Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

 Jueves laborables por las tardes de las 17h. a 19h. C/ Obradors, 8-10. ( <M> Drassanes L3 o Jaume I L4 ) en el local FAVB

 ¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3

Comunicació als punts d'assessorament de la Renda Garantida de Ciutadania

 

Enviem document per recollir signatures de persones afectades per denegacions injustes de la sol·licitud de Renda Garantida Ciutadania, amb la finalitat de sol·licitar la intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya.

 

Sol·licitem que persones responsables dels diversos punts d'assessorament gestionin la recollida de signatures i conforme es recullin els plecs amb les signatures els facin arribar a la Comissió Promotora.

 

El termini per a la recollida de signatures iniciat a l'assemblea general de 13 de desembre continuarà fins a la propera assemblea prevista el 24 de gener 2019.

 

En funció de les signatures recollides es fixarà la data per al seu lliurament al Síndic de Greuges a principis de febrer.

 

bones festes

 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

Document recollida signatura

ASSEMBLEA GENERAL RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA   13/12/2018

ACTA D’ACORDS

 

En una tarda desagradable i plujosa, més de 60 persones, afectats/des per incompliments de la llei de la RGC, representants d'entitats solidàries i voluntaris/es dels diversos punts d'assessorament, arribats des de diverses localitats de Barcelona i Tarragona, van participar el dijous 13 de desembre a l'Assemblea General convocada per la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania que es va celebrar a la Sala principal del Casal de Barri Pou de la Figuera.

L'Assemblea General es va desenvolupar amb dos punts d'ordre del dia Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació situació de la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i mesures impulsades en defensa del ple compliment del dret a la RGC

Les dades que ofereix el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la implementació de la RGC en els diversos informes penjats a la seva web en el passat mes de setembre (des de llavors no s'han actualitzat), indica que de les 121.548 sol·licituds de prestacions de RGC i complements de RGC cursades des de 15 de setembre de 2017 fins a setembre 2018, només s'han aprovat 5.621 (4,6%), estant pendents de valoració 16.518 sol·licituds, havent-se rebutjat la resta per diversos motius.

En la resposta a la sol·licitud d'informació pública, l'administració de la Generalitat reconeix que el 15 d'agost de 2018 abonaven 25.510 expedients de prestacions d'RGC, quan al gener de 2017 es van abonar 28.759 expedients de RMI. Altres informacions com el nombre de prestacions de RGC de persones sense llar, o les modificacions d'instruccions del Departament de Treball al personal que valora i resol les sol·licituds d'RGC o complement de RGC, etc., no han estat facilitades.

Davant la constatació del greu incompliment de la llei, no aplicació del silenci positiu, denegacions injustes, desistiments falses, etc., la Comissió Promotora ha impulsat iniciatives en els diversos fronts d'actuació possible:

- Informació a les persones afectades per possible vulneració del dret a la RGC, dels procediments per a realitzar les reclamacions per silenci positiu, recursos d'alçada, i després de la seva denegació, presentar recursos al tribunal del contenciós administratiu. El mateix Departament, ha reconegut que a mitjans d'agost s'havien presentat més de 7.812 recursos d'alçada o reclamacions.

- Posada en marxa diversos punts d'assessorament a Barcelona ciutat, Badalona, ​​Terrassa, Prat de Llobregat, i preparació de nous punts a Mataró, Lleida i Tarragona.

- Sol·licitud d'intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya davant l'incompliment de la llei i la vulneració del dret a la RGC.

- Presentació de diverses peticions al Parlament de Catalunya perquè exigeixi el ple compliment de la llei RGC, el 24 d'abril, 5 de novembre i 10 de desembre de 2018, algunes de les quals van ser recollides en mocions aprovades per majoria parlamentària.A destacar la moció aprovada el passat 22 de novembre que obliga el govern de la Generalitat a revisar la totalitat de sol·licituds rebutjades o desestimades que en aquest mes rondaven el nombre de 50.000 expedients.

- Presentació de mocions als ajuntaments per exigir ple compliment de la llei de RGC.

