Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

2020-08-25 SEGUNDA CARTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

PER DEFENSAR LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA I LA SEVA PLENA IMPLEMENTACIÓ
PEL DRET DE LES PERSONES VULNERABLES
APORTA LA TEVA SOLIDARITAT A LA DEMANDA EN MARXA

Les aportacions per a cobrir les despeses per a les demandes en preparació s'efectuaran a el nº de compte de la Comissió Promotora indicant finalitat "aportació despesa demanda" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Aportacions a l'Nº Compte:            ES47 3025 0001 1714 3351 6817

RELACIÓ D'ENTITATS I PERSONES QUE HAN REALITZAT APORTACIONS SOLIDÀRIES PER COBRIR LES DESPESES DE LA DEMANDA CONTRA EL REGLAMENT DE LA LLEI RGC AL TRIBUNAL DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DE CATALUNYA
 

Cita previa Mani  29 de maig “Els drets no se suspenen”: 

 

11:45 horas, esquina Pau Claris/ Pza Urquinaona (delante de Organics)

 

Portarem la Pancarta de la Renda Garantida de Ciutadanía

 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía

 

Guió motivació de la convocatòria de manifestació 29 de maig a les 12h a plaça d’Urquinaona fins a la subdelegació del govern (pla de palau)

Arguments:

La gota que ha fet vessar el got

¾   Suspensió de les lleis d’emergència habitacional i energètica i la llei d’igualtat per part del Tribunal Constitucional.

¾   Els recursos d’inconstitucionalitat del govern del PP i les lleis que han suposat la pèrdua de drets polítics, socials i laborals i la retallada de serveis públics per part de diferents governs.

¾   Buidat de competències del parlament de Catalunya.

¾   Increment alarmant de la pobresa i desigualtats socials. Manca d’instruments per a combatre.

¾   Urgència de l’aprovació de la ILP de la Renda garantida de ciutadania.

¾   Pobresa, democràcia, treball i drets socials i de ciutadania han d’estar en el centre de les reivindicacions.

¾   Amb aquesta mobilització hi són presents totes les reivindicacions de totes les entitats i col·lectius que han treballat i treballen per a la defensa dels drets de ciutadania com a garantia per a combatre la pobresa:

-       Dret a l’habitatge

-       Drets a l’educació pública de qualitat. Retirada de la LOMCE

-       Dret a una sanitat pública per a tothom

-       Dret dels consumidors.

-       Per una societat inclusiva.

-       Dret al treball digne.

¾   Revertir les retallades començant per la reforma laboral

¾   La qualitat democràtica es fonamental per a resoldre els problemes.

¾   Necessitat d’un contracte polític amb la ciutadania pel treball digne, els drets socials i la democràcia real.

Lema:

Els drets no se suspenen.

Treball digne, drets socials, democràcia real.

 

Comunicació

#ElsDretsNoSeSuspenen

acompanyat de tots a algun dels # següents:

#TreballDigne

#DretsSocials

 

 

RESCATEM  LES PERSONES!!!  

INVITACIÓ ACTE PUBLIC  31 DE MAIG, 19 HORES

 

PER UNA CATALUNYA SENSE POBRESA, ALCALDESSES I ALCALDES DE CATALUNYA TENEM LA PARAULA

 

La pobresa a Catalunya pot superar-se. La Renda Garantida de ciutadania és un instrument fonamental per aconseguir-ho. Però cal que el Parlament faci la seva feina i aprovi aquesta proposta de llei.

Ajuntaments de Catalunya que van aprovar mocions de suport a la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania, tenen la paraula.

Amb la participació de l'alcaldessa de Barcelona Sra. Ada Colau, de Badalona Sra. Dolors Sabater, de Sta. Coloma de Gramenet Sra. Núria Parlón, de Castelldefels Sra. Candela López... 

També han confirmat la seva presència l'alcaldessa de Montcada i Reixach Laura Camps, la Tinenta Alcalde de Cornellà Sra. Emilia Briones Matamales.

