Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

PER DEFENSAR LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA I LA SEVA PLENA IMPLEMENTACIÓ
PEL DRET DE LES PERSONES VULNERABLES
APORTA LA TEVA SOLIDARITAT A LA DEMANDA EN MARXA

Las aportaciones para cubrir los gastos para las demandas en preparación se efectuarán al nº de cuenta de la Comisión Promotora indicando finalidad “aportación gasto demanda” y el nombre de la entidad o persona solidaria. 

Aportaciones al Nº Cuenta:            ES47 3025 0001 1714 3351 6817

 

RELACIÓN DE ENTIDADES Y PERSONAS QUE HAN REALIZADO APORTACIONES SOLIDARIAS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA DEMANDA CONTRA EL REGLEMANTO DE LA LEY RGC AL TRIBUNAL DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CATALUÑA

 

2020-06-01 PRIMERS COMENTARIS SOBRE EL RDL DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL

Comissió de govern de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania

La Renda Garantida de Ciutadania imprescindible davant la pandèmia

Els 'comuns' plantegen un decret llei per agilitzar la renda garantida durant el coronavirus
 TRÀMITS DE RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (COVID-19)

AVÍS

L'assessorament presencial sobre la Renda Garantida de Ciutadania que es realitza els dijous de 17 a 19 hores al local de la FAVB es suspèn per tancament d'aquest local com a conseqüència de les restriccions de mobilitat pel Covid-19.

En el seu lloc, es procedeix a realitzar l'assistència per via telemàtica escrivint a l'e-mail:

asesoriargc@gmail.com

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2020-03-02 Requeriment que exigeix el total i immediat compliment de la Resolució 114/2019 de 28 de febrer de 2019 de la GAIP

2020-02-28 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL ART 26 "RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES SOL·LICITUDS"

2020-02-07 Declaracion del relator de la ONU tras su visita a España.

 

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3  LA LLARGA LLUITA PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 

 

PER DEFENSAR LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA I LA SEVA PLENA IMPLEMENTACIÓ
PEL DRET DE LES PERSONES VULNERABLES
APORTA LA TEVA SOLIDARITAT A LA DEMANDA EN MARXA

Amb l'objectiu de finançar els costos econòmics d'aquesta primera demanda, al voltant de 5.000 euros, cridem a les entitats socials, cíviques, polítiques i persones solidàries a realitzar aportacions a el nº de compte de la Comissió Promotora de la RGC: ES47 3025 0001 1714 3351 6817, indicant el motiu "aportació a la demanda" i el nom de l'entitat o persona que realitza l'aportació.

 

Sixte Garganté Petit
Amb aquestes notes es vol fer una ràpida exposició dels trets més generals de la nova prestació econòmica de l’INGRÉS MÍNIM VITAL (IMV) aprovada pel RDL 20/2020, de 29 de maig, publicat avui -1 de juny- al BOE. Quan en aquestes notes es fa referència a la “renda garantida” és per que aquest és el concepte que utilitza el RDL 20/2020, per referir-se a l’Ingrés Mínim Vital.

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.

 PRIMERS COMENTARIS SOBRE EL RDL DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL
Barcelona, 1 de juny 2020
Sixte Garganté Petit

Documentación de Miguel Arenas (colectivo Ronda):

https://miguelonarenas.blogspot.com/2020/06/ingreso-minimo-vital-el-transito.html?m=1

 

CARTA AL PRESIDENTE DE GOBIERNO PEDRO SANCHEZ

El pasado 29 de abril se registró telemáticamente la Carta dirigida al Presidente de gobierno de España Pedro Sánchez Pérez-Castejón (la cual se adjunta con el comunicado), también para conocimiento del Vicepresidente segundo Pablo Iglesias Turrión y el Ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá. Para asegurar el envío de la carta se volvió a remitir el pasado 8 de mayo.
En dicha carta se aborda el proyecto de ley del Ingreso mínimo vital y su encaje con la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía competencia de la Generalitat de Cataluña.
Esperamos que nuestras observaciones y propuestas sean atendidas en beneficio de los derechos de las personas y familias vulnerables.
La elevada tasa de riesgo de pobreza en el conjunto del estado español, y en especial de la pobreza severa, se van a incrementar como consecuencia de los efectos económicos y sociales de la Pandemia del Covid-19. Por consiguiente, la puesta en marcha de las leyes y medidas que permitan superar la pobreza y que garanticen las prestaciones de derecho subjetivo a las personas y familias vulnerables son prioritarias.
Una vez más, ofrecemos nuestra colaboración para dialogar y aportar nuestra experiencia en la elaboración, negociación y acuerdo de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía y en el seguimiento y aportaciones durante su implementación.
Barcelona 12 de mayo 2020
Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía
http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/ EMAIL: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

