Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC)

Web informativa de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía

ACTA Nº 221 – 30/08/2023

Ordre del dia:

  • 1.- Resposta sol·licitud informació pública
  • 2.- Tramitació esmenes modificació llei RGC
  • 3.- Rellançament assessorament RGC
  • 4.- Tramesa guies RGC
  • 5.- Diversos