- Iniciar procediments legals davant l'incompliment de la llei de transparència pel Departament de Treball amb sengles recursos potestatius, què després de finalitzar el termini legal sense resposta, es prosseguirà amb la presentació d'un recurs al Tribunal del contenciós administratiu, etc.

- Diverses accions de protestes davant de la seu del Departament de Treball, Afers Socials i families al carrer Sepúlveda 148.

Després d'exposar els principals fronts d'acció oberts per defensar el dret a la RGC, es dóna pas al següent punt de l'Assemblea.

 

2.- Propostes i intervencions

La representació de la Comissió Promotora de la RGC exposa per a la consideració general i el seu debat les següents iniciatives i propostes d'acció per dur-les a terme en els propers mesos:

- Impulsar una Carta signada col·lectivament al Síndic de Greuges de Catalunya, sol·licitant novament la seva intervenció, amb les dades actualitzades.

- Adoptar accions concertades amb les entitats socials que van registrar la carta reivindicativa el passat 10 de desembre, on s'inclouen les principals demandes de la RGC, per incidir en el debat i aprovació del projecte pressupostari de 2019.

- Preparar concentracions reivindicatives en defensa del dret a la RGC al febrer i març davant del Departament de Treball, Afers Socials i Families, carrer Sepúlveda 148.

- Preparar acció en Pl. Sant Jaume al mes d'abril. Estudiar noves accions de sensibilització i mobilització ciutadana.

 

A continuació, prenen la paraula una dotzena de participants, que van aportar com a idees i propostes:

 

- Davant la gravetat de l'incompliment de la llei, que ha donat lloc al fet que persones per desesperació s'hagin suïcidat, les accions han d'adoptar formes més atractives, prenent l'exemple del moviment de armilles grogues a França, incloent en les accions el símbol de l'armilla.

- Necessitat de denunciar a través de vídeos dels incompliments de la llei.

- Valorar la utilització de xarxes socials com Telegram.

- Preparar accions de més impacte i sensibilització de la ciutadania 

Després de finalitzar les intervencions, es presenta el resum de conclusions i acords de l'Assemblea:

 

ACORDS

1.- Promoure carta col·lectiva al Síndic de Greuges de Catalunya, de persones afectades i d'entitats solidàries. Es dóna un primer termini per recollir-les fins a finals de gener, després de la qual cosa es fixarà data per fer el seu lliurament amb una concentració.

2.- Concertar amb els moviments i organitzacions socials signants del plec reivindicatiu registrat el 10 de desembre, les accions i iniciatives per incidir sobre el debat i votació pressupostos Generalitat 2019. La primera reunió per estudiar aquestes iniciatives: dijous 20 de desembre, 18 hores , local de FAVB en carrer Obradors 8-10.

3.- Convocar concentracions davant del Departament de Treball, Afers Socials i families, carrer Sepúlveda nº 148, els dies 7 de febrer i 7 de març, a les 11 hores del matí. Es crida a la gent que participin portin armilla groga.

4.- Realitzar concentració, amb perfomance, el dijous 4 d'abril a Pl Sant Jaume. Pendent concretar hora i format.

5.- Estudiar noves accions de més impacte simbòlic i de sensibilització, en funció dels esdeveniments, etc.

6.- Realitzar vídeo de denúncia amb les persones afectades. Pendent assenyalar dia per a la seva gravació.

 

Propera reunió de l'Assemblea General dijous 24 de gener 2019 a les 18:00 h. Pendent confirmació de local.

 

Barcelona 15 de desembre 2018

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   12/12/2018

ACTA N º 130

 

Assisteixen a la reunió:Miquel Ibarz, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Manuel Ortiz, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Erika Fabregat, Juan Dominguez, Ana Carla Rosani, Enric Cucarella, Assumpta Barbens, Ramón Franquesa, Enrique García, Pepe Bocanegra, Josep Busquets, Neus Escofet, Sixte Gargante, Nuria Lozano, Carmen Laura Marino, Patrizia Manzo, Juan Ramón Martín, Eloy Navarro, Manel Navarro, Ignacio Nieto, Valentín Redondo, Pepe Rodado i Najat Yedri

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions

2.- Situació recursos potestatius i preparació noves iniciatives davant els tribunals

3.- Registre del plec de demandes socials davant del Parlament

4.- Nou model de moció per presentar als ajuntaments

5.- Preparació Assemblea de persones afectades i entitats. Desenvolupament i propostes.

