Documento de interés y asesoramiento:

PRESENTACIÓ

Aquesta nova publicació de la sèrie Monografies del FòrumSD se

centra en un tema molt problemàtic amb el que, en un moment o altre,

s’han d’enfrontar els síndics i síndiques locals: l’empadronament.

Una de les raons d’aquesta situació rau en l’existència d’una notable

disparitat de criteris segons el municipi de què es tracti a l’hora

d’atendre les demandes d’empadronament, especialment en aquells

casos en què no està clar el domicili de residència. La manca

d’aquesta interpretació i no aplicació comuna de la normativa contribueixen a complicar-ne

la gestió i poden generar situacions de vulneració i de limitació de drets de la ciutadania que

demana estar empadronada.

La present monografia aporta una visió completa del dret a l’empadronament, amb una

descripció del marc jurídic existent i de la normativa vigent en uns quants municipis. També

inclou un conjunt de recomanacions jurídiques com a bones pràctiques a tenir en compte.

Completa la publicació un model de recomanació de les sindicatures i defensories locals per

a una actuació d’ofici.

Esperem que amb aquest treball dirigit pel professor Juli Ponce Solé, doctor en Dret

Administratiu a la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració d’Amaya Orio Sallent,

llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, millori el coneixement del nostre col·lectiu

respecte a aquesta matèria i ens proporcioni eines per millorar el tractament que donem als

casos complexos d’empadronament que arriben a les nostres oficines.

Lluís Martínez Camps

Síndic Personer de Mollet del Vallès

President del FòrumSD

 

Dificultats per aconseguir l’empadronament: una queixa massa habitual a Santa Coloma de Gramenet | Síndics i Defensors Locals de Catalunya (sindicatureslocals.cat)

EL DRET A SER EMPADRONAT I LA BONA ADMINISTRACIÓ

 

Joomla templates by a4joomla