Es conclourà l'acte amb la presentació d'una important Declaració que subscriuen alcaldesses i alcaldes de Catalunya.

 

L'Acte tindrà lloc al Saló d'actes del local de CCOO a Via Laietana núm 16, sortida metro Jaume I, línia IV

 

Convoca la Comissió Promotora de la Renta Garantida de Ciutadanía

¡URGEIX EL DRET A LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA PER SUPERAR LA POBRESA A CATALUNYA!

 

Els que subscrivim aquesta declaració, alcaldesses i alcaldes dels governs més propers al poble, coneixem el sofriment, el dolor, de centenars de milers de persones que dia rere dia acudeixen als nostres serveis socials per demanar solucions a les seves necessitats vitals, l'alimentació dels seus famílies, l'ajuda a la infància, la gestió municipal per evitar el tall dels subministraments bàsics, l'ajuda per evitar els desnonaments, i tantes i tantes accions per respondre a les seves angoixes i desesperances.

En el nostre contacte directe amb les persones de les nostres ciutats constatem com la pobresa s'estén per tot arreu, i es fa més intensa i visible en els barris i districtes on resideixen les classes populars, dels qui van perdre la feina i van esgotar les seves prestacions després de fracassar en la recerca de feina, o malviuen amb una feina precària i mal pagada, o sobreviuen gràcies les raquítiques pensions dels seus majors. Mentre una minoria s'enriqueix i defrauda al fisc, o mou els seus diners als paradisos fiscals com és de tots conegut.

Aquest drama social perviu en la nostra societat des de fa molts anys, els governs de l'Estat i de la Generalitat en lloc d'adoptar les mesures necessàries per crear ocupació digna, o redistribuir solidàriament la riquesa, han aplicat retallada rere retallada social, particularment contra les gents més vulnerables. El terrible episodi de la retallada de la Renda mínima d'Inserció a l'agost de 2011, i el sofriment causat a tanta gent, encara està en la nostra memòria.

Davant d'aquesta situació, prop de 50 ajuntaments de Catalunya, entre les quals les principals ciutats, que representen en conjunt la gran majoria de la població del nostre país, vam aprovar fa més de dos anys mocions de suport a la Iniciativa Legislativa Popular per una Renda Garantida de Ciutadania.

Des de la nostra responsabilitat institucional i consciència solidària assumim la defensa d'un projecte de llei que desenvolupava un dret essencial per a tota la ciutadania de Catalunya, que garanteix els mínims per a una vida digna a totes les persones amb nuls o escassos recursos, i que permetria avançar en la cohesió social i superar la pobresa.

L'expectativa d'una ràpida aprovació d'aquest projecte de llei tramitat per la via d'urgència després de la seva presentació al Ple del Parlament el 26 de març de 2014, no s'ha complert. Sigui per la incoherència dels que no respecten la sobirania del poble de Catalunya al bloquejar el desenvolupament d'uns dels principals drets socials i de ciutadania que contempla (l'art 24.3), o per insensibilitat davant el patiment de les persones més desfavorides, la tramitació d'aquesta proposta de llei s'ha prolongat injustament. I ha patit nous ajornaments a causa dels avenços electorals que hem viscut.

Nosaltres i nosaltres, alcaldesses i alcaldes de Catalunya amb el mandat dels nostres pobles de defensar els seus drets i dignitat, en compliment dels nostres compromisos davant la ciutadania, coherents en el desenvolupament dels principis i valors de justícia, solidaritat i fraternitat, demanem encaridament a Parlament de Catalunya que realitzi el seu treball amb diligència i aprovi la proposta de llei en els pròxims mesos, respectant els aspectes fonamentals del contingut de la proposta de llei, de manera concertada amb la Comissió Promotora de la Iniciativa legislativa popular, i sempre amb voluntat de millorar i enriquir aquesta proposta.