6.- Diversos

 

1.- Informacions

1.1.- Es dóna lectura a la resposta de la Degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya a la carta enviada. En la seva resposta la Degana respon a la sol·licitud formulada, agraeix el treball d'anàlisi de la Comissió Promotora i expressa la voluntat del Col·legi de treballar pel correcte desplegament de la llei RGC.

1.2.- S'informa de la proposta de reunió amb la Taula del Tercer sector i s'acorda la delegació de la Comissió Promotora.

1.3.- Després gestions amb els grups parlamentaris no hi ha constància fins al dia d'avui, que el govern de la Generalitat vagi a complir l'obligació que estableix la llei de RGC de presentar l'avaluació sobre la implementació d'aquesta llei dins de l'últim trimestre del 2018. Els últims plens del Parlament al desembre, estan fixats per a la setmana (17 a 21 desembre). El proper divendres 14 de desembre es coneixerà l'ordre del dia dels plens, i per tant es podrà comprovar si es realitza o no l'informe indicat.

 

2.- Situació recursos potestatius i preparació noves iniciatives davant els tribunals

Ha transcorregut més d'un mes des del 2 de novembre passat en què va ser presentat el primer recurs potestatiu davant el Departament de Treball i la Direcció d'Economia Social sobre l'incompliment de la Llei de transparència en el punt 12 de la sol·licitud d'informació registrada el 17 d'agost.

Havent-se superat el termini legal, per la qual cosa s'entén rebutjat o denegat dit recurs, s'obre el procediment legal per presentar un recurs al Tribunal del Contenciós administratiu, dins d'un termini de dos mesos. S'informa que s'ha sol·licitat cita al Vogat per emprendre aquesta iniciativa davant el Tribunal.

 

3.- Registre del plec de demandes socials davant del Parlament

Es comunica que el Plec de demandes socials davant el procés d'elaboració i debat del Projecte de Pressupostos de la Generalitat per 2019, i que ha estat subscrit per diverses organitzacions, moviments i entitats socials, entre les quals la Comissió promotora de la RGC, va ser registrat a les oficines del Parlament el passat 10 de desembre. S'ha iniciat els contactes amb grups parlamentaris amb l'objectiu d'establir una ronda de trobades per tractar aquestes demandes (s'adjunta document registrat).

 

4.- Nou model de moció per presentar als ajuntaments

En compliment de l'acordat en anteriors reunions, s'aborda l'esborrany de la nova moció per presentar als ajuntaments elaborat per Manuel Ortiz.

Després de la ronda d'intervencions i aportacions a l'esborrany, s'aprova el contingut de la moció.

Es proposa que com en anteriors mocions, es facin les gestions oportunes per aconseguir el major consens possible sobre aquesta moció amb els grups municipals, i aconseguir la seva aprovació final en els plens municipals.

 

5.- Preparació Assemblea de persones afectades i entitats. Desenvolupament i propostes

Per preparar l'assemblea convocada per demà dijous 13 de desembre a les 18 hores, al Casal de Barri Pou de la Figuera, carrer Sant Pere Més Baix nº 70, es proposa el següent ordre del dia i propostes:

- Estar mitja hora abans al local per organitzar assemblea, taules, cadires, megafonia, etc.

Desenvolupament Assemblea:

S'iniciarà l'assemblea amb una informació sintètica de les dades sobre l'incompliment de la llei RGC, així com de les diverses gestions realitzades i sobre els punts d'assessorament.

A continuació, la comissió promotora farà les següents propostes d'iniciatives i accions per al seu debat a l'Assemblea:

- Sol·licitud de persones afectades i entitats al Síndic de Greuges de Catalunya, amb un termini inicial de recollida de signatures fins a finals de gener, i registrar-lo posteriorment de manera col·lectiva.

- Iniciatives d'acció, si pot ser concertades amb les organitzacions socials que subscriuen les demandes presentades davant el Parlament el passat 10 de desembre, durant el procés de presentació i debat pressupostos Generalitat 2019.