   CARTA AL PRESIDENTE DE GOBIERNO PEDRO SANCHEZ

Resposta Gabinet Presidencia gob España

COMUNICAT SOBRE LA RESPOSTA A LA CARTA A EL PRESIDENT PEDRO SANCHEZ

El 18 de maig vam rebre resposta de el Departament de Comunicació amb els Ciutadans, de el gabinet de la Presidència de Govern, a la carta adreçada a President de Govern Sr. Pedro Sánchez on s'aportaven una sèrie de consideracions i propostes sobre el Projecte de llei de l'Ingrés mínim Vital i el seu encaix amb la llei de la Renda garantida de Ciutadania de Catalunya.
Un cop coneguem en detall la Llei de l'Ingrés Mínim Vital, i en particular el seu caràcter compatible i complementari amb les prestacions similars que són competència de les comunitats autònomes, realitzarem el seu estudi i valoració, i si escau, promourem les propostes i iniciatives davant les diferents institucions competents, per assegurar el millor encaix entre la llei de l'Ingrés Mínim Vital i la Renda garantida de Ciutadania, sempre en benefici dels drets de les persones i famílies vulnerables.
Barcelona, 19 maig 2020
Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

 

 

Nota a: MOL T HONORABLE SR. ROGER TORRENT I RAMIÓ GRUP PARLAIVIENTARI CIUTADANS GRUP PARLAMENTARI JUNTS PER CATALUNYA GRUP PARLAMENTARI REPUBLlCA GRUP PARLAMENTARI SOCIALlSTES I UNITS PER AVANCAR GRUP PARLAMENTARI CATALUNYA EN COMU PODEM SUBGRUP PARLAMENTARI CANDIDATURA D'UNITAT POPULARCRIDA
CONSTITUENT SUBGRUP PARLAMENTARI PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

Benvolguts senyors/es
En el dia d'avui registrem una nova proposta d'esmena de lectura única a I'art° 26, apartat 1, de la lIei de la Renda Garantida de Ciutadania.
Davant la situació de la pandémia i la previsió d'agreujament de la pobresa i exclusió social esperem que inici"in el més aviat possible el treball per al seu registre.

També els manifestem la nostra disposició a I'dialeg per via telematica o telefónica durant el període de confinament, a I'espera que la desescalada permeti tenir una trobada presencial amb una delegació de la Comissió Promotora de la Renta Garantida de Ciutadania

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment. Tel 661390670. Correu electrónic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Barcelona 7 maig 2020
En representació de la Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania els saluda atentament:
Diosdado Toledano González

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL ART 26 "RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES SOL·LICITUDS", APARTAT 1, DE LA LLEI 14/2017 DE 20 DE JULIOL 2017 DE LA RGC, A TRAVÉS DE LECTURA ÚNICA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
En el balanç de resultats de la implementació de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania, fruit de l'diàleg amb les persones vulnerables afectades, els punts d'assessorament, treballadores socials, etc., s'ha constatat que el termini de resolució administrativa de les sol·licituds és excessivament llarg per a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. D'altra banda, l'administració ha disposat d'un període de gairebé tres anys des de la posada en marxa de la llei RGC per crear les condicions organitzatives i de funcionament que agilitin i escurcin el termini de tramitació i resolució.
A més, l'agreujament de la pobresa i exclusió social com a conseqüència de la pandèmia de l'Covi-19, fa més necessari i urgent agilitzar la tramitació administrativa de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania i complement.

CONTINGUT DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ:
L'actual redactat de l'art 26, apartat 1 amb el títol "Resolució administrativa de les sol·licituds", diu així:
1. L'administració pública competent ha de dictar una resolució expressa denegant o atorgant la prestació en el termini de quatre mesos a comptar de la data d'entrada de la sol·licitud en el registre.

Amb la modificació de l'apartat 1, de l'art 26, el seu nou redactat queda d'aquesta manera (en negreta els canvis):
Article 26. Resolució administrativa de les sol·licituds
1. L'administració pública competent ha de dictar una resolució expressa denegant o atorgant la prestació en el termini d'un mes a comptar de la data d'entrada de la sol·licitud en el registre.
Barcelona, 7 maig 2020
Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

Joomla templates by a4joomla