Demanem també al Govern de la Generalitat que faciliti i respecti la tasca del Parlament durant la tramitació d'aquesta proposta de llei, i prepari en el curs de 2016 la implementació administrativa que permeti la seva aplicació efectiva en el termini que estipula la pròpia llei.

A la gent de les nostres ciutats, a la ciutadania de Catalunya els cridem que estiguin vigilants i exigents amb les institucions perquè compleixin la seva obligació de fer realitat el dret a una Renda Garantida de Ciutadania.

Per la nostra part, ens comprometem a estendre la renovació de les mocions de suport en curs en els nous ajuntaments sorgits de les darreres eleccions municipals, a prestar la nostra col·laboració en la tasca d'informar al poble sobre el curs de la tramitació de la proposta de llei , i si escau a facilitar les iniciatives i accions de la ciutadanía que siguin necessàries per superar nous bloquejos o dificultats.

És hora que es compleixi l'esperança d'una Catalunya cohesionada socialment, sense pobresa, i amb plena dignitat!

Per aconseguir-ho la prioritat és rescatar les persones.

 

Signen alcaldesses i alcaldes ajuntaments:

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   10/05/2016

ACTA N º 59

 

Assisteixen a la reunió: Elena Ferrero, Laurent Faucheux, Ramón Franquesa, Núria Garrido, Patricia Manzo, Juan Miguel Ortiz, Carles Rodriguez, Judit Sánchez i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Laura Marino, Sixto Garganté, Miquel Puente i Juanjo Salbia. 

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunions de la ponència de 29 d'abril i 10 de maig

2.- Pluja d'idees sobre que fer?

 

1.- Informació reunions de la ponència de 29 d'abril i 10 de maig

En aquestes dues reunions de la ponència, s'ha pogut tancar per consens el Article 1. Objecte de la proposta de llei amb el següent redactat: "La present llei té per objecte regular la Renda Garantida de Ciutadania d'acord amb l'article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia amb la finalitat d'assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i famílies o nuclis de convivència que es trobin en situació de pobresa per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat ".

El concepte limitador de "pobresa severa" que defensava l'esmena de Junts pel Si no queda recollit.

En l'article 2 s'elimina la referència a dos trams de l'esmena de Junts pel Si i d'aquesta manera es salvaguarda la centralitat de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania vinculada a un pla d'acompanyament (en funció del perfil de la persona beneficiària ) entès com a dret i no com a condició.

En aquest article, amb caràcter complementari s'estableix una prestació d'inserció, amb l'objectiu d'afavorir la inserció social i laboral.

En l'article 3. Prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania, es modifica l'esmena presentada per "Junts pel Si" per fer-la més coherent amb els anteriors articles, se suprimeixen paràgrafs del punt 1, apartat b) relatiu a la prestació complementària, i s'extreuen d'aquest article els punts 2 i 3 d'aquesta esmena.

En l'article 4 de la proposta de llei, se suprimeix el concepte de pobresa severa de l'esmena de Junts pel Si. També se suprimeix l'últim paràgraf el requisit de "esgotament" del dret a percebre d'altres prestacions o subsidis de caràcter sociolaboral corresponents als nivells de l'administració central de l'estat o de la Seguretat social, per entendre que en cas que les quanties econòmiques d'aquestes prestacions siguin inferiors a la Renda garantida de Ciutadania es mantindria el dret a percebre el suplement corresponent.

Finalment, aquest article queda pendent d'abordar per a la propera reunió la inclusió o no del caràcter "complementari" que aporta l'esmena de Ciutadans.

La propera reunió queda fixada per al 13 de maig, encara que posteriorment s'ajorna fins el divendres 20 de maig.

 

2.- Pluja d'idees sobre que fer?

Es felicita el treball de les entitats, particularment dels sindicats i moviments socials, que van atendre la Carta-petició de la Comissió Promotora per visibilitzar la defensa de la Renda Garantida de Ciutadania com a instrument per combatre la pobresa durant les activitats del 1ª de maig. Es insisteix a continuar amb el suport a la proposta de llei en un moment decisiu de la seva tramitació parlamentària, en les properes convocatòries del 15 de maig i 28 de maig, així com en altres mobilitzacions i actes en preparació.

