El passat 25 d'agost la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, a través del seu representant, va registrar telemàticament una Carta al president de el govern d'Espanya Sr. Pedro Sánchez Castejón, on se sol·licitava la modificació dels apartats 2 i 3 de l'article 364 de la Llei de la Seguretat Social amb la finalitat d'evitar la seva utilització fraudulenta per la Direcció General d'Economia Social de la Generalitat de Catalunya (DGES), que retalla i limita indegudament la prestació complementària de la Renda garantida de Ciutadania a les pensions no contributives a Catalunya.
 
El passat 3 d'octubre vam rebre la resposta del gabinet de el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions on assenyala que els apartats 2 i 3 de l'article 364 de la llei de la seguretat social no obliga la Generalitat de Catalunya a reduir l'import del complement de la pensió no contributiva amb la quantia de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania.
 
La Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania informa a la ciutadania, entitats socials i cíviques, mitjans de comunicació i grups parlamentaris que:
Les persones que cobren de la Seguretat Social una pensió no contributiva per invalidesa o jubilació tenen dret, si compleixen la resta dels requisits, a cobrar la renda garantida de ciutadania (RGC) en la quantia necesària per cobrar el 100% de la RGC, també del complement d’ inserció, a que tinguin dret en funció de la unitat de convivència.
 
En el cas que la quantia d’ aquest complement econòmic de la RGC a les pensions no contributives de la Seguretat Social sigui superior al 35% de la quantia de la pensió no contributiva, la Seguretat Social pot reduir l’import de la pensió no contributiva en la quantia que superi aquest 35 %, però, si això passa, la Generalitat haurà d’incrementar la quantia del complement de la RGC fins arribar al 100% de la RGC, també del complement d’inserció, a que tingui dret en funció de la unitat de convivència.
 
Això vol dir que la Generalitat, per aquelles persones que cobren una pensió no contributiva de la Seguretat Social, no pot reduir la quantia del complement de la RGC a la quantitat que suposi com a màxim el 35% de la quantia de la pensió no contributiva, per què si ho fa està incomplint amb l’obligació que té de pagar fins al 100% de la RGC, també del complement d’inserció, a que tingui dret en funció de la unitat de convivència.
 
La Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania exigim a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les cooperatives i la Autoempresa, també a la Conselleria i el Departament de Treball, Afers socials i famílies, a complir plenament la llei 14/2017, de 20 juliol, revisar totes les prestacions reconegudes de complements de les pensions no contributives amb la Renda Garantida de Ciutadania i abonar amb efecte retroactiu les quanties retallades indegudament.
També fem una crida a les persones que perceben complements de les pensions no contributives, als que s'ha retallat indegudament la seva quantia, a cursar la corresponent reclamació.
 
Barcelona 23 d'octubre 2020
 
Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania de Catalunya
 
 
Joomla templates by a4joomla