Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC)

Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía

Normativa RGC

Loading

Reglament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol (pdf)

TEXT CONSOLIDAT

DECRET 55/2020, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i es modifica el Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en desplegament de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.