre 2020
Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania de Catalunya

Nota: Adjuntem primera sentencia sobre silenci positiu  

Joomla templates by a4joomla