També es reconeix la renovació del suport per diversos ajuntaments a la Renda Garantida de Ciutadania.

S'informa que la gestió amb l'ajuntament de Barcelona per problemes d'agenda s'ajorna al 17 de maig, així com d'altres contactes amb organitzacions diverses perquè adoptin iniciatives de suport: Col.legi Oficial Treball Social, Confavc, PAH, etc.

En relació a l'organització d'una possible acampada i dejuni es proposa mantenir-la en stand-by fins que es donin condicions que la fessin necessària, tal com el bloqueig o greus desavinences en el treball de ponència.

Es proposa elaborar un videoclip de 3 minuts per reforçar la campanya en suport a la RGC. En aquest sentit es proposa fer un esquema-guió (es proposa Diosdado per a la seva realització).

Tot material visual, vídeos, fotos, d'accions, marxes, dejuni en Pl Catalunya, rodes de premsa, etc., acumulats durant la trajectòria de la tramitació de la RGC es proposa gravar-los en pentdrive o un altre continent directament a Judit, email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o bé enviar-lo per We Transfer que admet arxius de més de 2 gigabytes, veure a continuació procediment:

1. Accedeix fent clic a sobre de les lletres blaves: www.wetransfer.com

Aplicació Web d'enviament d'arxius We Transfer

2. Accepta els termes i condicions

3. Selecciona l'arxiu que vols enviar

fent clic en el signe "+"

4. Escriu meva adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

5. Escriu el text del missatge que tipus de vídeo m'envies, data, esdeveniment, acció, qualsevol dada que em valgui per classificar-lo.

6. Fes Clic al botó "Transferència" i els arxius es carregaran des del teu ordinador personal als servidors de WeTransfer.

7. Una vegada que rebi els arxius, rebràs un correu electrònic per confirmar-te que aquests arxius s'han lliurat amb èxit.

 

ACORDS

- Realitzar gestions amb l'ajuntament de Barcelona i altres entitats amb la finalitat de recaptar el seu suport a la RGC.

- Fer visible en les diverses convocatòries de mobilització el suport a la RGC.

- Postposar la realització de l'Acampada-dejunis de diversos dies de durada en defensa de la Renda Garantida de Ciutadania, amb els lemes per una Catalunya sense pobresa i Rescatem a les persones, fins que es produeixi un greu bloqueig o desencontre en els treballs de la ponència al Parlament. En qualsevol cas seguir amb els treballs preparatoris.

- Realitzar video clip

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimarts 24 de maig a les 18 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

Barcelona, ​​12 maig 2016

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   27/04/2016

                                                                       ACTA N º 58

 

Assisteixen a la reunió: Elena Ferrero, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Sixto Garganté, Núria Garrido, Patricia Manzo, Juan Miguel Ortiz, Miquel Puente, Carles Rodriguez, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Laura Marino. 

 

1.- Informació ronda amb grups parlamentaris i primera reunió de la ponència

2.- Presentació estudi i taula comparativa

3.- Propostes de treball i acció

 

1.- Informació ronda amb grups parlamentaris i primera reunió de la ponència

1.1.- Informació ronda amb grups parlamentaris:

Al llarg del mes d'abril la representació de la Comissió Promotora ha tingut reunions amb la totalitat de grups parlamentaris amb la finalitat d'aclarir dubtes d'interpretació sobre les esmenes presentades i per dialogar sobre el curs de la tramitació de la proposta de llei. El Grup parlamentari "Catalunya si que és pot" manté el seu suport a la proposta de llei i no va presentar esmenes, el PP va mantenir l'esmena presentada en l'anterior legislatura, la CUP va presentar dues breus esmenes, el PSC i Ciutadans van modificar parcialment les esmenes presentades en 2015, i el nou Grup parlamentari de "Junts pel Sí" va presentar una esmena que recull diversos aspectes de les esmenes presentades el 2015 per CiU i ERC.

