CCOO reclama la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania


Barcelona, 11 de març de 2016

 

Secció: Economia - Laboral - Societat

Tot i valorar positivament les mesures contra la pobresa i la desigualtat aprovades pel Parlament

 

CCOO reclama la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania

 

El Parlament de Catalunya va debatre els dies 9 i 10 de març en un ple extraordinari sobre la pobresa diverses resolucions de mesures per a combatre la pobresa i la desigualtat a Catalunya. CCOO valora positivament l'aprovació de mesures importants, però lamenta la pèrdua d’una bona oportunitat per a implementar la Renda Garantida de Ciutadania com contempla l'Estatut de Catalunya del 2006 i com exigeixen les entitats i organitzacions socials a través de la ILP presentada al parlament en l'anterior legislatura.

CCOO valora positivament les mesures en temes laborals, com la derogació de la reforma laboral i per un treball digne, la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en el món laboral, la millora de la garantia juvenil, la inserció de les persones amb diversitat funcional així com el compromís d'assegurar més centres i habitatges a les dones víctimes de la violència masclista. Són positives també les mesures dirigides a la infància i l’educació, el desplegament en dos mesos del reglament de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència així com la dotació d'una consignació pressupostària per aquest desplegament, la implantació progressiva de la prestació econòmica per a la criança adreçada als infants de 0-17 anys, la recuperació durant el curs 2016-2017 dels ajuts per llibres de text, material didàctic i transport escolar, la recuperació dels projectes comunitaris i el treball educatiu de l'entorn, el suport als centres públics, la reducció de les ràtios, però sobre tot l'increment de la partida per a beques menjadors per cobrir al 100% totes les sol·licituds i durant tot l'any, tant de primària com de secundària, i fins i tot en escoles de jornades lectives compactades,  a totes les famílies amb ingressos inferiors al llindar de risc de pobresa calculat anualment per l'Idescat.

Al mateix temps CCOO valora positivament la recuperació de la Renda Mínima d'Inserció com a un dret subjectiu, l'ampliació del pressupost per garantir el 100% de cobertura i la garantia del manteniment en el programa de RMI a totes les persones que han passat els 60 mesos de permanència.  

CCOO veiem un avanç en el reconeixement de les mesures per a assegurar una sanitat pública de qualitat universal i la determinació en un termini d'un mes de l'elaboració d'un pla per a revertir les retallades. També en les mesures contra la pobresa energètica, amb un pressupost, i les propostes en  temes d'habitatge en relació al reallotjament de famílies afectades i la lluita perquè ningú es quedi sense llar, com també en l'aprovació de diversos títols socials i ambientals de transport públic a través d'una tarifació especial per a col·lectius en risc, persones en atur, persones amb risc d'exclusió social, joves i estudiants i altres col·lectius previstos en la llei 21/2015. 

Entre les mesures aprovades introdueixen per la primera vegada les ajudes a les famílies refugiades a Catalunya, la demanda al govern central de la regularització de les persones en situació administrativa irregular i la prevenció de la recaiguda en la irregularitat de moltes persones. 

No és menys important que el parlament insti al govern a prendre mesures fiscals, la implementació de noves figures i la millora de les ja existents com ara l'impost de Successions, l’Impost de Patrimoni, l’Impost ambiental i el tram autonòmic de l'IRPF. 

Malgrat aquesta sèrie de mesures positives, considerem que les resolucions queden insuficients i moltes estan relacionades amb l'aprovació del pressupost del 2016. És lamentable que el Parlament no aprovés la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania contemplada en l'Estatut de Catalunya i és la demanda prioritària de les organitzacions socials per combatre de forma eficaç i racional la pobresa i per a assegurar la dignitat i l'autonomia de les persones. També és lamentable la manca de sensibilitat de la política vers la gent gran i la no derogació del copagament per a la dependència. 

CCOO reitera la seva demanda per a l'aprovació per part del Parlament i del govern de la Renda Garantida de Ciutadania i la derogació del copagament que afecta a les persones amb dependència i diversitat funcional. 

CCOO de Catalunya exigeix l'aplicació de la resolució del Parlament que insta al govern a reiniciar els contactes amb els agents econòmics i socials per establir les bases d'un diàleg social que permeti acordar les reformes i directius per fer possible un model de desenvolupament sostenible socialment, econòmicament i mediambientalment. També exigim la participació dels agents socials i econòmics en la Comissió de Seguiment dels acords aprovats pel Parlament de Catalunya.   

             

Responsable Polítiques Cohesió Social i del Món Àrab - CCOO de Catalunya

President CITE

 

http://www.ccoo.cat/noticia/199407/ccoo-reclama-la-implementacio-de-la-renda-garantida-de-ciutadania#.VuW2YscvWi4

Joomla templates by a4joomla