- Agenda de mobilitzacions al carrer de febrer a abril 2019: Concentracions davant del Departament de Treball al c /. Sepúlveda 148, els dies 7 de febrer i 7 de març (dijous)

- Valorar, perfomance en Pl Sant Jaume el dijous 4 d'abril

- Fer nova assemblea de persones afectades per valorar situació i preparar les accions el 24 de gener (pendent local) a les 18 hores. Fixar data per a vídeo amb persones afectades.

Ronda de paraules i conclusions

 

6.- Diversos

Juanjo informa de les gestions davant els ajuntaments per conèixer els procediments de comunicació i empadronament per a les persones sense llar o domicili fix.

 

ACORDS

- Procedir a la presentació del recurs al Tribunal del Contenciós administratiu després del termini legal sense resposta als recursos potestatius presentats.

- Aprovar nou model de moció per presentar als plens dels ajuntaments.

- Gestionar de manera concertada demandes socials presentades al Parlament

- Presentar propostes a l'Assemblea 13 desembre

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 9 de gener 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 13 de desembre 2018

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

COMUNICAT 29 novembre 2018

 

Enviem document d'aportacions i al·legacións a la consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Reglament de la Renda Garantida de Ciutadania, que ha registrat el representant de la Comissió promotora avui 29 de novembre, amb número de registre 0278/41126/2018, en compliment dels acords adoptats al respecte per la Comissió Promotora en la reuniò del passat dimecres 28 de novembre.

 

En aquest document, després d'exposar un seguit de consideracions sobre les deficiències, errors, i incompliments d'aquest procés participatiu, sobre les aportacions que s'orienten en aquesta consulta, i sobre les extralimitacions que s'atorga al Reglament com ara "establir criteris d'interpretació" (veure apartat d'objectius de la iniciativa continguda en el Document relacionat nº1), etc., se sol·licita les següents mesures:

 

SOL·LICITA

1er.- Que tingui per presentat el present escrit i per fetes les consideracions i aportacions en el procés participatiu sobre Consulta pública prèvia sobre l’ elaboració del projecte de Reglament de la Renda Garantida de Ciutadania, per mitjà del qual “Se sotmet a debat públic l’obligatorietat de desenvolupar reglamentàriament la renda garantida de ciutadania”.

2º.- Que s’ obrin els processos d’ audiència i informació pública previstos  als articles 67  i  68  de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

3er.- Que s’ obri el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes regulat a l’ article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

A l'espera d'una resposta ràpida i positiva, i del compliment de la Llei de transparència.

 

Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, (registrada com a grup d'interès al Parlament de Catalunya i en l'administració de la Generalitat)

 

 

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA DE PERSONAS AFECTADAS POR DENEGACIONES INJUSTAS DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA Y ENTIDADES SOLIDARIAS

 

Ante los graves incumplimientos por el Gobierno de la Generalitat de la Renta Garantizada de Ciudadanía, con decenas de miles de denegaciones injustas.

 

Para hacer cumplir el mandato del Parlament de Cataluña, que el pasado 22 de noviembre mandató al Gobierno de la Generalitat revisar todas las solicitudes que han sido rechazadas.

 

Para que se cumpla plenamente el Derecho de la Renta Garantizada de ciudadanía, os convocamos a una ASAMBLEA GENERAL a las personas afectadas por denegaciones injustas, y a las entidades sociales y cívicas que defienden el derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía:

 

Día13 de diciembre (jueves), a las 18 horas (hasta las 20 horas)

LugarCasal de Barri Pou de la Figuera (sala principal), calle Sant Pere Mes Baix nº 70, cerca estaciones de metro Arc de Triomf y Urquinaona (línea I), Jaume I (línea IV)

 

Orden del día

1.- Información de los incumplimientos, problemas detectados en la elaboración del reglamento.

2.- Propuestas de acciones e iniciativas para hacer cumplir la Ley y respetar el derecho de las personas a la Renta Garantizada de Ciudadanía.

 

COMISIÓN PROMOTORA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA

Joomla templates by a4joomla