Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC)

Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía

ACTA Nº 226 – 22/11/2023

Loading

Ordre del dia:

  • 1.- Informació de les gestions i acords amb la CUP per registre esmenes.
  • 2.- Informació reunió amb representants grup parlamentari En Comú Podem
  • 3.- Situació gestions amb resta grups parlamentaris
  • 4.- Propostes de gestions a realitzar sobre l’ IMV i els anuncis de modificació del nou govern.
  • 5.- Propostes per facilitar accés treballadors autònoms a la RGC