Es va iniciar aquesta ronda de reunions amb els portaveus "Junts pel Sí" Anna Figueras i Chakir El Homrani el 5 d'abril, l'11 d'abril va tenir lloc la reunió amb Noemí del Carrer de Ciutadans, el 13 d'abril amb Marta Ribas de "Catalunya si que és pot" i posteriorment amb Raul Moreno del PSC, el 19 d'abril amb Mireia Vehí i Josep Manel Busqueta de la CUP, i es va finalitzar la ronda amb Marisa Xandri del Partit Popular.

En general les reunions van permetre conèixer millor l'abast i modificacions de les esmenes presentades. En tots els casos es va expressar la voluntat de continuar el diàleg per arribar a un possible acord. La representació de "Junts pel Sí" davant l'observació que la seva esmena significava un retrocés respecte dels seus anteriors esmenes (quantia econòmica del còmput en la unitat o nucli familiar de diverses persones, límits d'edat per tenir dret, etc.) van respondre que eren posicions d'inici que estaven disposats a millorar. La representació de la CUP va expressar que les seves esmenes no qüestionaven el suport del Grup a la proposta de llei. La representació de "Catalunya si que és pot" ha reiterat el seu ple suport a la proposta de llei original. El representant del PSC va insistir en el seu model i va confirmar la defensa de la quantia econòmica del 100% de IRSC en un termini de dos anys, i va manifestar la seva disposició a arribar a acords. La representant de Ciutadans va explicar que la seva esmena recollia precisions d'ordre jurídic però amb voluntat de respectar el desenvolupament de l'art 24.3. La representant del PP va manifestar la seva voluntat de diàleg i avanç sobre aspectes com les quanties en la unitat familiar, etc.

1.2.- Informació primera reunió de ponència:

El 22 d'abril va tenir lloc la primera reunió de la ponència al Parlament de Catalunya amb presència d'Chakir El Homrani en representació de "Junts pel Sí", Noemí del Carrer per Ciutadans, Raul Moreno pel PSC, Marta Ribas per "Catalunya si que és pot "i Marisa Xandri pel PP. Justifico absència Mireia Vehí de la CUP. Va estar present el lletrat del Parlament Sr. Muro i com a convidat en representació de la Comissió Promotora Diosdado Toledano.

Sobre el funcionament i terminis per als treballs de la ponència, el Sr. Lletrat va expressar que el termini normal són dues setmanes, però que en funció de les necessitats es podia perllongar el treball de ponència pel temps que fos necessari. A la pregunta del convidat sobre l'encaix dels treballs de la ponència amb la proposta efectuada per representants del govern de la Generalitat de negociar amb la Comissió Promotora, el representant de "Junts pel Sí" va aclarir que la canalització d'aquesta negociació s'efectuarà a través del propi grup parlamentari i els seus representants en la ponència.

En la seva introducció el relator de la ponència Chakir el Homrani va proposar debatre sobre les esmenes del seu grup que afecten al model de la proposta de llei, establir dos trams, el primer de renda garantida sense condicionament d'inserció social o laboral, però sí d'acompanyament, i el segon una renda complementària per adquirir el compromís de realitzar la inserció laboral.

En relació a aquesta qüestió el representant de la Comissió Promotora va manifestar que la centralitat de la proposta de llei és la Renda Garantida de ciutadania i que l'expressió de dos trams posa al mateix nivell la Renda Garantida amb un possible complement, el que devalua la seva importància. També va manifestar la seva oposició a l'al·lusió a la pobresa severa en el primer article per no recollir fidelment el redactat de l'art 24.3 que fa referència a la situació de la pobresa sense més qualificatius. La introducció del terme "severa" introdueix un factor que pot reduir l'amplitud de la població beneficiària de la Renda Garantida de Ciutadania.

El mateix lletrat Sr. Muro va recolzar les observacions efectuades pel convidat i la majoria de membres de la ponència es va expressar en aquest sentit. D'altra banda el lletrat també va qüestionar la referència a l'esmena del PSC al desplegament de l'art 25.2 que en la seva opinió exigeix ​​una llei específica.

Finalment el relator es va comprometre a recollir observacions i presentar un nou redactat dels dos primers articles.

S'ha acabat la reunió fixant la següent pel 29 d'abril.

 

2.- Presentació estudi i taula comparativa

Sixto Garganté presenta l'estudi i taula comparativa que s'adjunta.

També es va informar del document de Fedaia sobre els ingressos que s'han de garantir a les persones menors d'edat en el si d'una família o nucli de convivència. Proposa la possibilitat de convidar a representants d'organitzacions com Fedaia, Unicef, etc., en les reunions amb els grups parlamentaris quan es tracti de la qüestió en la proposta de llei.

Sixto proposa la necessitat de consultar i incorporar a persones del treball social per recollir la seva experiència i aportació en relació a la gestió de l'aplicació de la llei, paper de la Conselleria i administració que gestiona l'ocupació, i dels serveis socials.

 

3.- Propostes de treball i acció

En el context de noves eleccions en què es va a desenvolupar el treball de la ponència i davant les dificultats previsibles donades les posicions de "Junts pel Sí" i d’altres a la quantia econòmica, etc., es planteja una activitat que contempli:

- Estendre els pronunciaments dels ajuntaments amb mocions de suport a la proposta de llei tal com ha succeït a Barberà del vallès, Badia, Ripollet, i s'està treballant a Cerdanyola, Lleida, etc. Es proposa fer gestions (carta) perquè l'ajuntament de Barcelona renovi el seu suport.

- Plantejar a les entitats que donen suport a la Renda Garantida de Ciutadania, organitzacions veïnals, Col.legi Treball social, espai cristià progressista, moviments socials, cívics i sindicals, etc., preses de posició públiques en favor de la proposta de llei (rodes de premsa, articles d'opinió, xerrades i assemblees informatives, etc.). Per al 1r de maig es va enviar una carta convidant als sindicats a donar rellevància a la reivindicació.

- Organitzar una acampada amb dejuni de tres a quatre dies en un espai públic rellevant de Barcelona en reivindicació d'una Catalunya sense pobresa i el rescat de les persones mitjançant l'aprovació de la proposta de llei de la RGC sense retallades, durant els dies de la acampada es realitzarien diversos actes públics (acte amb alcaldes i alcaldesses, etc.). Al final del dejuni es proposa anar en manifestació fins al Parlament. Aquesta acció podria realitzar-se en el període que va des del final de la jornada de mobilitzacions del 28 de maig a l'inici de la campanya electoral.

Entorn del debat d'aquestes propostes s'informa que els dies 10 i 11 de juny es realitzaran unes jornades d'economia social i solidària a Sabadell, durant les quals podria fer-se alguna activitat de presentació o difusió de la renda Garantida de Ciutadania (RGC).

 

ACORDS

- Gestionar la col·laboració de les entitats que defensen els drets de la infància, així com del treball social, en el procés de diàleg amb els grups parlamentaris en el marc de la ponència en aquells temes d'interès comú.

- Estendre les iniciatives de suport dels ajuntaments a la RGC i promoure el pronunciament amb iniciatives diverses de les entitats, moviments i organitzacions que donen suport a la RGC.

- Organitzar una Acampada-dejunis de diversos dies de durada en defensa de la Renda Garantida de Ciutadania, amb els lemes per una Catalunya sense pobresa i Rescatem a les persones. Durant el període que va del 29 de maig al 10 de juny.

- Impulsar i participar en accions per difondre la RGC

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimarts 10 de maig a les 18 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

Barcelona, ​​2 maig 2016

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

Joomla templates by a4joomla