Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 

 

COMUNICAT
LA COMISSIÓ PROMOTORA DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA INTERPOSA UN NOU RECURS A TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DAVANT LA NUL·LA RESPOSTA A EL REQUERIMENT REGISTRAT EL PASSAT 2 DE MARÇ DAVANT LA DIRECCIÓ GENERAL D'ECONOMIA SOCIAL, TERCER SECTOR, ASSUMPTES SOCIALS I AUTOEMPRESA, PERQUÈ COMPLEIXI PLENAMENT LA RESOLUCIÓ DE LA GAIP 114/2019
 
El passat 9 d'octubre la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania va interposar un recurs a la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, després de la nul·la resposta de la Direcció General d'Economia social, el Tercer sector, les cooperatives i la Autoempresa (DGES) organisme sota la responsabilitat de la Conselleria de Treball, Afers socials i Famílies, al requeriment registrat el passat 2 de març perquè la DGES compleixi plenament la resolució 114/2019 de la Comissió de Garantia de el dret d'accés a la informació pública (GAIP). 
 
L'esmentada resolució estableix en el punt 12 que l'DGES ha de proporcionar a l'entitat sol·licitant de la informació pública, la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, les instruccions a el personal encarregat de valorar les sol·licituds i realitzar les resolucions de les sol·licituds de la Renda garantida de Ciutadania (RGC), i en el punt 5 les dades sol·licitades sobre la implementació de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania a les persones sense llar (nombre de sol·licituds, nombre de denegades i aprovades).
 
Ens trobem davant d'una reiteració de l'opacitat en la informació pública de la DGES, sobre dades com el de les instruccions a el personal que valora i resol les sol·licituds. Dades que poden ser clarificadors sobre l'elevat volum de resolucions denegatòries de les sol·licituds de la prestació Renda Garantida de Ciutadania.
 
La dita opacitat s'expressa també en l'incompliment de la disposició addicional sisena de la mateixa llei que obliga a l'administració de la Generalitat a elaborar un informe anual sobre la taxa de cobertura de la prestació de la RGC, i en l'incompliment de la moció 24 / XI, aprovada pel Parlament el 24 de novembre de 2018, l'apartat 2 estableix: "Revisar les resolucions de denegació de la renda garantida de ciutadania, elaborar un informe amb informació sobre les possibles denegacions justificades indegudament i compensar la pèrdua de drets, amb l'establiment d'un calendari de les mesures que es necessiten per resoldre els casos que s'hagin detectat. 
 
"Davant l'agreujament de la pobresa a Catalunya, és urgent la plena implementació, sense retallades i maniobres administratives, de el dret a la Renda Garantida de Ciutadania a les persones vulnerables.
 
Fem una crida a les entitats socials, cíviques i polítiques a exigir responsabilitats a la Conselleria de Treball, Afers socials i Famílies, davant els greus incompliments de la llei de la RGC per la DGES, i als grups parlamentaris a promoure una auditoria independent sobre aquesta gestió. 
 
Barcelona 15 d'octubre 2020
 
Les aportacions per a cobrir les despeses per a les demandes en tramitació s'han de fer al nº de compte de la Comissió Promotora indicant finalitat "aportació despesa demanda" i el nom de l'entitat o persona solidària. Es dóna el vistiplau a la proposta.
 
Aportacions al Nº Compte: ES47 3025 0001 1714 3351 6817
 
Nota: Adjuntem resolució GAIP 114/2019 i el Requeriment registrat el 2 de març 2020
 
 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla