Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

PER DEFENSAR LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA I LA SEVA PLENA IMPLEMENTACIÓ
PEL DRET DE LES PERSONES VULNERABLES
APORTA LA TEVA SOLIDARITAT A LA DEMANDA EN MARXA

Las aportaciones para cubrir los gastos para las demandas en preparación se efectuarán al nº de cuenta de la Comisión Promotora indicando finalidad “aportación gasto demanda” y el nombre de la entidad o persona solidaria. 

Aportaciones al Nº Cuenta:            ES47 3025 0001 1714 3351 6817

 

RELACIÓN DE ENTIDADES Y PERSONAS QUE HAN REALIZADO APORTACIONES SOLIDARIAS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA DEMANDA CONTRA EL REGLEMANTO DE LA LEY RGC AL TRIBUNAL DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CATALUÑA

 

2020-06-01 PRIMERS COMENTARIS SOBRE EL RDL DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL

Comissió de govern de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania

La Renda Garantida de Ciutadania imprescindible davant la pandèmia

Els 'comuns' plantegen un decret llei per agilitzar la renda garantida durant el coronavirus
 TRÀMITS DE RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (COVID-19)

AVÍS

L'assessorament presencial sobre la Renda Garantida de Ciutadania que es realitza els dijous de 17 a 19 hores al local de la FAVB es suspèn per tancament d'aquest local com a conseqüència de les restriccions de mobilitat pel Covid-19.

En el seu lloc, es procedeix a realitzar l'assistència per via telemàtica escrivint a l'e-mail:

asesoriargc@gmail.com

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2020-03-02 Requeriment que exigeix el total i immediat compliment de la Resolució 114/2019 de 28 de febrer de 2019 de la GAIP

2020-02-28 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL ART 26 "RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES SOL·LICITUDS"

2020-02-07 Declaracion del relator de la ONU tras su visita a España.

 

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3  LA LLARGA LLUITA PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 

 
Convocatoria propera reunió Comissio Promotora Renda Grantida de Ciutadanía
Día: 29 de gener (divendres)
Hora: 19:30 hores (fins les 21 hores)
Lloc: Casal de Barri Pou de la Figuera, Carrer Sant Pere Mes Baix nº 70. Prop estación metro Arc Triomf, Urquinaona i Jaume I
Proposta ordre del día:
- Informació tramitació proposta de llei Renda Garantida Ciutadanía
- Valoració situació
- Propostas d’iniciatives i gestions
Comissio Promotora Renda Garantida de Ciutadanía
 

Propera reunió Comissió Promotora:

Dimecres 23 desembre a les 18:30 hores al Casal de Barri Pou de la Figuera. Carrer Sant Pere mes Baix 70. Sala petita.

 

Proposta ordre del dia:

Situació tramitació proposta de llei.

Ple Parlament mesures emergència social.

 

Comissió Promotora RGC

La Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Renda Garantida de Ciutadania es dirigeix ​​a vostès per exposar-los les següents consideracions i propostes:

La pobresa en el regne d'Espanya, segons l'indicador AROPE, ha crescut i s'ha estès al llarg dels últims anys. A la fi de 2014 afectava més de 13.600.000 persones (29,2% de la població). La pobresa severa (persones amb ingressos mensuals inferiors a 332 euros) copeja a 3,2 milions de persones (6,85% de la població). La pobresa infantil al nostre país supera el 30% de la població menor de 16 anys, sent la taxa més alta de la Unió Europea després de Romania.

Darrere d'aquestes xifres, que es distribueixen de manera desigual al llarg i ample de la península, trobem un terrible dolor, patiment i desesperança, que es perllonga des de fa molt de temps a les persones i famílies afectades, i que es tradueix en centenars de milers de desnonaments dels habitatges habituals, talls de subministraments bàsics, fam i pèssima alimentació, deteriorament de la salut física i psíquica, augment dels suïcidis.

En la nostra opinió, les polítiques econòmiques d'ajust i austeritat aplicades pels governs de torn són les responsables directes de la pobresa i desocupació existents, per tant per iniciar la superació de la pobresa, assolir la plena ocupació digna, i reduir la desigualtat cal canviar de política econòmica.

Però més enllà d'aquesta consideració general, l'objectiu de la superació de la pobresa és una tasca urgent que no admet més demora, que pot i deu aconseguir-se en el curt termini reconeixent i garantint per llei el dret de totes les persones i famílies en situació de pobresa a una Renda Garantida que els asseguri els mínims d'una vida digna.

Aquest dret que figura en l'artº 24.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya fonamenta el text de la Iniciativa Legislativa popular que va recollir més de 121.000 signatures, va obtenir el suport a través de mocions dels principals ajuntaments de Catalunya que en conjunt representen més del 70% de la població de la Comunitat.

En l'actualitat la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania es troba en tramitació parlamentària. Aquesta proposta de llei estableix el dret subjectiu a aquesta renda de tota persona major de 18 anys, que resideixi legalment de manera continuada durant un mínim de 12 mesos a Catalunya, que no tingui ingressos, o bé, siguin inferiors a l'Indicador de suficiència de renda a Catalunya des de quatre mesos abans de presentar la sol·licitud a la prestació. La quantia de la prestació per a una persona sense ingressos és de 664 euros al mes, que resulta de dividir en 12 pagues l'Indicador de suficiència de renda anual a Catalunya (7.968 euros). Entre les obligacions del titular de la prestació, en cas de trobar-se en condicions d'edat i salut per treballar, és mantenir-inscrit a l'oficina d'ocupació i no rebutjar una oferta de treball adequada.

Proposta:

Aquesta Comissió Promotora els proposa abordar l'elaboració i posada en marxa d'una llei per al conjunt del Regne d'Espanya que reconegui el dret subjectiu a una Renda que garanteixi el mínim vital per a tota persona o família sense ingressos, o amb ingressos inferiors a l'IPREM. Per elaborar el conjunt de condicions i requisits aportem la proposta de llei en tramitació a Catalunya.

En el marc d'un estat respectuós amb els drets i competències de cada autonomia, proposem buscar de manera dialogada les fórmules jurídiques que permetin conjugar la legislació del regne d'Espanya amb la de cada autonomia sobre aquesta matèria, així com de l'aportació a càrrec de els pressupostos de l'Estat dels recursos econòmics necessaris per finançar una part substancial de la Renda Garantida o de mínims vital, per entendre que tant per volum de recursos com per responsabilitat sobre els efectes socials de les polítiques econòmiques, té el govern de l'estat.

Estem convençuts que aplicar el dret a una Renda Garantida o de mínims per a totes les persones i famílies sense ingressos o baixos ingressos no només permetrà superar la pobresa, sinó que a més de generar cohesió social i reduir la desigualtat, tindrà un efecte estimulant sobre la demanda i el desenvolupament econòmic. L'experiència al respecte del País Basc, i d'altres països d'Europa, així ho indiquen i confirmen.

Amb disposició a col·laborar i dialogar sobre com fer realitat aquest Dret els saluda atentament

 

Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania a Catalunya

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   2/12/2015

ACTA N º 55

 

Assisteixen a la reunió:Jaume Botey, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Cristina Lopez, Patrizia Manzo, Laura Marino, Juan Miguel Ortiz, Miquel Puente, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Antonio Fuertes i Sixto Garganté.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació gestions realitzades i resultats.

2.- Escenaris possibles

3.- Propostes d'iniciatives

 

1.- Informació gestions realitzades i resultats

El dimecres 25 de novembre una delegació de la Comissió Promotora formada per Sixto Garganté, David Papiol, Miquel Pont i Diosdado Toledano va ser rebuda per la Molt Honorable Presidenta del Parlament Sra. Carme Forcadell.

Després de les salutacions de cortesia i el lliurament del llibre "Rescatem les persones" se sol·licita a la presidenta la realització de gestions per facilitar la represa de la tramitació de la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania en la fase de ponència en què es trobava abans de finalitzar la legislatura precedent i aconseguir la seva aprovació abans de finalitzar 2015.

En resposta la Sra. Presidenta manifesta la necessitat de combatre la pobresa mitjançant drets, com la Renda Garantida de Ciutadania, i no amb la caritat. A continuació exposa les dificultats per constituir la ponència fins que no hi hagi la investidura President i formació del nou govern, però es compromet a buscar solucions i en tot cas escurçar els terminis de presentació d'esmenes.

Després de finalitzar la reunió es produeix una trobada amb els mitjans de comunicació als quals s'informa dels resultats.

A continuació té lloc la reunió sol·licitada per "Junts pel Si" amb la delegació de la Comissió Promotora per abordar la situació de la tramitació de la proposta de llei.

En representació de "Junts pel Si" es reuneixen el Sr. Oriol Amorós i la Sra. Anna Figueras, que exposen la seva voluntat de reprendre la tramitació de la proposta de llei. Indiquen, però, que després de consultar als lletrats del Parlament sobre la interpretació del reglament és imprescindible la investidura del president de la Generalitat, com a condició prèvia a la constitució la comissió que ha de nomenar la ponència. També expliquen que en formar part del nou grup "Junts pel Si" les esmenes presentades anteriorment per CiU i ERC han de sintetitzar-se en una nova esmena i que per això necessiten un temps per a la seva elaboració i presentació.

Es comprometen, en qualsevol cas, al fet que el termini per elaborar l'esmena sigui el més curt possible i manifesten el seu interès d'iniciar seguidament el diàleg amb la Comissió promotora sobre els continguts de la proposta de llei.

Per part de la Comissió Promotora es va insistir en la urgència per tramitar la proposta de llei, en la constatació d'un ampli consens entre els grups parlamentaris en aquest sentit, i en conseqüència la possibilitat de trobar fórmules imaginatives o d'excepció. També es va contestar positivament al seu oferiment de diàleg, així com la voluntat de la Comissió Promotora de dialogar amb la resta de grups, de manera transparent i amb l'objectiu de buscar l'acord més ampli possible sempre que respecti les línies vermelles que en tot moment hem assenyalat.

El 30 de novembre es reuneix la junta de portaveus dels grups parlamentaris en on s'aborda la tramitació de la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania i la necessitat de buscar fórmules que s'escurcin seva tramitació, la qual cosa es trasllada a la Mesa del Parlament.

El dimarts 1 de desembre es reuneix la Mesa del Parlament que acorda reprendre la tramitació de la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania i obrir un termini de quinze dies hàbils per a la presentació d'esmenes, després que fos sol·licitat per la junta de portaveus . Aquest acord es recull en l'informatiu "Noticies" del web del Parlament, on s'indica que el termini començarà a comptar a partir que l'acord de la Mesa sigui publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

 

2.- Escenaris possibles

La incertesa sobre la investidura de la Presidència de la Generalitat obliga a contemplar els diversos escenaris possibles, entre ells la de convocatòria de noves eleccions si abans del 9 de gener no es produeix la investidura. En aquest cas la tramitació de la proposta de llei caldria reprendre després de la constitució del nou Parlament i investidura presidencial, el que retardaria la seva tramitació a maig o juny de 2016. D'altra banda se'ns informa de la celebració d'un pròxim ple extraordinari sobre mesures d'emergència social que probablement es concretarà en la propera junta de portaveus.

En base a aquests escenaris es preveuen diverses iniciatives i gestions.

 

3.- Propostes d'iniciatives

Davant les eleccions generals del 20 de desembre es proposa confeccionar una carta adreçada a totes les candidatures on se'ls proposa impulsar una legislació que permeti superar la pobresa prenent com a referència la nostra proposta de llei.

Es proposa sol·licitar la participació en el ple extraordinari sobre emergència social i dirigir una carta al Ple.

En cas que la investidura presidencial prosperi però la ponència segueixi bloquejada es contemplaran altres iniciatives acordades anteriorment, com a Carta pública, organització d'accions de protesta, etc.

En cas de nova convocatòria electoral es proposa adoptar iniciatives perquè la proposta de Renda Garantida de Ciutadania estigui present en la campanya.

 

ACORDS

- Comunicar al grup parlamentari "Junts pel Si" la disposició de la Comissió promotora a seure per dialogar sobre la seva esmena i els continguts de la proposta de llei. Aquesta disposició es trasllada a la resta de grups parlamentaris, així com el nostre interès d'arribar a un acord el més participatiu i ampli possible, sempre que respecti les línies vermelles de la proposta de llei que hem establert.

- Enviar Carta a les candidatures que es presenten a les eleccions generals.

- Sol·licitar participar en el Ple extraordinari i dirigir Carta al Ple.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 16 desembre. Pendent de confirmar hora i lloc.

Barcelona, 3 desembre 2015

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

Convocatoria Reunió Comissio Promotora ILP Renda Garantida de Ciutadanía

Dimecres 2 de decembre, a les 18:00 hores a Carrer Carders nº 33, primer pis (oficines Casal de barri Pou de la Figuera). Estacions Metro més propers Jaume I i Urquinaona (línia 4 i 1)

Proposta Ordre del día:

1.- Informació gestions realitzades

2.- Situació tramitació proposta de llei Renda Garantida de Ciutadanía

3.- Perspectives

Representació Comissió Promotora

Joomla templates by a4joomla