Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 
El passat 25 d'agost la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, a través del seu representant, va registrar telemàticament una Carta al president de el govern d'Espanya Sr. Pedro Sánchez Castejón, on se sol·licitava la modificació dels apartats 2 i 3 de l'article 364 de la Llei de la Seguretat Social amb la finalitat d'evitar la seva utilització fraudulenta per la Direcció General d'Economia Social de la Generalitat de Catalunya (DGES), que retalla i limita indegudament la prestació complementària de la Renda garantida de Ciutadania a les pensions no contributives a Catalunya.
 
El passat 3 d'octubre vam rebre la resposta del gabinet de el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions on assenyala que els apartats 2 i 3 de l'article 364 de la llei de la seguretat social no obliga la Generalitat de Catalunya a reduir l'import del complement de la pensió no contributiva amb la quantia de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania.
 
La Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania informa a la ciutadania, entitats socials i cíviques, mitjans de comunicació i grups parlamentaris que:
Les persones que cobren de la Seguretat Social una pensió no contributiva per invalidesa o jubilació tenen dret, si compleixen la resta dels requisits, a cobrar la renda garantida de ciutadania (RGC) en la quantia necesària per cobrar el 100% de la RGC, també del complement d’ inserció, a que tinguin dret en funció de la unitat de convivència.
 
En el cas que la quantia d’ aquest complement econòmic de la RGC a les pensions no contributives de la Seguretat Social sigui superior al 35% de la quantia de la pensió no contributiva, la Seguretat Social pot reduir l’import de la pensió no contributiva en la quantia que superi aquest 35 %, però, si això passa, la Generalitat haurà d’incrementar la quantia del complement de la RGC fins arribar al 100% de la RGC, també del complement d’inserció, a que tingui dret en funció de la unitat de convivència.
 
Això vol dir que la Generalitat, per aquelles persones que cobren una pensió no contributiva de la Seguretat Social, no pot reduir la quantia del complement de la RGC a la quantitat que suposi com a màxim el 35% de la quantia de la pensió no contributiva, per què si ho fa està incomplint amb l’obligació que té de pagar fins al 100% de la RGC, també del complement d’inserció, a que tingui dret en funció de la unitat de convivència.
 
La Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania exigim a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les cooperatives i la Autoempresa, també a la Conselleria i el Departament de Treball, Afers socials i famílies, a complir plenament la llei 14/2017, de 20 juliol, revisar totes les prestacions reconegudes de complements de les pensions no contributives amb la Renda Garantida de Ciutadania i abonar amb efecte retroactiu les quanties retallades indegudament.
També fem una crida a les persones que perceben complements de les pensions no contributives, als que s'ha retallat indegudament la seva quantia, a cursar la corresponent reclamació.
 
Barcelona 23 d'octubre 2020
 
Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania de Catalunya
 
 
Joomla templates by a4joomla